СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ МЕЙНСТРИМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • В. О. Ананьїн Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О. В. Уваркіна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1(53).261106

Ключові слова:

військова освіта, євроатлантична інтеграція, трансформація, національна стратегія безпеки, стратегія кібербезпеки

Анотація

Проблемний горизонт сучасного стану української військової освіти достатньо розлогий, а амплітуда концептуальних точок зору до розвитку нових моделей військової освіти коливається в надзвичайно широких межах. Аналіз теоретичних та практичних проблем показав домінування консенсусу з приводу стратегічного курсу політики держави на інтеграцію в євроатлантичний безпековий простір та набуття членства в НАТО. Визначено, що сучасним габітусом політичних мейнстримів військової освіти сьогодні є Стратегія національної безпеки України, яка ґрунтується на тріаді засад «стримування-стійкість-взаємодія» та передбачає відповідні процеси забезпечення національної безпеки через модернізацію освіти і науки до потреб суспільного розвитку на основі найкращих світових освітніх зразків та практик. У статті з’ясовано, що інтенція трансформації військової освіти полягає у змінах в українському законодавстві положень про військову освіту та осучаснення її структури, а у науковому фаховому просторі – обґрунтуванні та розробці Політики та Концепції розвитку військової освіти з урахуванням стандартів євроатлантичного альянсу. Відсутній системний аналіз політичної парадигми професійної освіти фахівців із забезпечення захисту інформації та кіберзахисту спрямував дослідження на визначення основних політичних мейнстримів у підготовці військових фахівців у сфері кібербезпеки в умовах цифрової трансформації. У Плані реалізації Стратегії кібербезпеки України зазначені наміри створення нової моделі підготовки і підвищення кваліфікації суб’єктів кібербезпеки та розробка Загальнонаціональної програми кіберграмотності для всіх рівнів освіти. Доведено, що кіберобізнаність війського фахівця в новій моделі військової освіти стає пріоритетною ознакою його професіоналізму.

Біографії авторів

В. О. Ананьїн, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор філософських наук, професор, професор спеціальної кафедри

О. В. Уваркіна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор філософських наук, професор, професор спеціальної кафедри

Посилання

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки : Закон України від 17 грудня 2017 року № 1986-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text (дата звернення: 14.02.2022).

Політика Міністерства оборони України у сфері військової освіти. URL: https://www.mil.gov.ua/content/education/politika_mou_osvita.pdf (дата звернення: 14.02.2022).

Вітер Д., Оліферук В. Концепція розвитку системи військової освіти України. Військова освіта. 2021. № 2 (44). С. 29–42. doi.org/10.33099/2617-1775/2021-02/29-42

Інноваційна військова освіта: стан та перспективи розвитку / І. Руснак, В. Мірненко, М. Кас’яненко та ін. Військова освіта. 2021. № 2 (44). С. 9–20. doi.org/10.33099/2617-1775/2021-02/09-20

Вавілова Н. Політика військової освіти: досвід США для України. Військова освіта. 2021. № 1 (43). С. 18–23. doi.org/10.33099/2617-1775/2021-01/18-23

Ананьїн В. А., Пучков О. О., Уваркіна О. В. Актуальні проблеми військової освіти в умовах політичного сьогодення. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. 2019. № 3 (43). С. 163–168. doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198126

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 37/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 14.02.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про План реалізації Стратегії кібербезпеки» : Указ Президента України від 1 лютого 2022 року № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0087525-21#Text (дата звернення: 14.02.2022).

Єнін М. Н., Стефанович А. В. Медіаімідж збройних сил України як складова частина популяризації військової служби серед молоді. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. 2021. № 4 (52). С. 6–16. doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4(52).248125

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Номер

Розділ

Політологія