ВИМІРЮВАННЯ ПРАВОСПРОМОЖНОСТІ В ЕМПІРИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ

Автор(и)

  • М. В. Шпікер Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1(53).261105

Ключові слова:

правоспроможність, правові проблеми, правова обізнаність, фактори успішної реалізації прав, правосуддя, методологія соціологічних досліджень, вимірювання, соціальна нерівність, громадянське суспільство

Анотація

Стаття присвячена огляду підходів до концептуалізації та операціоналізації правоспроможності, котра визначається як сукупність особистих характеристик, необхідних людині для ефективного вирішення питань, пов’язаних із правом. Здійснено розрізнення правоспроможності з іншими дотичними поняттями, такими як правова грамотність або обізнаність, правове успроможнення та правова свідомість. Стаття узагальнює основні аспекти правоспроможності та їх прояви: знання, установки, навички та ресурси, які дослідники радять розглядати окремо на кожному етапі вирішення правового питання, а також на базовому рівні та рівні специфічної проблеми. Наголошується, що правоспроможна особа повинна бути здатною не лише вирішувати, але й упереджувати виникнення проблем, котрі мають правовий вимір. У статті також узагальнена міжнародна практика застосування поняття правоспроможності в опитуваннях на соціально-правову тематику. Сам концепт почав з’являтися в опитуваннях щодо правових потреб лише останніми роками, але окремі його аспекти, як-то правові знання, ставлення до системи правосуддя чи впевненість у власній здатності добитися справедливості у спорах, досліджувалися й раніше. Попри велику кількість даних з різних країн, нині в літературі описано небагато статистично підтверджених закономірностей, які саме правові знання, установки, навички та ресурси найбільше пов’язані з вищими шансами досягти успішного результату щодо правової проблеми. Також бракує напрацювань з вимірювання правових навичок саме у правовому контексті та інформації, яку роль відіграють різні складники правоспроможності на різних етапах вирішення проблеми і які індикатори підходять для вимірювання цього концепту на базовому та на специфічному для проблеми рівні в тому чи іншому суспільстві. Окремим методологічним викликом є необхідність враховувати величезне різноманіття правових ситуацій та спорів, з якими люди мають справу у повсякденному житті.

Біографія автора

М. В. Шпікер, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірантка кафедри соціології

Посилання

Balmer N. J., Buck A., Patel A., Denvir C., Pleasence P. Knowledge, capability and the experience of rights problems: research report March 2010. London : Plenet, 2010. 68 p. URL: https://lawforlife.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/knowledge-capability-and-the-experienceof-rights-problems-lsrc-may-2010-255.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Balmer N. J., Pleasence P., Hagland T., Denvir C. The Perceived Inaccessibility of Courts (PIC) Scale: Measuring Legal Capability. Melbourne : Victoria Law Foundation, 2021. URL: https://content.victorialawfoundation.org.au/wp-content/uploads/2021/12/The-Perceived-Inaccessibility-of-Courts-PIC-Scale.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Balmer N. J., Pleasence P., Hagland T., Denvir C. The Perceived Inaccessibility of Lawyers (PIL) Scale: Measuring Legal Capability. Melbourne : Victoria Law Foundation, 2021. URL: https://content.victorialawfoundation.org.au/wp-content/uploads/2021/12/The-Perceived-Inaccessibility-of-Lawyers-PIL-Scale.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Balmer N. J., Pleasence P., Hagland T., McRae C. Law… What is it Good For? How People see the Law, Lawyers and Courts in Australia. Melbourne : Victoria Law Foundation, 2019. URL: https://content.victorialawfoundation.org.au/wp-content/uploads/2019/10/Law-What-is-it-Good-For-Report.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Brousalis K. Building an understanding of legal capability: An online scan of legal capability research. Ontario : Community Legal Education Ontario, 2016. URL: https://cleoconnect.ca/wp-content/uploads/2019/06/online-scan-legal-capability.September-2016.final_.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Castellano G., Wakeford C., May T. Reshaping legal services to meet people’s needs: an analysis of legal capability. Legal Services Board, 2020. URL: https://legalservicesboard.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/PLE-Reshaping-Legal-Services.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Chua L. J., Engel D. M. Legal Consciousness Reconsidered. Annual Review of Law and Social Science. 2019. V. 15 (1), P. 335-353. DOI: 10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042717

Collard S., Deeming C., Wintersteiger L., Jones M., Seargeant J. Public Legal Education Evaluation Framework. Bristol : University of Bristol Personal Finance Research Centre, 2011. URL: https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/geography/migrated/documents/pfrc1201.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Cowan D. Legal Consciousness: Some Observations. The Modern Law Review Limited. 2004. V. 67 (6), P. 928–958. DOI: 10.1111/j.1468-2230.2004.00518.x

Currie A. A National Survey of the Civil Justice Problems of Low and Moderate-Income Canadians: Incidence and Patterns. 2005. URL: https://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/2006/currie-en.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Denvir C., Balmer N. J., Pleasence P. When legal rights are not a reality: do individuals know their rights and how can we tell? Journal of Social Welfare and Family Law. 2013. V. 35 (1), P. 139–160. DOI: 10.1080/09649069.2013.774764

Everett S. Law and Justice in Timor-Leste: A Survey of Citizen Awareness and Attitudes Regarding Law and Justice in East Timor. The Asia Foundation, 2009. URL: https://www.charneyresearch.com/wp-content/uploads/2014/02/A-Survey-of-Citizen-Awareness-and-Attitudes-Regarding-Law-and-Justice-in-East-Timor-.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Genn H. Path to Justice: What People Do and Think About Going to Law. Oxford and Portland : Hart Publishing, 1999. 382 p.

Genn H., Paterson A. Paths to Justice Scotland: What People in Scotland Think and Do about Going to Law. Oxford : Hart Publishing, 2001. 304 p.

Gramatikov M., Porter R. B. Yes, I can: subjective legal empowerment. Georgetown Journal of Poverty Law and Policy. 2011. V. 18 (2), P. 169–199. DOI: 10.2139/ssrn.1685839

Gramatikov M. A. Met and Unmet Legal Needs in Moldova. Chisinau: Soros Foundation – Moldova, 2012. URL: https://cnajgs.md/en/publications-reports-and-research/legal-needs-in-moldova (дата звернення: 21.02.2022).

Indonesia Judicial Research Society. Legal Needs Survey in Indonesia 2019: In Lampung and South Sulawesi Provinces. Jakarta : Indonesia Judicial Research Society, 2020. URL: https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Legal-Need-Survey-ENG_R4.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Jones M. Legal capability. London : Plenet, 2010. URL: http://lawforlife.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/legal-capability-plenet-2009-147-1-147.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Kind M., Gramatikov M., Núñez R., Kernchen N. Justice Needs and Satisfaction in Bangladesh: Legal Problems in Daily Life. The Hague: HiiL, 2018. URL: https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/07/HiiL-Bangladesh-JNS-report-web.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Legal Needs Surveys and Access to Justice. Open Society Foundations. Paris : OECD Publishing, 2019. 208 p.

Masser A. L. Measurement methodologies for legal empowerment of the poor. United Nationals Development Programme (UNDP) Oslo Governance Centre Discussion Paper 6. 2008. URL: https://www.snap-undp.org/lepknowledgebank/Public%20Document%20Library/Measurement-Methodologies-for-Legal-Empowerement-of-the-Poor.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

McDonald H. Assessing Access to Justice: How Much “Legal” Do People Need and How Can We Know? UC IRVINE Law Review. 2021. V. 11 (3). URL: https://scholarship.law.uci.edu/ucilr/vol11/iss3/6 (дата звернення: 21.02.2022).

Murayama M. Experiences of problems and disputing behaviour in Japan. Meiji Law Journal. 2007. V. 14, P. 1–59. URL: https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/9399/1/lawjournal_14_1.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

National Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, Prevention, Triage and Referral Working Group. Responding early, responding well: access to justice through the early resolution services sector. 2013. URL: http://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/2013/Report%20of%20the%20Prevention%2C%20Triage%20and%20Referral%20WG%20.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Parle L. J. Measuring young people’s legal capability. London : PLENET, 2009. URL: http://www.lawforlife.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/measuring-young-peoples-legalcapability-2009-93.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

PLEAS Task Force. Developing Capable Citizens: the Role of Public Legal Education Task Force Report. 2007. URL: https://lawforlife.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/pleas-task-force-report-14.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Pleasence P., Balmer N. J., Denvir C. How People Understand and Interact with the Law. Cambridge UK : PPSR (Pascoe Pleasence Ltd), 2015. 229 p. URL: https://www.thelegaleducationfoundation.org/wp-content/uploads/2015/12/HPUIL_report.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Pleasence P., Balmer N. J. Legal Confidence and Attitudes to Law: Developing Standardized Measures of Legal Capability. Cambridge UK : PPSR (Pascoe Pleasence Ltd), 2018. URL: https://research.thelegaleducationfoundation.org/wp-content/uploads/2019/02/Legal-Confidence-and-Attitudes-to-Law-Developing-Standardised-Measures-of-Legal-Capability-webversion-1.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Pleasence P., Balmer N. J. Development of a General Legal Confidence Scale: A First Implementation of the Rasch Measurement Model in Empirical Legal Studies. Journal of Empirical Legal Studies. 2019. V. 16 (1), P. 143–174. DOI: 10.1111/jels.12212/

Pleasence P., Balmer N. J., Denvir C. Wrong about Rights: Public Knowledge of Key Areas of Consumer, Housing and Employment Law in England and Wales. The Modern Law Review. 2017. V. 80, P. 836–859. DOI: 10.1111/1468-2230.12290

Pleasence P., Coumarelos C., Forell S., McDonald H., Mulherin G. Reshaping Legal Services: Building on the Evidence Base. Sydney : Law and Justice Foundation of New South Wales, 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/271209413_Reshaping_Legal_Assistance_Services_Building_on_the_Evidence_Base_-_A_Discussion_Paper (дата звернення: 21.02.2022).

Srbijanko J. K., Korunovsk N., & Maleska T. Legal Need Survey in the Republic of Macedonia: The Legal Problems People Face and the Long Path to Justice. Skopje : Open Society Foundation, 2013. URL: https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/20131810-Analiza-eng.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

van Velthoven B. C. J., ter Voert M. J. Paths to Justice in the Netherlands: Looking for Signs of Social Exclusion. Leiden University Department of Economics, 2004. URL: https://www.researchgate.net/publication/236172324_Paths_to_Justice_in_the_Netherlands_Looking_for_Signs_of_Social_Exclusion (дата звернення: 21.02.2022).

Wintersteiger L. Legal Needs, Legal Capability and the Role of Public Legal Education. Law for Life: the Foundation for Public Legal Education, 2015. URL: https://www.advicenow.org.uk/sites/default/files/uploads/Legal-needs-Legal-capability-and-the-role-of-Public-Legal-Education.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Atlas of Legal Needs Surveys. World Justice Project. 2021. URL: https://worldjusticeproject.org/ourwork/research-and-data/atlas-legal-needs-surveys (дата звернення: 21.02.2022).

Measuring the Justice Gap: A People-centered Assessment of Unmet Justice Needs around the World. World Justice Project. 2019. URL: https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/accessjustice/measuring-justice-gap (дата звернення: 21.02.2022).

Legal needs of Individuals in England and Wales: Technical Report 2019/20. YouGov. URL: https://legalservicesboard.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/Legal-Needs-of-Individuals-Technical-Report-Final-January-2020.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Zariski A. Legal Literacy: An Introduction to Legal Studies. Edmonton, AB, Canada : Athabasca University Press, 2014. 206 p.

Кащук В. Б. Правова грамотність українців: її стан за підсумками першого «Всеукраїнського правового диктанту» та перспективи покращення. Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14–23 березня 2018 р. Вінниця, 2018.

URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4657 (дата звернення: 21.02.2022).

Готовність землевласників та землекористувачів до впровадження земельної реформи: результати опитування щодо правової обізнаності, знання про ринок землі та адміністративні аспекти землекористування, червень-липень 2021. Координаційний центр з надання правової допомоги. URL: https://www.legalaid.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/land-reform-print-ukr-fin.pdf (дата звернення: 21.02.2022).

Громадянська обізнаність в Україні. Програма розвитку ООН в Україні. 2015. URL: https://www.slideshare.net/undpukraine/ss-70205711 (дата звернення: 21.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Номер

Розділ

Соціологія