ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: НИЗОВИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Кеннет Лондра Millikin University, США
  • П. Федорченко-Кутуєв National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Україна
  • А. Багінський National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Україна
  • О. Северинчик National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1(53).261098

Ключові слова:

відновне правосуддя, модернізація, медіація, спільнота, конфлікт

Анотація

У статті розглядається відновне правосуддя – сучасний альтернативний підхід до вирішення конфліктів, спрямований на відновлення справедливості та узгодження потреб потерпілого, злочинця і суспільства в цілому. Відновне правосуддя є альтернативою каральної спрямованості кримінального правосуддя. Виділяються основні причини (фактори) виникнення і розвитку відновного правосуддя, визначається система цінностей, що лежить в основі відновного правосуддя. Модерн і, отже, модерне суспільство часто зображували як зіткнення двох конфліктуючих – на думку деяких дослідників навіть взаємовиключних – принципів, принципів свободи та дисципліни або суб’єкта та розуму (докладніше див. Кутуєв, 2016 Кутуєв П.В. Трансформації модерну : інституції, ідеї, ідеології : монографія / Кутуєв П. В. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 516 с.). Модерн серед багатьох інших речей завжди був простором конфлікту та боротьби за визнання. Хоча поняття соціального прогресу та підвищення рівня людства є одними з найбільш суперечливих питань у соціальних науках, у нас є законні підстави стверджувати, що існує принаймні тенденція до більшої поблажливості в людських суспільствах. Заміна справедливості за принципом «око за око» більш гуманними підходами є значним кроком вперед для людського суспільства. Відновне правосуддя зародилося як глобальний рух за зміну підходів до правопорушення та покарання, що передбачає вирішення наслідків злочину безпосередньо сторонами конфлікту та суспільством в цілому, сприяючи ресоціалізації злочинця та зменшуючи кількість кримінальних покарань. У статті висвітлюються моделі (форми) відновного правосуддя, що склались історично на кшталт програм примирення жертв та правопорушників (відомі як «медіація» чи «посередництво»), кола правосуддя північноамериканських індіанців, сімейні конференції племен маорі Нової Зеландії тощо. Розглядаються діючі в Україні програми відновного правосуддя на прикладі діяльності громадської організації «Інститут миру та порозуміння» та проєкту «Мирна школа», що покликаний сформувати систему безпечного середовища у шкільній громаді шляхом профілактики насильства та зниження рівня конфліктності в шкільному колективі. Автори акцентують увагу на необхідності подальшого впровадження програм відновного правосуддя в Україні, як протидії корумпованому офіційному судочинству, максимального залучення до даного процесу громад.

Біографії авторів

Кеннет Лондра, Millikin University

Ph.D., Associate Professor of Sociology, Department of Sociology & Criminal Justice

П. Федорченко-Кутуєв, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Doctor of Sociological Sciences, Professor, Head of the Department of Sociology

А. Багінський, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Candidate of Political Sciences, Associate Professor at the Department of Sociology

О. Северинчик, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Senior Lecturer at the Department of Sociology

Посилання

Acorn, Annalise, 2017 “Reclaiming A Restorative Understanding of The Victim-Offender Dichotomy.” Restorative Justice 5 (3). 468–480.

Baldwin, Julie Marie, and Joseph Rukus. 2014. “Healing the Wounds.” Criminal Justice Policy. Review 26 (2): 183–207.

Batchelor, Diana. 2017. “Victims and Restorative Justice.” Restorative Justice 5 (2): 332–335.

Gavrielides, Theo. 2014. A Victim-Led Criminal Justice System. London : Independent Academic Research Studies.

Bazemore, Gordan, and Mara Schiff. 2001. Restorative Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities. Cincinnati, OH : Anderson.

Kurki, Leena. 2000. “Restorative and Community Justice in The United States.” Crime and Justice 27: 235–303.

Kyselova, Tatiana. 2019. “Mapping Civil Society and Peacebuilding in Ukraine: Peacebuilding by Any Other Name”. Mediation and Dialogue Research Center, National University of Kyiv-Mohyla Academy. Inclusive Peace and Transition Initiative and Mediation and Dialogue Research Center, Geneva-Kyiv : 1–48.

Tavuchis, Nicholas. 1991. Mea Culpa: The Sociology of Apology and Reconciliation. Standford, CA : Stanford Univeristy Press.

Tsui, Judy C. 2014. “Breaking Free of the Prison Paradigm: Integrating Restorative Justice Techniques into Chicago's Juvenile Justice System.” Journal of Criminal Law & Criminology 104 (3): 634–66.

Umbreit, Mark S., Robert, B. Coates, and Betty Vos. 2002. “The Impact of Restorative Justice Conferencing: A Multinational Perspective.” British Journal of Community Justice 1 (2): 21–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Номер

Розділ

Соціологія