Кібербезпека як інноваційний захист у політичному просторі України

Автор(и)

  • Ю. В. Завгородня Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4(52).248130

Ключові слова:

кібербезпека, політичний вплив, інформаційний простір, політична активність, протиборство в політиці

Анотація

У статті акцентовано увагу на цінності у сучасному інформаційному суспільстві ролі кібербезпеки. Для розвитку ефективної системи взаємодії в інформаційному просторі виникає необхідність у формуванні меж захисту для користувачів. Система захисту, яка існує в суспільстві, спрямована на врегулювання протиріч, які виникають на рівні фактичного протиборства та суттєвого впливу на політичні процеси з чітко визначеними суб’єктами політичної активності. Для сучасного світу суб’єкти глобального управління звертають серйозну увагу на рівень захищеності системи управління в окремих країнах та регіонах, що свідчить про ефективність або дисбаланс у системі управління, а також роль такого суб’єкта на наддержавному рівні системи управління. Тому обрана тема є досить актуальною для світового процесу взаємодії та врахування поглядів окремих регіонів. Окрім того, ефективний захист кіберпростору допоможе зменшити рівень маніпуляції з боку суб’єктів політики, а це допоможе підвищити рівень політичної культури серед політичних діячів та рівень політичної свідомості серед пересічних громадян. У статті проаналізовано сучасні наукові підходи до розуміння поняття кіберзахисту та кібербезпеки, надано узагальнену характеристику цих понять, виокремлено сучасні форми безпеки в кіберпросторі, проаналізовано стан кібербезпеки в українському інформаційному просторі та визначено її статус як суб’єкта глобальної взаємодії в інформаційному просторі. У політичному процесі невід’ємним елементом взаємодії є інформаційний простір, оскільки сучасна платформа для публічних взаємовідносин між суб’єктами політики переформатована під новітні способи, а тому і механізми впливу на громадян набувають інноваційного характеру та демонструють невизначену реакцію від суспільства та можливі шляхи розвитку політичних подій. У зв’язку із цим виникає потреба у формуванні ряду механізмів для захисту усіх користувачів кіберпростору, які беруть участь у публічному спілкуванні щодо важливих політичних питань.

Біографія автора

Ю. В. Завгородня, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій

Посилання

Лісовська Ю.П. Кібербезпека: ризики та заходи: навч. посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. 272 с.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05 жовтня 2017 року № 2163-VIII / Верховна Рада України. URL : https://zakon rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text (дата звернення: 25.10.2021).

AR Krusian, II Zadoia, YI Maslova, YV Zavhorodnia. The Institutional and Legal Justification of the Restriction of Freedom of Movement in Conditions of Counteraction the Spread of the Covid-19 Pandemic. San Gregorio de Portoviejo University. URL : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14526/The%20Institutional%20and%20Legal%20Justification%20of%20the%20Restriction%20of%20Freedom...pdf?sequence=1&isAllowed> (2020, September, 17 ).

Дубов Д.В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва. НІСД. 2014. 192 с.

Дзяна Г, Дзяний Н. Реалізація національної політики у сфері кібербезпеки. Ефективність державного управління. 2016. № 3(48). Ч. 1. С. 123–130.

Бурячок В. Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект : підручник. ДУТ, 2015. 231с.

Завгородня Ю.В. Кіберпростір як сучасна платформа для вирішення конфліктів. HISTORY, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION. Riga, Latvia :Baltija Publishing. 2021. С. 53–56.

Ємельянов В., Бондар Г. Кібербезпека як складова національної безпеки та кіберзахист критичної інфраструктури України. Державне управління та регіональний розвиток. 2019. URL : https:// www.researchgate.net/publication/337725857.

Пехник А.В. Теорія ризику: історія та сучасні підходи. Актуальні проблеми політики. Фенікс, 2019. Вип. 63. С. 33–47.

Foreign Ministry Spokesperson Ma Zhaoxu's Remarks on China-related Speech by US Secretary of State on Internet Freedom / Ma Zhaoxu, Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. URL : http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/2535/t653351.htm.

Сучасні тренди кібербезпекової політики: висновки для України. Аналітична записка. URL : http://old2.niss.gov.ua/articles/294/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Політологія