Формування соціологічної уяви у студентів технічних закладів освіти в процесі викладання соціології

Автор(и)

  • Л. М. Ліпіч Національний транспортний університет, Ukraine
  • О. О. Балагура Національний транспортний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4(52).248128

Ключові слова:

соціологія, соціологічна уява, методи викладання соціології

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування соціологічної уяви в процесі викладання соціології студентам, що навчаються в технічних закладах освіти. Уточнюється поняття «соціологічна уява», введене в науковий обіг американським соціологом Р. Міллсом. Доводиться, що концепт соціологічної уяви набув статусу одного з основних у сучасній соціології і став відігравати важливу освітню роль, а в соціологічній науці, відповідно, – методологічну та методичну. Звертається увага на особливості викладання соціології в технічних освітніх закладах, а з огляду на це ставиться проблема щодо формування соціологічної уяви у студентів. Справа в тому, що соціологія в технічних закладах освіти не є фаховою, тому викладається вона виключно як загальноосвітня дисципліна світоглядного спрямування. Мета викладання соціології в таких вищих навчальних закладах полягає в тому, щоби сприяти формуванню у студентів соціологічної уяви, тобто сприяти майбутнім спеціалістам інженерно-технічного напряму розвинути у собі вміння мислити соціально, тобто адекватно сприймати, осмислювати й тлумачити соціальні процеси та явища, аналізувати та бути готовими вирішувати складні соціальні проблеми. Розв’язання даного завдання передбачає застосування таких методик викладання соціології, які були би пов’язані з конкретною практикою сучасного суспільства, з урахуванням загальнолюдських і професійних інтересів майбутніх фахівців. Аналізується власний досвід викладання соціології в Національному транспортному університеті. Наводяться приклади використання різних методів викладання соціології, що спрямовані на формування соціологічної уяви, які дозволяють студентам сприймати оточуючий їх соціальний світ і співвідносити власні фахові проблеми із загальнозначущими соціальними проблемами, виховують та формують їх громадянську позицію та підвищують загальнокультурний рівень.

Біографії авторів

Л. М. Ліпіч, Національний транспортний університет

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки

О. О. Балагура, Національний транспортний університет

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки

Посилання

Giddens, A. Sociology (fifth edition). Cambridge: Polity, 2006. P. 4–7. URL : https://www.shortcutstv.com/text/giddens5th.pdf.

Sztompka, P. Shaping Sociological Imagination: The Importance of Theory. in J. Alexandrer, G.T. Marx, and C.L. Williams (Eds), Self, structure and beliefs: Explorations in sociology. Berkeley : University of California Press. 2004. P. 254–267.

Руденко Р.И. Практикум по социологии : учебное пособие для вузов Москва : Юнити-Дана, 1999. 447 с.

Mills C. W. The Sociological Imagination, Oxford University Press. London, 1959. 243 p.

Тарасенко В., Чепак В. К вопросу о разработке методик преподавания социологии. Социологические исследования. 2010. № 2. С. 170–182.

Примуш М.В. Загальна соціологія. Киев : Видавництво «Професіонал», 2004. 592 с.

Touraine, A. Le retour de l’acteur. Essai de sociologie. Paris : Librairie Arthème Fayard, 1984, 350 p. Collection : Mouvements, no 3. URL : http://classiques.uqac.ca/contemporains/touraine_alain/retour_de_acteur/retour_de_acteur.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Соціологія