Криміналізація керування транспортними засобами в стані сп’яніння: проблеми законотворчої практики

Автор(и)

  • К. Л. Попов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).246465

Ключові слова:

криміналізація, керування в стані сп’яніння, юридична техніка

Анотація

У статті висвітлюється український досвід криміналізації керування транспортними засобами в стані сп’яніння як наслідок унесення змін до кримінального й адміністративного законодавства у 2018–2021 роках. Відзначається важливість системності й обґрунтованості при внесенні змін до адміністративно- та кримінально-правових норм. Звертається увага на необхідність ретельного дотримання правил юридичної техніки в законотворчій діяльності, з огляду на те що використання засобів адміністративного і кримінального права пов’язане з найбільш істотними обмеженнями прав і свобод людини. Зазначається про порушення правил юридичної техніки, допущені у відповідних законах у частині положень про криміналізацію й декриміналізацію керування транспортними засобами в стані сп’яніння. Допущені порушення однорідності правового регулювання (Закон № 720‑IX урегульовував питання, яке не було предметом його регулювання); внутрішньої несуперечливості (Законом № 720-IX про внесення змін «у зв’язку з прийняттям Закону № 2617-VIII» уносилися зміни до самого Закону № 2617-VIII); зовнішньої несуперечливості (положення Закону № 720-IX суперечать положенням ст. 2 КУпАП і ст. 3 КК України); мовні (у п. 117 Закону № 720-IX є морфологічна помилка); процедурні (порушено вимоги ст. ст. 90, 92 Регламенту). Звертається увага на зміст висновків і юридичне значення роз’яснень парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, ухвалених з питань криміналізації керування транспортними засобами в стані сп’яніння. Зазначається про порушення відповідним комітетом регламентних процедур і положень законодавства про парламентські комітети. Висвітлюються наслідки відповідних техніко-юридичних порушень (законодавча невизначеність) і пропонуються шляхи усунення зазначених проблем.

Біографія автора

К. Л. Попов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доцент кафедри публічного права

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : Закон України від 22.11.2018 № 2617-VIII. Дата оновлення: 20.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19?lang=uk#Text (дата звернення: 12.05.2021).

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Дата оновлення: 23.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 12.05.2021).

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Постанова Верховної Ради Української РСР від 07.12.1984 № 8074-10. Дата оновлення: 27.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 12.05.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : Закон України від 17.06.2020 № 720-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#Text (дата звернення: 12.05.2021).

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3314&skl=10 (дата звернення: 12.05.2021).

Висновок Комітету з питань правоохоронної діяльності від 28.04.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3314&skl=10 (дата звернення: 12.05.2021).

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 07.05.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3314&skl=10 (дата звернення: 12.05.2021).

Висновок Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 16.06.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3314&skl=10 (дата звернення: 12.05.2021).

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.05.2021).

Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. Дата оновлення: 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text (дата звернення: 12.05.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху : Закон України від 16.02.2021 № 1231-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-20#Text (дата звернення: 12.05.2021).

Роз’яснення від 18.03.2021 № 04-27/3-2021/97637 Комітету з питань правоохоронної діяльності щодо окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» від 16 лютого 2021 року № 1231-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v7637450-21#n30 (дата звернення: 12.05.2021).

Роз’яснення від 15.07.2020 Комітету з питань правоохоронної діяльності щодо окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17 червня 2020 року № 720-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001450-20#n2 (дата звернення: 12.05.2021).

Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР. Дата оновлення: 11.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text (дата звернення: 12.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-07

Номер

Розділ

Право