Визначення місця судового прецеденту в системі джерел українського права

Автор(и)

  • Л. М. Ніколенко Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).246464

Ключові слова:

прецедент, судовий прецедент, судова практика, рішення, Верховний Суд

Анотація

У статті проаналізовано й визначено місце судового прецеденту в системі джерел українського права. Проаналізовано взаємозв’язок судового прецеденту та судової практики. Виявлено, що прецедент надає судовому рішенню по конкретній справі нормативний характер, визначаючи правову позицію судді обов’язковою при розгляді аналогічних справ. Доведено, що саме ця ознака відрізняє прецедент від судової практики, під якою розуміють сукупність судових рішень із конкретних правових питань. Визначено, що принцип єдності судової практики не має абсолютного характеру, оскільки процесуальним законодавством Верховний Суд наділений повноваженнями в установленому порядку відступати від раніше сформованої правової позиції. Установлення будь-яких обмежень негативно відобразиться на розвитку процесуального права та судової практики, виключить можливість прогресивного розвитку права й суспільних правовідносин. Проаналізовано діяльність Верховного Суду як вищого органу судової влади з функціями щодо забезпечення однакового застосування законодавства та забезпечення єдності судової практики, акти якого мають надзвичайне значення. Доведено, що запровадження інститутів «зразкова справа» й «типова справа» – крок до визнання судового прецеденту в Україні та об’єднання в правовій системі нашої держави ознак та особливостей обох правових сімей, англосаксонської та романо-германської. Підтримано позицію вчених, які відносять рішення Конституційного Суду України до «квазіпрецедентів». Зазначено, що судові рішення ЄСПЛ використовуються як прецеденти, які українські суди повинні застосовувати при розгляді власних справ. Зроблено висновок, що, ураховуючи позитивний вплив прецеденту на вирішення справ у суді, а також узагалі на регулювання суспільних відносин і подолання прогалин у законодавстві, констатуємо необхідність його впровадження на законодавчому рівні як офіційного джерела права.

Біографія автора

Л. М. Ніколенко, Донецький державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки

Посилання

Серьогін С. Судовий прецедент як джерело права в Україні. Legalitas. URL: http://legalitas.com.ua/ua/ukr-s-serogin-sudovij-precedent-yak-dzherelo-prava-v-ukra%D1%97ni/

Мідзяновська В. Прецедент як джерело права в англо-саксонській правовій системі. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2005. № 12. C. 78–85.

Кирилюк Д.В. Чи визнається в Україні судовий прецедент? Юридичний журнал. 2006. № 4. С. 78–81.

Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002. 229 с.

Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 02.06.2016. Офіційний сайт Верховна Рада України. Законодавство. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

Берназюк Я. Співвідношення необхідності забезпечення єдності судової практики та відступу від правових позицій Верховного Суду (на прикладі вирішення публічно-правових спорів). Судебно-юридическая газета. 2020. 26 серпня. URL: https://bit.ly/34SW3qa

Луспеник Д. Завдання Верховного Суду як суду касаційної інстанції. Судебно-юридическая газета. 18 грудня 2018. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/130875-zavdannya-verkhovnogosudu-yak-sudu-kasatsiynoyi-instantsiyi

Непийвода В.П., Непийвода І.В. Діяльність судів найвищого рівня – чинник утвердження прецеденту як джерела права України. Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 365–369.

Попов О.В. Теоретико-правовые вопросы судебного правотворчества в РФ : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Тольятти, 2004. 221 с.

Редька А.І. Судові функції Верховного Суду України: дискусійні питання. Вісник Верховного Суду України. 2015. № 11. С. 35–43.

Жерьобкіна Є.А. Особливості використання норм прецедентного права в системі вітчизняного правосуддя. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 6. С. 63–69.

Черняк Є.В. Прецедент тлумачення правової норми в діяльності Конституційного Суду України. Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. № 2. С. 36-40.

Христова Г.О. Юридична природа актів Конституційного Суду України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2004. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-07

Номер

Розділ

Право