Чи вичерпано можливості допиту як способу формування доказів у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • Є. Д. Лук’янчиков Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Б. Є. Лук’янчиков Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).246463

Ключові слова:

слідчі (розшукові) дії, слідчий, допит, процесуальне інтерв’ю, тактичний прийом, докази, джерела доказів

Анотація

Стаття присвячена аналізу становлення інституту допиту як слідчої (розшукової) дії, яка є процесуальним способом отримання від допитуваної особи відомостей про обставини кримінального правопорушення. Висвітлюється процес розвитку законодавства, яким врегульовувалися відносини слідчого з допитуваним, залежно від процесуального статусу останнього (свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений). Наголошується, що натепер створені надійні правові гарантії захисту прав та інтересів допитуваного, розроблені відповідні наукові рекомендації щодо використання тактичних прийомів допиту для одержання повних та об’єктивних показань як джерела доказів. Розглянуті проблемні питання щодо співвідношення допиту та процесуального інтерв’ю, якому останнім часом приділяється певна увага науковцями і практиками. Звертається увага на відсутність одностайності у визначенні процесуального інтерв’ю. Наголошується на неприпустимості називати таке інтерв’ювання процесуальною дією, оскільки воно не закріплене у чинному КПК України як процесуальна дія. Доведено, що структура процесуального інтерв’ю, що пропонується окремими авторами, повністю збігається зі структурою допиту як слідчої дії. Констатується доцільність вивчення зарубіжного досвіду розкриття та розслідування злочинів, його порівняння із сучасною практикою правоохоронних органів України та у разі дійсної доцільності впровадження у діяльність слідчих та оперативних підрозділів правоохоронних органів.

Біографії авторів

Є. Д. Лук’янчиков, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

Б. Є. Лук’янчиков, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

Посилання

Кримінальний процес : підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін. ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. Харків : Право, 2013. 824 с.

Чельцов-Бебутов М.А. Советский уголовный процесс. Вып. 2. Харьков : Юр. издат. Наркомюста Украины, 1929. 338 с.

Строгович М.С. Проблемы судебной этики. Москва : Наука, 1974. 272 с.

Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. Москва : Госиздат «Юрид. лит.», 1949. 272 с.

Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 504 с.

Криміналістика : підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Самодін та ін. ; за заг. ред. В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.

Реальная альтернатива допросу. 19 января 2018. URL: https://lb.ua/world/2018/01/19/387543_realnaya_alternativa_doprosu.html

Луцик В.В. Процесуальне інтерв’ю як спосіб гуманізації кримінального процесу України. Гуманізація кримінальної відповідальності : матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16–17 листопада 2018 року). Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила. 2018. С. 142–144.

Кримінальний процес : підручник / Р.І. Благута, Ю.В. Гуцуляк, О.М. Дуфенюк та ін. ; за заг. ред. А.Я. Хитри, Р.М. Шехавцова, В.В. Луцика. Львів : ЛьвДУВС, 2019. Ч. 2. 616 с.

Кони А.Ф. О долге судьи и судейской совести. 24 марта 2014. URL: https://pravo.ru/story/view/103026/

Луцик В.В., Гавгун С.Р. Сучасні моделі процесуального інтерв’ю. Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 316–323. DOI: 10.36695/2219-5521.1.2020.63

Національне антикорупційне бюро України. Процесуальне інтерв’ю в Україні: перші підсумки. 2021. URL: https://nabu.gov.ua/novyny/procesualne-intervyu-v-ukrayini-pershi-pidsumky

Експертний центр з прав людини. Інтерв’ю замість допиту: як це працює. 2018. URL: https://ecpl.com.ua/news/interv-yu-zamist-dopytu-yak-tse-pratsyuje/

Специализированный курс криминалистики : учебник. Киев : НИиРИО КВШ МВД СССР, 1987. 384 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-07

Номер

Розділ

Право