Криза розподілу в сучасному світі: тенденції та наслідки

Автор(и)

  • Т. М. Ляшенко Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).246461

Ключові слова:

криза розподілу, пандемія COVID-19, глобалізація, соціально-економічний розвиток, освіта, рівність

Анотація

У статті розглядаються основні причини виникнення кризи розподілу в сучасному світі. З розповсюдженням пандемії COVID-19 проблема розподілу та пов’язані із цим кризи стали основними проблемами, які привертають увагу як урядів, так і світової громадськості. Збільшення рівня безробіття, гендерна диспропорція, нерівність доходів і багатства – ось деякі з побічних ефектів пандемії коронавірусу. Криза посилила нерівність у всіх основних лініях розлому суспільства та відкинула назад здобутки в зменшенні бідності в усьому світі. Пандемія та її наслідки стали нагадуванням про необхідність переходу до більш справедливого і стійкого суспільства. Криза розподілу може призвести до краху багатьох суспільних підсистем. Найбільш успішним стають системи, структури, організації, здатні змінюватися, бути в стані перманентних змін та ефективно долати конфлікти. Політика розподілу не обов’язково означає програми соціального забезпечення для малозабезпечених груп населення або широкий розподіл суспільних благ і фінансів. Перерозподіл повноважень керівників також підпадає під політику перерозподілу. Ідея створення держави добробуту, її розвиток, а потім і всеохоплююча криза привертають увагу до таких найважливіших моментів існування людства, як процес розподілу благ і право на доступ до ресурсів як усередині окремих країн, так і у світі в цілому. Країни з високим рівнем державного соціального забезпечення мають широкодоступні освітні програми, які значною мірою фінансуються за рахунок податків. Таким чином, для забезпечення рівних можливостей і досягнення рівних результатів необхідна узгодженість підготовки професійних кадрів з наявним ринком праці. Для вирішення проблем розподілу й захисту від ризиків розподілу необхідна відповідна чітка правова система, особливо щодо економічного права, насамперед у таких його формах: податковому, фінансовому та антимонопольному законодавстві, які на практиці вирішують проблеми розподілу. Таким чином, кризи розподілу повинні ефективно контролюватися й вирішуватися шляхом посилення регулювання економічного законодавства.

Біографія автора

Т. М. Ляшенко, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України

доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології

Посилання

John H.5 reasons why income inequality has become a major political issue. URL: https://www.cnbc.com/2019/06/05/5-reasons-income-inequality-has-become-a-major-political-issue.html

Global Inequality Our world's deepest pockets – «ultra high net worth individuals» – hold an astoundingly disproportionate share of global wealth. URL: https://inequality.org/facts/global-inequality

Distribution of Household Wealth in the U.S. since 1989. URL: https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/chart/#quarter:0;series:Net%20worth;demographic:networth;population:1,3,5, 7;units:levels;range:2005.2,2020.2

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition Updated estimates and analysis. 25 January 2021. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf

Billionaires Insights 2020. URL: https://www.pwc.ch/en/publications/2020/UBS-PwC-Billionaires-Report-2020.pdf

Колот А.М. Соціально-трудова реальність – ХХІ: філософія становлення, можливостей та викликів. Економіка України. 2021. № 2. С. 27.

Diamond L. J. Three Paradoxes of Democracy. Journal of Democracy. 1990. Volume 1. Р. 48–60.

Benquet M., Durand C., Laguérodie S. Hocquelet M. Les crises de la grande distribution athieu Dans Revue Française de Socio-Économie. 2016. № 16. Р. 4. URL: https://www.cairn.info/revue-francaisede-socio-economie-2016-1-page-19.htm

Zhang S. The Crisis of Distribution Theoretical Analysis from Economic Law. London : Routledge, 2020. URL: https://doi.org/10.4324/9781003132226

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-07

Номер

Розділ

Політологія