Інформаційний менеджмент у державній політиці: виклики часу та відповіді на них

Автор(и)

  • C. C. Бульбенюк Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraine
  • Ю. М. Манелюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).246416

Ключові слова:

інформаційний менеджмент, громадянське суспільство, засоби масової комунікації, соціальні мережі, соціальний капітал, медіаринок, державна політика

Анотація

У статті розглядаються особливості формування державної політики в царині інформаційного менеджменту під впливом системних викликів останніх років. Окрема увага звертається на роль і місце громадянського суспільства, зокрема його мережевого сегменту, у взаємовідносинах держави та ЗМК на медіаринку. Автори пропонують обґрунтування інформаційного менеджменту й соціального капіталу суспільства як взаємопов’язаних політико-соціальних феноменів. Ефективна популяризація тих чи інших моделей інформаційного менеджменту можлива за умов залучення соціального капіталу до механізмів політичної комунікації. Водночас соціальний капітал як виключно груповий ресурс виступає й об’єктом, і суб’єктом інформаційних потоків, задіяних у процесах політичної комунікації. Проблема заангажованості ЗМК висвітлюється у двох аспектах. По-перше, через розгляд комунікаційних технік. По-друге, з’ясовано, що в останні роки усталеною стає практика формування якісно інших моделей фінансування ЗМК. У статті аналізуються перспективи диверсифікації джерел фінансування ЗМК за допомогою громадсько-активістських кампаній донатів і краудфандингу, зокрема, в Україні. У вітчизняних соціополітичних реаліях, на думку авторів, варто вести мову радше про спроби запровадження подібної системної практики. І це не дивно, бо поширення практик донатів і краудфандингу ЗМК є одним із індикаторів зрілості громадянського суспільства. Проте традиційні й сучасні канали взаємодії держави та громадянського суспільства в царині інформаційного менеджменту можуть мати непередбачувані наслідки, наприклад, загрози маніпулятивних впливів різного спрямування.

Біографії авторів

C. C. Бульбенюк, Київський університет імені Бориса Грінченка

доцент кафедри політології

Ю. М. Манелюк, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доцент кафедри політичних технологій

Посилання

Крисаченко В. Громадянське суспільство в Україні: стратегії та стратегеми функціонування і розвитку. Українознавство. 2021. № 1 (78). С. 121–140. С. 124, 131.

Калакура Я. Методологічні засади інформаційного менеджменту в умовах окупаційно-гібридної війни Росії проти України. Актуальні питання українського інформаційного простору. 2021. № 1 (7). С. 69–84. С. 73.

Bourdieu P. «The Forms of Capital», Handbook of theory and research for the sociology of education, edited by John G Richardson. New York : Greenwood Press, 1986. Р. 241–258. Р. 249.

Трач Н.О. Соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні механізми політичного лідерства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2010. 20 с. С. 10.

Дрьомін В.М. Ефект «ореолу» в механізмі криміналізації неповнолітніх правопорушників. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 6. С. 288–291. С. 290.

Квіт С. Масові комунікації : підручник. 2-е видання, виправлене і доповнене. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2018. 352 с. С. 244.

Korbut A. Strengthening public interest in Ukraine’s media sector. URL: https://www.chathamhouse.org/2021/04/strengthening-public-interest-ukraines-media-sector (дата звернення: 22.08.2021).

Як створити незалежні ЗМІ для протидії політичному втручанню? (Семінар ЄФЖ). Все про безпеку журналістів в Україні. 2021. 04.29. URL: http://nsju.org/golovna/yak-stvoryty-nezalezhni-zmidlya-protydiyi-politychnomu-vtruchannyu-ceminar-yefzh/ (дата звернення: 23.08.2021).

«EU4USociety» – спільний 4-річний проєкт Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу. URL: https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-fonduvidrodzhennya-ta-yevropejskogo-soyuzu/ (дата звернення: 23.08.2021).

Конкурс «Краудфандинг для медіа». URL: https://www.irf.ua/contest/konkurs-kraudfanding-dlyamedia/(дата звернення: 23.08.2021).

Андрєєва О.М. Електронна демократія: взаємовідносини влади і громадянського суспільства. «Принциповий прагматизм» ЄС – наслідки для Східної та Південно-Східної Європи : політичні, економічні, правові та комунікаційні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 травня 2021 р., м. Київ / КНУ імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне. Київ, 2021. С. 86–88. С. 87.

Єнін М.Н., Коржов Г.О. Мережева комунікація : ризики та перспективи (на основі соціологічних опитувань громадської думки в країнах Євросоюзу). Вісник НТТУ «КПІ». Серія «Політологія. Соціологія. Право». 2021. Випуск 1(49). С. 22–29. С. 27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

Політологія