Ефект сусідства на місцевих виборах

Автор(и)

  • О. С. Зубченко Маріупольський державний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).246407

Ключові слова:

електоральна поведінка, ефект сусідства, коефіцієнт локалізації, глибина локалізації

Анотація

Статтю присвячено дослідженню впливу соціального оточення на електоральний вибір. Із цією метою автор уводить поняття «ефект сусідства» – вплив повсякденного життя й щоденного спілкування людини на її голосування. Констатується, що найбільше значення ефект сусідства має на місцевих виборах, а за умов децентралізації його вивчення стає нагальним науковим і практичним завданням. З використанням електоральної статистики показано, що ефект сусідства проявляється через персоналістськи орієнтоване голосування за представників місцевого нобілітету. Їхня партійність має вторинне значення. Зрозуміти значимість голосування окремих спільнот для претендентів на депутатські мандати допомагає коефіцієнт локалізації. Чим вищий він, тим більш точковою є підтримка певного електорального актора. Водночас автором доведено, що реформа виборчої системи змушує по-новому дивитися на явище електоральної локалізації. Якщо у 2015 році розподіл у цій сфері пролягав по лінії «велике місто – село», то за п’ять років до просторового додався партійний чинник. Дослідник доводить, що ефект сусідства є невід’ємною характеристикою місцевої спільноти й виникає як результат розподілу світу політичного на «своє» та «чуже». У публікації відзначаються його позитивні риси – формування місцевої політичної ідентичності й у середньостроковій перспективі – стабільної прихильності до певної партії та разом із тим наголошується, що високі показники локалізації свідчать про фрагментованість місцевої політичної культури, відсутність реальної конкуренції політичних ідей і фактичну «приватизацію» партійних франшиз. Це становить серйозну загрозу розвитку місцевої демократії та потребує ретельної уваги з боку держави через регулювання виборчих правил.

Біографія автора

О. С. Зубченко, Маріупольський державний університет

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології

Посилання

Аксенов К.Э., Зиновьев А.С., Плещенко Д.В. Крупный город – регион – Россия: динамика электорального поведения на парламентских выборах. Полис. 2005. № 2. С. 41–52. URL: https://doi.org/10.17976/jpps/2005.02.04 (дата звернення: 30.08.2021).

Брайчевський Ю.С. Концепція місця як чинника електоральної поведінки та регіональна політична поляризація в Україні. Економічна та соціальна географія. 2013. Вип. 2(67). С. 67–73.

Добиш М.П. Сучасні тренди розвитку електорально-географічних досліджень у світі та розвиток електоральної географії в Україні. Український географічний журнал. 2018. № 4(104). С. 33–40. URL: https://doi: https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.033 (дата звернення: 30.08.2021).

Зомбарт В. Буржуа: этюды по истории духовного развития современного экономического человека; Евреи и хозяйственная жизнь / пер. с нем. Москва : Айрис-пресс, 2004. 443 с.

Локтіонова Д.А. «Розколоте голосування» як показник клієнтально-патрональної моделі електоральної поведінки мешканців Миколаївщини. Наукові праці. Серія «Політологія». 2011. Вип. 143. Т. 155. С. 85–91. URL: http://politics.chdu.edu.ua/article/view/75167 (дата звернення: 30.08.2021).

Никитина Т.А., Терентьева И.А. Теоретико-методологические основы изучения электорального поведения населения. Вестник Поволжского института управления. 2018. Том 18. № 1. URL: https://doi: 10.22394/1682-2358-2018-1-98-105 (дата звернення: 30.08.2021).

Окунев И.Ю., Горелова Ю.С., Груздева Е.Е. Региональные особенности электорального поведения в Польше: опыт сравнительного пространственного анализа. Сравнительная политика. 2021. № 1. С. 149–160. URL: https://doi: 10.24411/2221-3279-2021-10011 (дата звернення: 30.08.2021).

Розік М.В. Теоретичні підходи до аналізу електоральної поведінки. Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. 2019. Вип. 144. С. 112–118.

Тенис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии / пер с. нем. Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2002. 430 с.

Agnew J. Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society. Progress in Human Geography. 2003. Vol. 5(27). P. 605–614. URL: http://mural.maynoothuniversity.ie/13814/1/Agnew.pdf, 30.08.2021 (дата звернення: 30.08.2021).

Evans J. (2012). Geolocation and voting: Candidate-voter distance effects on party choice in the 2010 UK general election in England. Political Geography. 2012. № 31 (5). Р. 301–310. URL: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2012.04.006 (дата звернення: 30.08.2021).

Evans J., Arzheimer K., Campbell R., Cowley P. Candidate localness and voter choice in the 2015 GeneralElection in England. Political Geography. 2017. Vol. 59. Р. 61–71. URL: https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2017.02.009 (дата звернення: 30.08.2021).

Johnston R.J., Pattie C.J. Putting voters in their place: geography and elections in Great Britain. Oxford University Press, 2006. 336 p.

Prescott J.R.V. The Function and Methods of Electoral Geography. Annals of the Association of American Geographers. 1959. Vol. 49 (3). Р. 296–304. URL: https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1959. tb01615 (дата звернення: 30.08.2021).

Taylor P., Johnston R. The Geography of Elections. Harmondsworth: PenguinBooks, 1979. Р. 528.

Dijk van T.A. Society and Discourse: How Social Contexts Influence Text and Talk. Cambridge University Press, 2009. 227 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

Соціологія