Мережевий додаток безпечного обміну інформацією (SIENA) як інструмент у протидії кримінальним правопорушенням

Автор(и)

  • Є. В. Шаповаленко Національна академія внутрішніх справ, Україна
  • О. М. Ємець Національна академія внутрішніх справ, Україна
  • О. В. Злагода Національна академія внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242944

Ключові слова:

кримінальні правопорушення, міжнародне співробітництво, Європол, обмін інформацією, Secure Information Exchange Network Application (SIENA)

Анотація

Стаття присвячена встановленню відносин співробітництва між правоохоронними органами України та Європолом; використанню мережевого додатка безпечного обміну інформацією (SIENA) під час обміну оперативною та стратегічною інформацією. Розглянуті проблемні питання реалізації заходів міжнародного співробітництва під час обміну інформацією між правоохоронними органами України з Європолом у разі протидії кримінальним правопорушенням. Розкриті основні механізми врегулювання порядку встановлення, введення в дію та експлуатації захищеної лінії зв’язку для обміну інформацією між правоохоронними органами України та Європолом. Встановлено нормативно-правовий зміст категорії «безпечний обмін інформацією». З огляду на зазначену мету автори поставили перед собою такі завдання: проаналізувати механізм безпечного обміну інформацією, що закріплює право правоохоронним органам України співпрацювати з Європолом; розглянути теоретичні доктринальні підходи до обґрунтування загального зобов’язання держав співпрацювати. Проведено аналіз та узагальнено механізм обміну оперативною та стратегічною інформацією під час здійснення взаємодії між правоохоронними органами України та Європолом. Авторами обґрунтовано доцільність використання мережевого додатка безпечного обміну інформацією SIENA як основного інструмента обміну оперативною та стратегічною інформацією під час протидії міжнародній злочинності. У статті проведено аналіз статистичних даних Європолу щодо загальної кількості повідомлень додатка (SIENA), якими обмінювались заінтересовані сторони (включає запити, відповіді повідомлення про інформацію тощо). Наведені приклади спільних операцій, які були успішно реалізовані за допомогою сучасних інструментів правоохоронних органів держав-членів Європейського Союзу. Розглянуті проблемні питання щодо обміну оперативною та стратегічною інформацією за допомогою мережевого додатка (SIENA) між правоохоронними органами України та Європолу. Внесені пропозиції щодо поліпшення використання інструментів Європолу під час здійснення обміну інформацією.

Біографії авторів

Є. В. Шаповаленко, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності

О. М. Ємець, Національна академія внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності

О. В. Злагода, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності

Посилання

Договір про Європейський Союз (Маастрихт, 7 лютого 1992 года). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_029#Text.

Войніков В.В. Європейське поліцейське відомство (Європол): історія, завдання, структура. Європейське право і національне законодавство : збірник наук. праць. 2005. № 2. С. 61–64.

Міжнародний та міждержавний розшук як обов’язкова умова здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia). International and Interstate Search as Prerequisite for Conducting Special Pre-Trial Investigation (in Absentia). URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18652.

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв’язку від 11.03.2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/984_a12#top.

Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво від 14.12.2016 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#Text.

Operational Centre. URL: https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/ operational-coordination/operational-centre.

Secure Information Exchange Network Application (SIENA). URL: https://www.europol.europa.eu/activitiesservices/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena.

arrests in Europe for fuel fraud. URL: https://www.cde.ual.es/en/59-arrests-in-europe-for-fuel-fraud/#.

Main Reports. URL: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports.

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право