Окремі питання перевезення пасажирів та їх багажу в міжнародному автомобільному сполученні

Автор(и)

  • О. П. Радчук Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242941

Ключові слова:

договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів та їх багажу, суттєві умови договору, предмет договору, відповідальність перевізника за договором, організація праці водія

Анотація

Стаття присвячена дослідженням правових проблем міжнародних перевезень пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом. Здійснено аналіз міжнародно-правових актів, що регулюють такі перевезення та визначають порядок укладення й виконання договору перевезення пасажирів та їх багажу, а також тих, що встановлюють організацію таких перевезень. Проведено аналіз як багатосторонніх конвенцій, так і двосторонніх договорів, що вирішують питання автомобільних перевезень. Зазначено, що міжнародними перевезеннями є такі, що виконуються територією принаймні двох держав, пункт відправлення та пункт призначення яких знаходяться у різних країнах. Проаналізовано дві основні конвенції, що регулюють зазначені перевезення, а саме Конвенцію про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (КАПП) 1973 р. та Конвенцію про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та багажу 1997 р., вказано на подібні положення та відмінності, що містяться у названих конвенціях. Розглянуто суттєві ознаки договору міжнародного автомобільного перевезення пасажирів та їх багажу, визначено предмет договору. Особлива увага звернена на питання відповідальності автомобільного перевізника та випадки звільнення його від відповідальності. Приділено увагу організації такого виду перевезень та праці водіїв, визначено роль міжнародних організацій у проведенні такої роботи. Зазначено вимоги як до транспортних засобів, що експлуатуються, так і до водіїв, що повинні відповідати встановленим критеріям. Зроблено висновок, що питання міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та їх багажу потребують постійної уваги та контролю, що проявляється в удосконаленні чинних нормативноправових актів. Необхідно також посилити правовий захист прав пасажира під час перевезень.

Біографія автора

О. П. Радчук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

Посилання

Седюкевич В.Н. Международные автомобильные перевозки пассажиров. Минск, 2007. 132 с.

Касаткина А.С. Договор перевозки пассажира и багажа в международном частном праве : учебное пособие. Москва, 2014. 173 с.

IRU – International road transport union / Міжнародний союз автомобільного транспорту (МСАТ). URL: https://www.iru.org.

Європейська економічна комісія (ЄЕК) ООН. URL: https://unece.org/ru.

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (КАПП). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_845#top.

Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/997_034#top.

Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_016#Text.

Положення (ЄС) № 561/2006 з гармонізації визначеного соціального законодавства, що стосується автоперевезень та вносить поправки до Положення Ради (ЄЕС) № 3881/25 та № 2135/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_761#Text.

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право