Поліцейські заходи в Україні: види та застосування

Автор(и)

  • І. В. Костенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • К. В. Білоусова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242898

Ключові слова:

поліцейські заходи, види поліцейських заходів, Національна поліція України, застосування превентивних заходів, застосування заходів примусу

Анотація

У статті було здійснено дослідження поліцейських заходів. Для того щоб конкретизувати це поняття, було досліджено ознаки, види та проблеми реалізації поліцейських заходів, зокрема в Україні. Щодо основних ознак поліцейських заходів, то властиві такі ознаки, як ефективність, законність, необхідність та пропорційність. Видів виокремлюють два: превентивні та примусові. Превентивні поліцейські заходи визначаються як «профілактичні», «запобіжні», «попереджувальні». Головними особливостями превентивних заходів з точки зору права є регулювання і впорядкування суспільних відносин за допомогою адміністративно-правових норм і профілактичний характер. Примусовим поліцейським заходам характерне застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Однак такі заходи застосовуються лише у виключних випадках, а саме коли заходи превенції не дали певного результату або суспільно небезпечні діяння, які неможливо зупинити іншим способом, окрім заходів примусу. «Найсуворішим» з таких заходів є застосування вогнепальної зброї. Однак це може тягнути за собою певні наслідки. Зокрема, у цій статті це розписано як приклад справи, що сталася 7 лютого 2016 року з працівником правоохоронних органів С. Олійником. Під час виконання своїх повноважень постраждала невинна особа, а саме підліток Михайло Медвєдєв. Також щодо проблем з перевищенням наданих поліції повноважень свідчить практика Європейського суду з прав людини. У статті виокремлені та розписані дві справи. Перша стосується громадянина Серікова, де у відділі заявника катували, принижували, а також загрожували зґвалтуванням. За рішенням Європейського суду з прав людини держава-відповідач повинна сплатити суму грошей за відшкодування моральної шкоди та компенсацію судових та інших витрат. Аналогічно висвітлено справу, що стосується Бекетова. У цій справі також відзначається про жорстоке поводження з боку правоохоронців районного відділу міста Києва, а також про неефективне розслідування скарг Бекетова, неналежних побутових умов під вартою. Європейський суд з прав людини виніс відповідне рішення у цій справі.

Біографії авторів

І. В. Костенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного права

К. В. Білоусова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студентка

Посилання

Про Національну поліцію : Закон України від 02.08.2015 № 580-VIII. База даних «Законодавство України» / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 17.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/580-19#Text (дата звернення: 22.04.2021).

Глуховеря В.А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції : навчальний посібник. Дніпро : ДДУВС, 2016. 364 с.

Адміністративна діяльність поліції України у питаннях та відповідях : навчальний посібник / під ред. О.М. Бандурки. Харків : ХНУВС, 2017. 243 с.

Дідик Н.І. Превентивні функції в діяльності патрульної поліції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2016. С. 188–194.

Новицький Г. Пам’ятка співробітникам поліції «Щодо застосування вогнепальної зброї», 2016. URL: http://mediarnbo.org/2016/02/10/pam-yatka-spivrobitnikam-politsiyi-shhodo-zastosuvannyavognepalnoyi-zbroyi/.

Case of “Nachova and others v. Bulgaria” (Application No. 43577/98 and 43579/98). Judgment European Court of Human Rights, 6 July 2004. HUDOC / European Court of Human Rights. URL: file:///C:/ Users/Home/AppData/Local/Temp/002-3747.pdf.

Смертельна гонитва в Києві: прокуратура визнала винним патрульного, який застрелив у BMW підлітка. УНІАН. 08.11.2016. URL: https://www.unian.ua/incidents/1612042-smertelna-gonitva-v-kieviprokuratura-viznala-vinnim-patrulnogo-yakiy-zastreliv-u-bmw-pidlitka.html.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Серіков проти України» (Заява № 42164/09). 2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a97#Text.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Бекетов проти України» (Заява № 44436/09). 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d19#Text.

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право