Зловживання цивільними процесуальними правами

Автор(и)

  • О. В. Козін Університет державної фіскальної служби України, Україна
  • С. В. Дяченко Університет державної фіскальної служби України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242895

Ключові слова:

зловживання процесуальними правами, цивільний процес, цивільні процесуальні права

Анотація

У статті представлено загальну характеристику зловживання цивільними процесуальними правами, досліджено поняття «зловживання цивільними процесуальними правами», його сутність та юридичну природу, особливості та проблеми правового регулювання, здійснено аналіз судової практики та визначено проблеми, які виникають у процесі розгляду судом справ, що пов’язані зі зловживанням цивільними процесуальними правами. Зловживання цивільними процесуальними правами було і є досить поширеним явищем у нашій державі. Попри те, що це явище фактично існує давно, держава звернула на нього увагу і розпочала здійснювати нормативне закріплення питань, що з ним пов’язані, нещодавно. Зокрема, одним із найважливіших нормативно-правових актів, в яких висвітлено питання зловживання цивільними процесуальними правами, став прийнятий у новій редакції у 2017 році ЦПК України. Фактично зловживання цивільними процесуальними правами є новелою цивільного процесу. Саме це є причиною його детального вивчення та дослідження. Проблема існування цього явища залишається актуальною протягом багатьох років. Адже, якщо держава не приділятиме йому гідної уваги, може бути порушено конституційні права громадян України, право на справедливий суд, що передбачено Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Основним завданням суду є правильне визнання тих чи інших дій учасників цивільного процесу зловживанням цивільними процесуальними правами. Саме завдяки встановленню правильних критеріїв, за якими можна було б відрізнити зловживання процесуальними правами від добросовісної поведінки осіб, можна уникнути таких наслідків, як безпідставне притягнення їх до відповідальності, порушення права на справедливий суд, що є однією із найбільш поширених проблем, з якими зустрічаються суди у своїй діяльності. Також проблематичним є розмежування зловживання цивільними процесуальними правами і зловживання цивільними матеріальними правами, адже вони тягнуть за собою зовсім різні правові наслідки, що також може стати порушенням права на справедливий суд.

Біографії авторів

О. В. Козін, Університет державної фіскальної служби України

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
Навчально-наукового інституту права

С. В. Дяченко, Університет державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права
адвокат

Посилання

Цивільний процесуальний кодекс : Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text

Ковтунович Т.О., Дяченко С.В. Неприпустимість зловживання цивільними процесуальними правами як новела цивільного процесу. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6. С. 103–106. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2018/26.pdf

Дяченко С.В. Цивільний процес України : практикум / С.В. Дяченко, Ю.Ю. Рябченко, Л.О. Самілик. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 312 с.

Рогач О.Я. Зловживання позивачем процесуальним правом при використанні правових механізмів, передбачених ст. 207 ЦПК Цивільного процесуального кодексу України . Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3-1. С. 148–150.

Марунич Г. «Затягування цивільного процесу» та «зловживання цивільними процесуальними правами»: співвідношення понять Підприємництво, господарство і право. 2016. № 9. URL: http:// pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/09/4.pdf.

Петренко В.С. Механізми запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами у цивільному судочинстві. Зловживання цивільними процесуальними правами: шляхи протидії : матер. круглого столу, м. Одеса, 27 лист. 2015 р. / уклад.: І.В. Андронов, Н.В. Волкова, Р.Ф. Гонгало; НУ ОЮА, Каф. цив. проц. Одеса: Фенікс, 2015. С. 15–20. URL: http://dspace.onua.edu.ua/ handle/11300/4100

Красько В.В., Дяченко С.В. Принцип неприпустимості зловживання цивільними процесуальними правами: правова природа та специфіка застосування в судовій практиці. Приватне та публічне право. 2019. № 4. С. 65–69. URL: http://www.pp-law.in.ua/archive/4_2019/15.pdf

Ковтунович Т.О., Дяченко С.В. Неприпустимість зловживання цивільними процесуальними правами як новела цивільного процесу. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6. С. 103–106. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2018/26.pdf

Штефан А.С. Зловживання цивільними процесуальними правами як процесуальний юридичний факт. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 2. С. 62–70.

Ковальчук О.С., Дяченко С.В. Концентрація цивільного процесу як засіб забезпечення своєчасного розгляду справи. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Том 1. № 3(28). С. 96–100. URL: https://doi.org/10.32837/pyuv.v1i3(28).328

Рішення суду загальної юрисдикції: ухвала у справі № 544/485/20 від 2 жовтня 2020 року / Пирятинський районний суд Полтавської області. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92016815

Рішення суду загальної юрисдикції : ухвала у справі № 361/6741/19 від 18 жовтня 2019 року / Київський апеляційний суд. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85135433

Рішення суду загальної юрисдикції : ухвала у справі № 576/1780/19 від 9 вересня 2019 року / Глухівський міськрайонний суд Сумської області. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84116432

Рішення суду загальної юрисдикції: ухвала у справі № 754/12394/19 від 9 жовтня 2020 року / Деснянський районний суд м. Києва. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92141440

Узагальнення судової практики розгляду судами деяких питань, пов’язаних із зловживанням процесуальними правами: практика застосування новел цивільного процесуального права. URL: https://oda.court.gov.ua/userfiles/file/sud1590/Zlovgivannya_procesyalnymy_pravamy.pdf

Рішення суду загальної юрисдикції : ухвала у справі № 367/8947/18 від 8 жовтня 2020 року / Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/92122480

Рішення суду загальної юрисдикції : ухвала у справі № 521/8997/15-ц від 31 травня 2018 року / Малиновський районний суд м. Одеси. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74417480

Рішення суду загальної юрисдикції : ухвала у справі № 523/13892/19 від 10 вересня 2019 р. / Суворовський районний суд м. Одеси. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84305965

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право