Загальна характеристика умов припинення права громадян щодо спеціального використання природних об’єктів

Автор(и)

  • І. В. Кирєєва Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242893

Ключові слова:

природокористування, спеціальне природокористування, припинення права природокористування, умови припинення права природокористування, класифікація умов припинення права природокористування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню умов припинення права громадян щодо спеціального використання природних об’єктів. Оскільки в законодавстві не знаходять свого прямого визначення умови припинення права спеціального природокористування, в статті розглянуті положення природоресурсних законів, які встановлюють певні вимоги, що уможливлює як існування самого права спеціального природокористування, так і його припинення. На підставі аналізу вказаних положень встановлено, що умови припинення права спеціального природокористування розміщені не в окремій статті, а випливають із загального змісту нормативно-правового регулювання виникнення, реалізації та безпосередньо припинення права природокористування. Зроблено висновок, що значення умов припинення права спеціального природокористування в механізмі припинення права природокористування полягає в установленні фактів, що роблять можливим припинення відносин спеціального природокористування за певних підстав та у визначеному законом порядку. На підставі аналізу чинного природоресурсного законодавства здійснено класифікацію умов припинення права громадян щодо спеціального використання природних об’єктів. У статті надано визначення умов припинення права громадян щодо спеціального використання природних об’єктів як установлених законодавством вимог, що пред’являються до всіх правоприпиняючих юридичних фактів, та спеціальних вимог до кожного окремого юридичного факту як матеріально-правової, так і процесуально-правової основи припинення суб’єктивних прав громадян на природні об’єкти, а також загальні для всіх та спеціальні для конкретних випадків законодавчих вимог до громадян та конкретних природних об’єктів, недодержання яких унеможливлює припинення відповідного суб’єктивного права спеціального використання природних об’єктів.

Біографія автора

І. В. Кирєєва, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності
факультету № 6

Посилання

Водний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189.

Кодекс України про надра. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 36. Ст. 340.

Харченко О.С. Підстави припинення права власності : монографія. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. 174 с.

Головня І.Я. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з метою суспільної необхідності як підстави припинення права власності. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/ part_1/19.pdf (дата звернення: 03.04.2021)

Комарницький В.М. Дозволи на спеціальне використання природних ресурсів: зміст і значення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 2012. № 3. С. 194–198.

Кобецька Н.Р. Договори використання природних ресурсів у системі договірного регулювання екологічних відносин. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 220–225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_1_54 (дата звернення: 04.04.2021)

Новий словник української мови у 4-х томах. Т. 4. Київ : Вид-во АКОНІТ, 2000. 944 с.

Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2006. 20 с.

Лісовий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 21. Ст. 170.

Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3. Ст. 27.

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право