Упровадження штучного інтелекту в трудові відносини: перспективи правового регулювання

Автор(и)

  • С. Ф. Гуцу Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242876

Ключові слова:

штучний інтелект, електронна особа, роботи, суб’єкт трудового права, принцип рівності та заборони дискримінації у сфері праці, трудові відносини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню перспектив правового регулювання штучного інтелекту у сфері трудових відносин. Позначені тенденції, властиві процесам цифровізації, що впливають на сферу праці та право, а також прогнозовані зміни, які відбуваються в галузі трудового права. Трудове право виникло і сформувалося в період індустріального суспільства. Тому переважна більшість його норм і інститутів не розраховані на зміни, що відбуваються в сучасному цифровому суспільстві, не враховують потреби сучасного ринку праці і не здатні всебічно захистити інтереси його учасників. У статті досліджено питання трансформації місця і ролі працівника та штучного інтелекту в процесі праці у цифровій економіці. Визначено, що з розвитком штучного інтелекту буде розширено коло суб’єктів трудового права. Із набуттям правового статусу «електронної особи» у цивільному праві «розумні» роботи зможуть отримати статус суб’єкта і в трудових правовідносинах. Акцентовано увагу на появі працівників з нейропротезами, що поновлюють або посилюють природні здатності людини. Унаслідок чого необхідно буде визначати правовий статус принаймні трьох категорій працівників: - працівників з інвалідністю, які потребують нейропротез за медичними показаннями; - працівників, які виявили бажання встановити нейропротез без медичних показань: - працівників, які не використовують біотехнологічні засоби. Зроблено висновок, що модернізація Трудового права буде йти по шляху розширення кола суб’єктів трудових відносин і самого змісту терміну «працівник». Наявність або відсутність доступу до технологій сформує нові форми нерівності як у сполученні «працівник- працівник», так і «працівник-робот (ШІ)». Отже, принцип рівності у трудових правах та заборони дискримінації у сфері праці має бути модернізовано і сформульовано з урахуванням нових реалій.

Біографія автора

С. Ф. Гуцу, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права

Посилання

Eidenmueller H. The rise of robots and the law of humans. Oxford Legal Studies Research Paper, 2017. No. 27. URL: https://ssrn.com/abstract=2941001.

Korinek A. Labor in the age of automation and artificial intelligence. URL: https://econfip.org/wp-content/ uploads/2019/02/6.Labor-in-the-Age-of-Automation-andArtificial-Intelligence.pdf.

Webb M. The impact of artificial intelligence on the labor market. 2020. URL: https://web.stanford.edu/ ~mww/webb_jmp.pdf.

Filipova I.A. Labour Law: Challenges of Digital Society. Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, (2020), no 2, pp. 162–182 (in Russian).

Радутний О.Е., Штучний інтелект як суб’єкт злочину. Інформація і право. № 4(23) /2017. С. 106–115.

Колот А.М. Майбутнє світу праці та соціально-трудового розвитку очима відомих економістів. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2016. № 1. С. 8–21.

Азьмук Н.А. Штучний інтелект у процесі праці у цифровій економіці: нові виклики та можливості. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3(57). С. 137–145.

Трудове право України [текст] підручник / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 472 с.

Трудове право : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін. ; за ред. В.В. Жернакова. Харків : Право, 2012. 496 с.

Трансформация правового регулирования труда в цифровом обществе. Искусственный интеллект и трудовое право:научное издание / И.А. Филипова. Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 2019. 89 с.

David Ho Researchers develop AI system for detecting COVID-19 in CT images. April 28, 2021. URL: https://newsyou.info/iskusstvennyj-intellekt-nauchili-proyavlyat-covid-19-v-kt-snimka.

White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust, 19 February 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approachexcellence-and-trust_en.

Олександр Вольф Штучний інтелект допомагає людям з інвалідністю. URL: https://www.prostir.ua/ ?news=shtuchnyj-intelekt-dopomahaje-lyudyam-z-invalidnistyu.

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право