Культурна апропріація в соціальних відносинах

Автор(и)

  • Н. В. Сідоричева Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
  • А. Ю. Тащенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242772

Ключові слова:

культурна апропріація, соціальні відносини, культурний обмін, культурне домінування, культурна експлуатація, транскультурація, культурна війна

Анотація

У статті систематизовано знання щодо проявів культурної апропріації в соціальних відносинах. Визначення культурної апропріації, як показано, хоч і різняться від дослідника до дослідника, проте пов’язані згадкою того, хто бере культурний елемент, того, у кого це забирають, самого факту апропріювання і наголошення на тому, що це відбувається без згоди «постраждалої» сторони. Розглянуто дві альтернативні класифікації щодо культурної апропріації. Першу розробив Р.А. Роджерс, і в ній культурна апропріація видима й у культурному обміні, й у культурному домінуванні, й у культурній експлуатації, й у транскультурації. Автором другої є Дж.О. Янг, і він виокремлює як різновиди культурної апропріації привласнення об’єкта, привласнення суб’єкта і привласнення змісту. Також установлено два кластери поглядів на культурну апропріацію: в одному її існування або не визнають, або трактують позитивно; в іншому наголошують на тому, що культурну апропріацію можна порівняти з крадіжкою. Окрім власне соціальних відносин різних видів, передумовою виникнення культурної апропріації може виступати несприятлива геополітична ситуація, яка приводить до культурних війн. Наслідками культурної апропріації можуть ставати загострення конфліктів та нерівностей, розмиття кордонів між культурами, вкорінення стереотипного бачення представників іншої культури. Після аналізу джерел, присвячених різним кейсам культурної апропріації, було виявлено, що найбільш сприятливими для її виникнення є вертикальні соціальні відносини, де існують представники домінуючої культури (або культури більшості) та представники культури меншості, які нерідко є маргіналізованими. Також значного розвитку культурна апропріація досягає у неформальних відносинах через їхню специфіку, бо вони не контролюються та не регулюються.

Біографії авторів

Н. В. Сідоричева, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка факультету соціології

А. Ю. Тащенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидатка соціологічних наук,
асистентка кафедри соціальних структур та соціальних відносин

Посилання

Бурак О. Тенденції у сфері крос-культурних комунікацій: ризики та перспективи формування глобальної єдності. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2012. № 3. С. 102–108.

Осипчук А. Лекція 7. Чий Гоголь та Малевич? Пропаганда і війна за авторів. Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв’язків. 2020. С. 45–50.

Радбиль Т. Коммуникативно-прагматические рефлексы культурной апроприации заимствований в дискурсе Рунета. Образы языка и зигзаги дискурса : сборник научных статей к 70-летию В. Демьянкова / отв. ред. В. Фещенко ; ред. колл.: И. Зыкова, О. Соколова, М. Тарасова. Москва : Культурная революция, 2018. С. 216–226.

Радбиль Т. Новые явления в грамматике русского языка в лингвокогнитивном освещении. Русский язык в современном научном и образовательном пространстве : сборник тезисов Международной научной конференции, посвященной 90-летию профессора Серафимы Алексеевны Хаврониной. Москва, 2020. С. 345–347.

Baker K.J.M. A Much-Needed Primer on Cultural Appropriation. Jezebel. 2012. 13 November. URL: https://jezebel.com/a-much-needed-primer-on-cultural-appropriation-30768539 (accessed 29 Apr. 2021).

Drabble M.S., Hahn J.D. The Concise Oxford Companion to English Literature. 3 ed. Oxford University Press, 2007. URL: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095652789 (accessed 29 Apr. 2021).

Galchen R., Holmes A. What Distinguishes Cultural Exchange from Cultural Appropriation? The New York Times. 2017. 8 June. URL: https://www.nytimes.com/2017/06/08/books/review/bookends-cultural-appropriation.html (accessed 29 Apr. 2021).

Giddens A.D., Appelbaum M.R., Carr D. Introduction to Sociology. 11th ed. New York ; London : W.W. Norton & Company, INC. 11E, 2018.

Lenard P.T., Balint P. What is (the wrong of) cultural appropriation? Ethnicities. 2020. № 20 (2). Р. 331–352. DOI: https://doi.org/10.1177/1468796819866498 (accessed 29 Apr. 2021).

Pasquati E. Socio-cultural appropriation of mobile phones by farmers in Burkina Faso. PhD carried out at FARM. 2011. URL: https://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/4pages_these_Pasquati_EN.pdf (accessed 29 Apr. 2021).

Rodriquez J. Color-Blind Ideology and the Cultural Appropriation of Hip-Hop. Journal of Contemporary Ethnography. 2006. № 35 (6). Р. 645–668. DOI: https://doi.org/10.1177/0891241606286997 (accessed 29 Apr. 2021).

Rogers R.A. From cultural exchange to transculturation: A review and reconceptualization of cultural appropriation. Communication Theory. 2006. № 16 (4). Р. 474–503. DOI: https://doi.org/10.1111/ j.1468-2885.2006.00277.x (accessed 29 Apr. 2021).

Young J.O. Cultural Appropriation and the Arts. Malden, MA : Blackwell Pub, 2008.

Ziff B., Rao P.V. Borrowed Power: Essays on Cultural Appropriation. New Jersey : Rutgers University Press, 1997.

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Соціологія