Забезпечення якості польового етапу дослідження під час проведення соціологічних опитувань

Автор(и)

  • І. В. Пиголенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-3612-3243

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242328

Ключові слова:

соціологічне дослідження, опитування, польовий етап, якість даних, опитувальна мережа, ефект інтерв’юера

Анотація

У статті представлено роль польового етапу в загальному процесі проведення соціологічного дослідження та фактори, що впливають на забезпечення якості збору соціологічної інформації під час проведення опитувань. Невід’ємною і, можна сказати, головною складовою частиною проведення соціологічного дослідження є польовий етап. Він включає збирання первинної соціологічної інформації, набір інтерв’юерів, проведення інструктажу/навчання, безпосередній збір інформації та забезпечення контролю якості виконаних робіт. У статті розглянуто вплив роботи інтерв’юерів на якість результатів соціологічного дослідження, особливості їх роботи, підбір та навчання. Здійснено огляд публікацій щодо цього питання як серед зарубіжних дослідників, так і серед українських науковців. Автор у статті намагається дати відповідь на питання, яким же повинен бути інтерв’юер, якими якостями він має володіти, щоби професійно виконувати свою роботу та забезпечити якість зібраної соціологічної інформації. На думку автора, крім професійних знань та навичок, у діяльності інтерв’юера важливим є набір морально-етичних якостей. Етичні норми соціологічної роботи зафіксовані у низці нормативних документів, серед яких одним з основних є Кодекс професійної етики соціолога Соціологічної асоціації України, а також міжнародні документи. Також у статті розглянуто питання ефекту інтерв’юера, що наявний під час використання будьякого методу соціологічного дослідження, але найбільше він проявляється в ході опитувань методом face-to-face. У статті обґрунтовано, що якість роботи інтерв’юерів є важливим питанням під час проведення соціологічного дослідження, має міждисциплінарний характер та потребує уваги не тільки з боку дослідницьких компаній, але й з боку науковців, які працюють над питаннями методології та методів збирання соціологічної інформації.

Біографія автора

І. В. Пиголенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри соціології

Посилання

Бутенко И. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. Москва : Высшая школа, 1989. 176 с.

Бутенко И. Организация прикладного социологического исследования. Москва : Тривола, 1998. 226 с.

Докторов Б. Прямые продолжатели дела отцов основателей: Пол Перри, Джо Белден и Бад Роупер. Социальная реальность. 2006. № 11. С. 120–129.

Докторов Б. Прямые продолжатели дела отцов-основателей: Уоррен Митофски и Джозеф Ваксберг. Социальная реальность. 2007. № 1. С. 109–120.

Дулина Н., Звоновский В., Токарев В. Рынок социологических и маркетинговых исследований в России: состояние, динамика прогноз. Социологические исследования. 2017. № 12. С. 110–123.

Етичний кодекс Української асоціації маркетингу. Офіційний сайт Української асоціації маркетингу. URL: http://uam.in.ua/rus/standarts.

Кодекс професійної етики соціолога. Офіційний сайт Соціологічної асоціації України. URL: http:// www.sau.kiev.ua/codex.html.

Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования / пер. с англ. ; предисл. А. Соколова. Москва : Весь Мир, 1997. 544 с.

Нова редакція Міжнародного процесуального кодексу ІСС/ESOMAR. Маркетинг в Україні. 2007. С. 67–70. ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 2 (50) 2021 27

Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии / пер. с нем. Москва : Прогресс, 1978. 379 с. URL: https://socioline.ru/pages/e-noel-e-noel-nojman-massovye-oprosy-vvedenie-vmetodiku-demoskopii.

Отчет рабочей группы AAPOR о неслучайных выборках: июнь 2013 / Американская ассоциация исследователей общественного мнения ; пер. с англ. Д. Рогозина, А. Ипатовой. Москва : Общероссийский общественный фонд «Общественное мнение», 2016. 170 с.

Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/4561.

Рабочая книга социолога / под общ. ред., предисл. Г. Осипова. 3-е изд. Москва : Эдиториал УРСС, 2003. 480 с.

Результати національного опитування «Україна: настрої та очікування», грудень 2017 року, 30 000 респондентів, соціологічна група «Рейтинг». URL: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/ reg_files/rg_ukraine_022018_press.pdf.

Рибалко Т., Харченко Η. Контроль якості роботи опитувальної мережі інтерв’юерів. Наукові записки. Соціологічні науки. 2003. Т. 21. С. 66–70.

Рукавишников В., Паниотто В., Чурилов Н. Опросы населения (Методический опыт). Москва : Финансы и статистика, 1984. 207 с.

Соціологічна служба на підприємстві : методичні рекомендації. Київ : АН УРСР, Інститут економіки, Львівське відділення, 1974. 80 с.

Стукало С. Інтерв’юєр. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / за заг. ред. В. Воловича. Київ : Український Центр духовної культури, 1998. 736 с.

Стукало С. Довідник інтерв’юера. Київ : Наукова думка, 1996. 43 с.

Чурилов М. Опитувальна мережа. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / за ред. В. Воловича. Київ, 1998. 736 с.

Ядов В. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. Москва : Добросвет, 1999. 596 с.

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Соціологія