Вплив транзиту гегемонії на структури символічного насильства в капіталістичній світ-системі

Автор(и)

  • О. М. Вольський Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна https://orcid.org/0000-0001-6086-7253

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242311

Ключові слова:

символічне насильство, гегемонія, світ-системний аналіз, інституційний ізоморфізм

Анотація

Однією із ключових концепцій світ-системного аналізу є концепція ліберальних державгегемонів, котрі не просто виникають, розвиваються та занепадають всередині капіталістичної світсистеми, але й розширюють та перезасновують її на нових засадах. При цьому процес передачі влади між різними державами-гегемонами відбувається під час Тридцятирічних світових воєн (1618–1648, 1794–1815, 1914–1945 рр.). У цій статті досліджуються процеси символічного насильства та інституційного ізоморфізму в ході транзиту гегемонії. А також стверджується, що держава-гегемон створює організаційне поле, яке поширює явище інституційного ізоморфізму всередині капіталістичної світ-системи, що призводить до відносної гомогенізації псевдонезалежних держав, які входять до її складу. Хоча, говорячи про таку «стандартизацію», треба порівнювати кожну окрему державу не з гегемоном, а з іншими представниками її зони у капіталістичній світ-системі. Процес витворення «універсальних» інституцій дозволяє створити загальні культурно-політичні смисли, що стабілізує транснаціональні класові альянси і дозволяє державі-гегемону реалізовувати свою символічну владу на всіх рівнях капіталістичної світ-системи. Тому одним із найруйнівніших проявів транзиту гегемонії є крах глобальної системи символічного насильства та інституційного ізоморфізму, що призводить до краху монополії на символічне, а отже, і фізичне насильство. Таким чином створюються можливості для чисельних низових повстань та появи конкуруючих неліберальних державних проектів.

Біографія автора

О. М. Вольський, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

магістр політології

Посилання

Арриги Д. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2006.

Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля. URL: http:// bourdieu.name/content/burde-duh-gosudarstva-genezis-i-struktura-bjurokraticheskogo-polja (дата звернення: 19.06.2021).

Бурдье П. О государстве : курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. 720 с.

Бурдье П. О символической власти. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3052 (дата звернення: 19.06. 2021).

Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. Москва : Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. 552 с.

Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том II. Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики, 1600-1750 гг. Москва : Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. 528 с.

Валлерстайн И. Три отдельных случая гегемонии в истории капиталистической мир-экономики. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/vall_tri.php. (дата звернення 19.06.2021).

Валлерстайн И. Рождение и будущая кончина капиталистической миросистемы: концептуальная основа сравнительного анализа / Валлерстайн И Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Санкт-Петербург : Издательство «Университетская книга», 2001. C. 19–62.

Д. Райли. Ученый как революционер Спільне. 2017. URL: https://commons.com.ua/uk/klassovayateoriya-burde/ (дата звернення: 19.06.2021)

Димаджио П. Вуді П. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ novyy-vzglyad-na-zheleznuyu-kletku-institutsionalnyy-izomorfizm-i-kollektivnaya-ratsionalnost-vorganizatsionnyh-polyah/viewer (дата звернення: 05.2021).

Коллинз Р. Макроистория. Очерки социологии большой длительности. Москва : УРСС: ЛЕНАНД, 2015. 504 с.

Нольте Э. Европейская гражданская война 1917–1945 (Национал-социализм и большевизм). Москва : Логос, 2003, 528 с.

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. Москва : Издательский дом «Территория будущего». 2009. 328 с.

Skocpol T. Review: Wallerstein's World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique American Journal of Sociology, Vol. 82, No. 5 (Mar., 1977). С. 1075–1090. URL: https://www.jstor.org/ stable/2777814 (дата звернення: 19. 06.2021).

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Соціологія