Система покарань для неповнолітніх: шляхи вдосконалення

Автор(и)

  • Д. Крикливець Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2618-8895

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).233278

Ключові слова:

неповнолітній, кримінальне правопорушення, истема покарань, застосування покарання

Анотація

Дослідження присвячено аналізу чинної системи покарань для неповнолітніх у контексті випадків, коли неповнолітньому неможливо призначити жодне з передбачених санкцією покарань. Зроблено висновок, що окреслена проблема пов’язана із законодавчою регламентацією положень Загальної частини КК України, адже саме в Загальній частині КК України встановлено види, строки та розміри покарань для неповнолітніх, а вийти за межі цих положень під час конструювання санкцій статей Особливої частини КК України законодавець не може. Розглянуто різні варіанти виходу із цієї ситуації. Першим варіантом є розширення застосування у схожих випадках до неповнолітнього покарання у виді позбавлення волі на певний строк, зокрема в поєднанні зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі положень ст.ст. 75–78, 104 КК України. Водночас зазначено, що покарання у виді позбавлення волі на певний строк є одним із найсуворіших видів покарань, а тому воно може бути призначене далеко не в кожному кримінальному провадженні, адже тоді покарання не відповідатиме ступеню тяжкості кримінального правопорушення та не буде враховано особу винного. Другим варіантом є законодавче врегулювання можливості заміни призначеного покарання. Фактично йдеться про доповнення санкції іншими альтернативними видами покарань. Водночас цей варіант не вирішує проблеми повністю, адже він не може бути застосований у разі вчинення кримінального проступку. Зроблено висновок, що вирішення окресленої проблеми потребує більш різностороннього підходу, а тому проблему варто вирішувати в контексті удосконалення системи покарань, що можуть застосовуватися до неповнолітніх. За результатами дослідження запропоновано певні удосконалення, зокрема розширення сфери застосування покарання у виді громадських робіт та обмеження волі, а також залучення неповнолітніх засуджених до інших виховних заходів.

Біографія автора

Д. Крикливець, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету

Посилання

Митрофанов І.І. Система покарань у механізмі реалізації кримінальної відповідальності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 5. С. 194–198.

Тютюгін В.І. Система і види покарань. Вісник Асоціації кримінального права України. 2016. № 1 (6). С. 435–438. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/35_Sistema.pdf (дата звернення: 10.12.2020).

Калмиков Д.О. Особлива частина кримінального права України як структурна частина КК України. Форум права. 2012. № 1. С. 403–418. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_1_61 (дата звернення: 10.12.2020)

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право