Присяга судді – посадова присяга та судовий символ

Автор(и)

  • О. Кравчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7844-2381
  • І. Остащук Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6115-0884

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).233265

Ключові слова:

присяга судді, посадова присяга, судова символіка, справедливий суд, інавгурація суддів

Анотація

Розглядається присяга судді як посадова присяга і як елемент судової символіки. Зазначається, що присяга судді належить до категорій посадових присяг, тобто таких, що складаються посадовою особою під час вступу на посаду, і водночас до категорії судових присяг, які використовуються в процесі правосуддя, що є елементом судової символіки. Присяга судді як посадова присяга символізує наділення судді як посадової особи державною (судовою) владою, момент набуття ним повноважень (тобто є інавгураційною церемонією), а також обов’язок судді як посадової особи виконувати належним чином покладені на нього обов’язки. Присяга судді як судовий символ репрезентує собою публічне й урочисте зобов’язання забезпечення суддею справедливого суду в усіх проявах цього поняття, зокрема: незалежності і безсторонності суду, змагальності, рівності сторін, верховенства права. Складання суддею присяги відбувається в урочистій обстановці в присутності вищих посадових осіб (в Україні – в присутності Президента України) і є важливим ритуалом – символом наділення особи судовою владою, а сама присяга – символічна дія свідомого обрання відповідального й неупередженого дотримання законодавства в професійних функціях реалізації верховенства права для блага всього народу. Пандемія коронавірусу показала, що збирання значної кількості людей в одному приміщенні може бути проблематичним, тому церемонія проводилася навіть на відкритому повітрі. Вказується, що проведення церемонії в одному із судових органів, наприклад, у приміщенні Верховного Суду або (з урахуванням карантинних обмежень) на його території може символізувати незалежність судової влади загалом та кожного із суддів, які складають присягу, від інших гілок влади. Особливістю присяги судді в Україні є її одноразовість – її складає лише особа, вперше призначена на посаду судді. У разі переведення в подальшому до іншого суду суддя не складає присягу знову. У цьому аспекті присяга судді є подібною до присяги державного службовця, що складається лише особами, прийнятими на державну службу вперше.

Біографії авторів

О. Кравчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського та адміністративного права, професор кафедри господарського та адміністративного права факультету соціології і права суддя Вищого антикорупційного суду,

І. Остащук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор філософських наук, професор, професор богослов’я та релігієзнавства

Посилання

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.

Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року № 2136-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text.

Traditions of the courts, Courts and Tribunal Judiciary. URL: https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/ the-justice-system/court-traditions/.

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право