Деякі міркування щодо вдосконалення положень кодексу України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж

Автор(и)

  • І. Казанчук Харківський національний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4269-2749

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).233245

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, природоохоронна сфера, захист природних екосистем, порушення правил пожежної безпеки

Анотація

У статті представлено аналіз сучасного стану діючого адміністративного законодавства України, яким врегульовано відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування в державі. Автором проаналізовані положення проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж» та низки інших законопроєктів. Їх розробка та прийняття є важливим кроком у напрямі узгодження чинного національного законодавства з європейськими стандартами і нормами, подальшого розвитку соціально-економічних перетворень в Україні в природоохоронній сфері.
У статті автором зазначена доцільність внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів у частині посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки, захисту довкілля, запобігання пожежам у природних екосистемах у країні. Щодо підвищення ефективності управління та контролю у сфері захисту природних екосистем від пожеж автор вказує на необхідність надання додаткових повноважень органам Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо здійснення державного контролю і нагляду за станом пожежної безпеки на об’єктах лісового господарства, випалювання рослинності. У цьому аспекті своєчасним є розробка та прийняття окремого законодавчого акта щодо закріплення прав та обов’язків відповідних посадових осіб на здійснення такого державного контролю та визначення порядку його організації. У вирішенні питання захисту природних екосистем від пожеж пропонується звернути увагу на необхідність: забезпечення суворого дотримання принципу невідворотності адміністративної відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; усунення дисбалансу між фактичним розміром заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди та розміром санкцій; збільшення розміру штрафів за влаштування пожеж у природних екосистемах, зокрема за самовільне спалювання стерни на землях сільськогосподарського призначення (полях) їхніми власниками.

Біографія автора

І. Казанчук, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та процесу

Посилання

З початку року виникло понад 13 тисяч пожеж у природних екосистемах. Єдиний портал органів системи МВС України. URL: https://mvs.gov.ua/ua/news/29447_Z_pochatku_roku_viniklo_ ponad_13_tisyach_pozhezh_u_prirodnih_ekosistemah.htm (дата звернення 30.10.2020).

Когут О.В. Окремі питання удосконалення загальної частини проєкту Кодексу України про адміністративні проступки. Університетські наукові записки. 2015. № 3. С. 293–298.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж : проєкт Закону України від 25.06.2020 р. № 3755. Законодавство України. Вебсайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 (дата звернення 04.11.2020).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 16. Ст. 70. С. 8.

Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття змін до національних стандартів : Наказ Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості від 26.09.2019 р. № 296. Законодавство України. Веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0296774-19#Text (дата звернення 04.11.2020).

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 р. № 8073. Законодавство України. Веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/80731-10

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. (в ред. від 03.10.2019). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення 20.10.2020).

Публічний звіт за підсумками діяльності Державного агентства лісових ресурсів України у 2019 році. Укрінформ. 2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2641458-zvituederzavne-agentstvo-lisovih-resursiv-ukraini.html(дата звернення: 21.10.2020).

Гусаров С.М. актуальні питання адміністративної юрисдикції органів, підрозділів Національної поліції з охорони навколишнього природного середовища в сучасних умовах. Південноукраїнський правничий часопис. № 4-2019. Ч. 3. С. 136–140.

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право