Звільнення від кримінальної відповідальності як засіб запобігання правопорушенням у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення

Автор(и)

  • П. В. Хряпінський Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-2894-1086
  • С. М. Школа Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-0403-5916

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233169

Ключові слова:

засоби протидії злочинності, запобігання, обіг наркотичних засобів, злочини, позитивна посткримінальна поведінка, здача наркотичних засобів, виявлення джерел придбання, звільнення від кримінальної відповідальності

Анотація

Запобіганню належить провідне місце у правових засобах протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів поряд із виявленням, розкриттям, розслідуванням, призначенням та відбуванням покарання за їх учинення тощо. Звільнення від кримінальної відповідальності має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, гарантування миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам (частина 1 статті 1 Кримінального кодексу). У розділі XIII Особливої частини Кримінального кодексу «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення» зосереджено п’ять видів звільнення від кримінальної відповідальності. Вони, як і загальні види звільнення від кримінальної відповідальності, за своїм змістом мають спільні ознаки: 1) здійснюються виключно судом від імені держави; 2) застосовуються до особи, яка вчинила злочин; 3) полягають у відмові від офіційного осуду, призначення покарання та визнання особи судимою. У справах про наркотики найпоширенішими є статті 307 і 309 Кримінального кодексу. За статтею 307 за останній рік засуджені 4 865 осіб, за статтею 309 – 15 137. Тоді як у 2017 році таких осіб було 2 758 і 13 682 відповідно. Робиться висновок, що спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності як засіб запобігання злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів має на меті самовикриття осіб, які вчинили нетяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а також викриття джерела їх придбання або отримання іншим способом. Крім того, запобігання злочинам у сфері обігу наркотичних засобів здійснюється шляхом сприяння розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом. Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності, у разі здійснення визначеного комплексу позитивної посткримінальної поведінки у сфері обігу наркотичних засобів, є імперативним для суду й остаточним для винного, а особа, яка його здійснила, визнається такою, що не має судимості.

Біографії авторів

П. В. Хряпінський, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри публічного права Інституту гуманітарних і соціальних наук

С. М. Школа, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного права Інституту гуманітарних і соціальних наук

Посилання

Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія. Київ : Атіка, 2004. 296 с. С. 266–288 ; Дорош Л.В. Звільнення від кримінальної відповідальності за наркозлочини як засіб протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин : збірник наукових праць. 2006. № 2 (31). С. 136–141 ; Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів : монографія. Київ : Логос, 1998. 324 с. С. 224–232 ; Наден О.В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : монографія. Харків : Право, 2003. 224 с.

За які наркотики найчастіше судили українців у 2020 р. : від марихуани до опіуму. Сайт платформи Опендатабот. URL: https://strana.ua/news/314317-za-kakie-narkotiki-chashche-vseho-sudjat-v-ukraine.html (дата звернення: 30.01.2021).

Про наркотичні засоби, психотропні речовини, і прекурсори : Закон України від 15 лютого 2005 р. (із змінами та доповн., станом на 1 лютого 2021 р.). Інформаційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-вр#Text (дата звернення: 30.01.2021).

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. (із змінами та доповн., станом на 1 лютого 2021 р.). Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-п#Text (дата звернення: 30.01.2021).

Дрьомов С.В. Проблемні питання звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 307 КК України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць. 2006. № 2. С. 141–147.

Никифорчин И.А. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харьков, 1994. 179 с.

Хряпінський П.В. Спеціальне звільнення від відповідальності у кримінальному праві та законодавстві України : навчальний посібник. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. 270 с

Наден О.В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : монографія. Харків : Право, 2003. 224 с.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. (із змінами та доповн., станом на 1 лютого 2021 р.). Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text (дата звернення: 30.01.2021).

Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у провадженнях щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення. Рішення, внесені до ЄДРСР, за період із 2018 р. по травень 2020 р. / упоряд. : Правове управління департаменту аналітичної та правової роботи ВСУ. 2020. 46 с. Офіційний вебсайт Верховного Суду України. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Ogljad_KKS_02_ 07_2020.pdf (дата звернення: 30.01.2021).

Справа № 1-5/04 // Архів місцевого суду Шевченківського району м. Запоріжжя за 2004 р.

Єдиний державний реєстр судових рішень (ЄДРСР). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 2451694/ (дата звернення: 30.01.2021).

Никифорчин И.А. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харьков, 1994. 19 с.

Наден О.В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2003. 20 с.

Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4. Інформаційний сервер Верховного Суду України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0003700-98#Text (дата звернення: 30.01.2021).

Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів : монографія. Київ : Логос, 1998. 324 с.

Хряпінський П.В. Заохочувальні кримінально-правові норми як ефективний засіб запобігання злочинам. Держава і право : збірник наукових праць. Київ, 2009. Спецвипуск. С. 387–392.

Кузнєцова О.В. Поняття та класифікація отруйних і сильнодіючих речовин. Вісник Академії адвокатури України. 2005. № 3 (4). С. 143–149.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення : коментар до розд. XIII Кримінального кодексу України / С.В. Албул та ін. ; за заг. ред. І.П. Катеринчука. Одеса : ОДУВС, 2018. 110 с.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право