Проблематика фінансового правового регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів

Автор(и)

  • Р. М. Поліщук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0001-9968-5713

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233155

Ключові слова:

недержавні пенсійні фонди, пенсійне забезпечення, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інвестиції, компанія з управління активами, державний нагляд та контроль

Анотація

Проблема відсутності інтересу населення до участі у формуванні пенсійних накопичень є однією із ключових проблем недержавних пенсійних фондів. Облік і реєстрація різноманітних прав, ліцензування й акредитація установ, установлення норм, квот та інших обмежень, здійснення контролю та нагляду, а також застосування матеріальних санкцій і заходів адміністративного примусу є державним регулюванням недержавного пенсійного забезпечення. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Антимонопольний комітет України здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів. Наявний розподіл повноважень щодо нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів між регуляторами недостатньо ефективний. Утручання держави в царину діяльності недержавних пенсійних фондів повинно бути своєчасним, доречним і обмеженим. Потреба у вкладенні значних коштів у заснування адміністратора та компанії з управління активами значно зменшує привабливість недержавного пенсійного забезпечення для потенційних інвесторів, надмірна зарегульованість розглядуваного інституту знижує рівень довіри звичайних громадян, роботодавців та інвесторів. Відсутність у системі управління недержавними пенсійними фондами компонентів, відповідальних за управління ризиками та внутрішній аудит, призначенням яких є захист від ризиків та здійснення внутрішнього контролю відповідно, є значним недоліком сьогодення. Шляхами вирішення означених вище проблем є, зокрема: об’єднання органів державного регулювання фінансового ринку в Україні та створення мегарегулятора щодо діяльності недержавних пенсійних фондів; скасування нормативно-правових актів, які на практиці засвідчили свою неефективність, у частині регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів, з одночасним ухваленням нових актів законодавства, які б «здешевлювали» механізм створення та функціонування інституту недержавних пенсійних фондів; імплементація Директиви 2016/2341 Європейського Союзу від 14 грудня 2016 р. в законодавство України в частині функцій управління ризиками та внутрішнього аудиту недержавних пенсійних фондів; запровадження правових норм, що встановлюють заборону Національному банку України втручатися в діяльність недержавних пенсійних фондів у частині повернення їхніх активів неплатоспроможними банками та здійснення інвестиційної діяльності, з підстав, прямо не передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», встановлення правових підстав для персональної відповідальності посадових осіб за такі дії.

Біографія автора

Р. М. Поліщук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри фінансового права юридичного факультету

Посилання

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058–IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n87.

Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 9 липня 2003 р. № 1057–IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#n68.

Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів : Закон України від 24 травня 2012 р. № 4841–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4841-17.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913.

Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 червня 2004 р. № 1101.

Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Україні від 27 листопада 2003 р. № 137.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 р. № 1281.

Сокоринський Ю.В. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 2. Т. 3. С. 31–34.

Леонов Д.А. Вплив державного регулювання на розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні. Світ фінансів. 2019. № 3 (60). С. 165–178.

Хольцман Р., Хинц Р. Обеспеченная старость в XXI в. Пенсионные системы и реформы в международной перспективе. Вашингтон, 2005. 200 с.

Цікановська Н.А. Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2014. Вип. 2. С. 188–197.

Шах І.З., Яструбовський М.Я. Недержавні фонди соціального страхування: проблеми та перспективи їх розвитку в Україні. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». 2011. № 720 : Менеджмент та підприємство в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 262–267.

Шимко Я.Р. Роль державного регулювання розвитку недержавних пенсійних фондів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2019. № 12 (40). С. 151–156.

Зубик С.П. Що не так з недержавними пенсійними фондами? Реанімаційний пакет реформ. URL: https://rpr.org.ua/news/shcho-ne-tak-z-nederzhavnymy-pensiynymy-fondamy.

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30 червня 2018 р. Нацкомфінпослуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/OsnPokazn/NPF_II_kv_ 2018.pdf.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право