Продуктивна зайнятість і продуктивність праці як умови реалізації концепції гідної праці

Автор(и)

  • С. О. Микитюк Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна https://orcid.org/0000-0002-8620-1887
  • В. О. Микитюк Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна https://orcid.org/0000-0002-4744-7403

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233119

Ключові слова:

гідна праця, продуктивна зайнятість, продуктивність, продуктивність праці, мотиваційний фактор

Анотація

У статті розглядаються основні умови реалізації положень гідної праці, а саме продуктивна зайнятість і продуктивність праці. Людина є головною цінністю соціально-трудових відносин. Глобальні перетворення, зміни в соціально-трудовій сфері потребують переосмислення норм трудового законодавства відповідно до положень гідної праці, які передбачають продуктивність праці в умовах свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності, безпеку на робочому місці, соціальний захист працівників, справедливий заробіток, рівне ставлення та рівні можливості для кожного. У результаті дослідження робиться висновок, що, по-перше, продуктивна зайнятість є зовнішньою формою реалізації концепції гідної праці, яка залежить від держави і державних органів, які здійснюють соціальну політику. Держава створює стартові умови, які дають можливість реалізуватися особистості, приносити користь і суспільству, і державі. По-друге, продуктивність праці відображає внутрішній зміст концепції гідної праці, індивідуальні (власні) потреби працівника і реалізується через основні чинники, до яких належать: матеріально-технічні (сприяння технічному прогресу організації і працівників); організаційно-економічні (упорядкування організації праці, оптимізація чисельності керівників і працівників); соціально-психологічні (створення необхідної мотивації для працівника). Важливим мотиваційним чинником для працівника є встановлення нормального психологічного клімату в колективі, що впливає на підвищення продуктивності праці й означає: відсутність дискримінації; справедливе, лояльне ставлення до працівника, зважаючи на професійні здібності та користь у загальному процесі; пропорційність у реалістичності поставлених цілей і можливості їх виконати; створення дисциплінарних посібників або загальних правил функціонування організації з положеннями про стимулювання позитивної поведінки заохочувальними методами.

Біографії авторів

С. О. Микитюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доцент кафедри суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти

В. О. Микитюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права

Посилання

Програма гідної праці. URL: http://employers.org.ua/page_77.htm (дата звернення: 26.01.2021).

Про зайнятість населення : Закон України від 5 липня 2012 р. № 5067–VI, станом на 20 грудня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text.

Колот А.М., Герасименко О.О. Концепт гідної праці як теоретико-прикладна платформа розвитку соціально-трудової сфери. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/26280/PEPE2017_K. pdf?sequence=1 (дата звернення: 21.01.2021).

Кодекс законів про працю : Закон від 10 грудня 1971 р. № 322–VI. Редакція від 31 грудня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Кузьменко А.В., Козакова А.С. Продуктивність праці : європейський підхід ; продуктивність праці у контексті забезпечення зростання економіки України. URL: http://global-national.in.ua/archive/ 20-2017/79.pdf (дата звернення: 25.01.2021)

Дайджест правових позицій Верховного Суду щодо трудових спорів за I півріччя 2020 р. / Національна асоціація України. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/publications.pdf (дата звернення: 26.01.2021).

Держпраця роз’яснила, як визначити переважне право працівника залишитись на роботі: URL: https://www.kadrovik01.com.ua/news/5027-derjprats-rozyasnila-yak-viznachiti-perevajne-pravo-pratsvnika-zalishitis-na-robot-pri (дата звернення: 28.01.2021).

Харцій А.Д., Сохач С.С. Підвищення продуктивності праці через стимулювання працівників за сучасних умов господарювання. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=66 (дата звернення: 27.01.2021).

Фактори зростання продуктивності праці. URL: http://ukr.vipreshebnik.ru/econom-praci/4323-faktori-zrostannya-produktivnosti pratsi.htmlhttp://ukr.vipreshebnik.ru/econom-praci/4323-faktori-zrostannya-produktivnosti-pratsi.html (дата звернення: 29.01.2021).

How to Improve Employee Productivity. URL: http://www.hrvillage.com/human-resources/employee-productivity.htm (дата звернення: 28.01.2021).

Розвиток української ІТ-індустрії : аналітичний звіт. URL: https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_ Industry_Report_UKR.pdfhttps://ko.com.ua/files/u1К25/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf (дата звернення: 27.01.2021).

Болквадзе Н.І., Гетьман Т. Сучасні методи мотивації персоналу ІТ-компаній. URL: ArticlText-821-2-10-20200628.pdf (дата звернення: 28.01.2021).

Трофименко О.О. Особливості мотивації персоналу в ІТ-компаніях. URL: http://ktpe-conf.kpi.ua/ proc/article/download/191134/191130 (дата звернення: 25.01.2021).

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право