Особливості правового статусу тимчасово окупованих територій: порівняльно-правовий аспект

Автор(и)

  • Я. О. Кушнір Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0002-8519-5331

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233114

Ключові слова:

правовий статус, тимчасово окупована територія, порівняльно-правова характеристика, зарубіжний досвід визначення статусу тимчасово окупованих територій, Республіка Кіпр, Грузія

Анотація

Унормування правового статусу тимчасово окупованих територій України є одним із пріоритетних напрямів діяльності національного законодавця. У цій площині теоретичний та практичний інтерес становить досвід зарубіжних держав, які стикнулися з проблемою окупації частини власної території та змушені розбудовувати модель нормативно-правового регулювання взаємин контрольованої та тимчасово окупованої частин країни. У статті автор у порівняльно-правовому аспекті розглядає досвід Республіки Кіпр і Грузії. Щодо Республіки Кіпр констатується відсутність правового визначення статусу тимчасово окупованих територій в межах національного законодавства, надається характеристика статусу лінії розмежування із зазначеними територіями, встановлюється порядок перетину такої лінії. Вивчення досвіду Грузії дало підстави визначити причини появи тимчасово окупованих територій та їх наслідки для державності. Висвітлюється нормативна основа врегулювання цієї проблематики, обґрунтовується неможливість порядку в’їзду / виїзду на/з тимчасово окупованої території, аналізується відповідальність за порушення порядку перетину лінії розмежування. Такий розгляд дає змогу виявити спільні та відмінні риси визначення тимчасово окупованих територій обох держав і врегулювати їхній статусу. Проведений аналіз дозволив зазначити, що український підхід до унормування правового статусу тимчасово окупованих територій є моделлю, яка відповідає реаліям сьогодення і дозволяє на належному рівні врахувати міжнародні стандарти.

Біографія автора

Я. О. Кушнір, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри адміністративної діяльності

Посилання

Ragonesi I.C. From Conflict to Conflict Resolution: Teaching the History of Cyprus in the Buffer Zone. Lorenzo Milani’s Culture of Peace. Palgrave Macmillan’s Postcolonial Studies in Education. 2014. Palgrave Macmillan, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-137-38212-2_10.

Corrigendum to Council Regulation (EC) № 866/2004 of 29 April 2004 on a regime under Article 2 of Protocol 10 to the Act of Accession. Official Journal of the European Union. 2004. URL: https://cutt.ly/DhjiY39 (дата звернення: 29.01.2021).

Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України : Закон України від 12.08.2014 № 1636-VII. Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/MhjiGwV (дата звернення: 29.01.2021).

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII / Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/ ohjuQHA (дата звернення: 29.01.2021).

Про державний кордон України : Закон України від 04.11.1991 № 1777-XII / Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/4hjiV4z (дата звернення: 29.01.2021).

Про виключну (морську) економічну зону України : Закон України від 16.05.1999 № 162/95-ВР. / Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/XhjosB9 (дата звернення: 29.01.2021).

Конвенція ООН про континентальний шельф / Міжнародний документ від 29.04.1958. URL: https://cutt.ly/ZhjojDC (дата звернення: 29.01.2021).

Кодекс України про надра : Закон України (кодекс) від 27.07.1994 № 132/94-ВР / Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/DhjovFO (дата звернення: 29.01.2021).

Повітряний кодекс України : Закон України (кодекс) від 19.05.2011 № 3393-VI / Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/FhjoTGP (дата звернення: 29.01.2021).

Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815. URL: https://cutt.ly/UhjoGXH (дата звернення: 11.02.2021).

Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій і Луганській областях : Указ Президента України від 07.02.2019 № 32/2019. URL: https://cutt.ly/zhjo2IN (дата звернення: 11.02.2021).

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях : Закон України від 18.01.2019 № 948-IX. Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/whjpbo2 (дата звернення: 13.02.2021).

Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 367. URL: https://cutt.ly/xhjpWTO (дата звернення: 14.02.2021).

Алєксєйченко О.В. Етнополітичні конфлікти в регіоні Південного Кавказу: історико-політичні передумови. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Київ. 2013. Вип. 116 (Частина 1). С. 61–69.

Чугаєнко Ю.А. Грузия – Южная Осетия: исторические первопричины противостояния : монографія. Київ : Національна академія управління, 2013. 240 с.

Целуйко В.О. Роль України в російсько-грузинській війні та її вплив на політику України у воєнній сфері. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Харків, 2009. Вип. 14 (839). С. 229–233.

За колючей проволкой: нарушение прав человека в результате «бордеризации» Грузии (за даними дослідження Amnesty International). URL: https://cutt.ly/mkTC01c (дата звернення: 09.02.2021).

Про окуповані території : Закон Грузії від 23.10.2008 № 431-Пс/ Сакартвелос парламенті. URL: https://cutt.ly/ZkTV5b5 (дата звернення: 09.02.2021).

Кримінальний кодекс Грузії : Закон Грузії (кодекс) від 22.07.1999 № 2287 / Сакартвелос парламенті. URL: https://cutt.ly/LkTBOG2 (дата звернення: 09.02.2021).

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право