Типи поведінки, що провокують ситуації конфлікту із законом

Автор(и)

  • О. О. Клочко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0002-9799-1618

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233035

Ключові слова:

неповнолітні, ситуації конфлікту із законом, поведінка, класифікація, важковиховуваність

Анотація

У статті досліджено й уточнено різні підходи до класифікації типів поведінки, що провокують виникнення ситуацій конфлікту із законом. Проаналізовано проблемне коло щодо визначення термінології, особливостей, видів та типів поведінки, що провокують виникнення ситуацій конфлікту із законом, що представлено у наукових доробках педагогів, психологів, правознавців, кримінологів, соціологів. Розгляд різних класифікацій такої поведінки здійснено з урахуванням міждисциплінарного підходу. У дослідженні уточнено сутнісні характеристики категорії «неповнолітні, які перебувають у конфлікті із законом». У статті визначено, що таку категорію формують особи віком від 14 до 18 років, які скоїли правопорушення (злочини) і (або) перебувають на профілактичному обліку у відділі (секторі) ювенальної юстиції, або відбувають покарання за вироком суду (пов’язане з позбавленням волі чи ж альтернативне покарання). Визначено, що головною передумовою виникнення ситуацій конфлікту із законом є формування важковиховуваності. У статті проаналізовано різні класифікаційні підходи до розрізнення типів поведінки, що провокують виникнення ситуацій конфлікту із законом. В основі цих класифікацій лежать такі параметри, як: основи видів поведінки; соціально-психологічний аспект; несприйняття педагогічних впливів; характер особистісних деформацій; тип криміналізації особистості; ситуативність і повторювальність протиправних дій; ознаки формування кримінальної особистості; детермінація поведінки; структура особистості; спрямованість поведінки як афективні реакції; деструктивність мотивів поведінки. Доведено, що знання і володіння типологічними і видовими ознаками поведінки неповнолітніх, що провокує виникнення ситуацій конфлікту із законом, є важливим теоретико-методологічним підґрунтям організації ефективної соціально-правової допомоги і надання якісного комплексу соціальних послуг таким неповнолітнім.

Біографія автора

О. О. Клочко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Посилання

Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація : навчально-методичний посібник для соціальних педагогів та практичних психологів освітніх закладів / [за ред. О. М. Полякової]. Суми : «Університетська книга», 2009. 346 с.

Делінквентний підліток : навчальний посібник з психопрофілактики, діагностики та корекції протиправної поведінки підлітків для студентів психологічних, педагогічних, соціальних, юридичних спеціальностей та інтернів-психіатрів / К. В. Седих, В. М. Моргун / [2-е вид., доп.]. К. : Видавничий Дім «Слово». 2015. 272 с.

Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющего поведения) : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 3-е изд., испр. и доп. М. : «Академия», 2006. 288 с.

Клочко О.О. Дефініція поняття «ситуація конфлікту із законом». Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 листопада 2018р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2018. С. 97–99.

Клочко О.О. Інституційні можливості процесу надання соціальних послуг неповнолітнім, які перебувають у конфлікті із законом, у громаді. Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду : навчально-методичний посібник / [за заг. ред.. А. О. Поляничко, А. В. Кирилюк]. Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. С. 196–223.

Корнещук В.В. Волошина М.О. Профілактично-корекційна робота з підлітками девіантної поведінки : навчальний посібник до тренінг-курсу. Одеса : «Видавець Букаєв Вадим Вікторович», 2015. 130 с.

Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посібник у 2-х ч.; Ч.2 / А.В. Аносова, О.В. Безпалько, Т.П. Цюман та ін. / [за заг. ред.: Т.В. Журавель, З. П. Кияниці]. К. : «ОБНОВА КОМПАНІ», 2017. 252 с.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право