Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на перебудову партійного ланшафту європейських країн

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).232991

Ключові слова:

Європейський Союз, партійна система, політична партія, трансформація, політична система, партогенез

Анотація

Стаття присвячена аналізу та систематизації комплексу чинників, що вплинули на процеси трансформації партійних систем країн Європейського Союзу. Розглянуто загальні закономірності та національні характеристики процесу трансформації партійного середовища на політичному просторі Європейського Союзу. Виявлено взаємозв’язок впливу чинників як у загальному, так і в конкретному випадку в окремих країнах. Дані чинники охоплюють низку сфер, серед яких суспільна, інституціональна, політична, економічна. Водночас як внутрішні, так і зовнішні чинники, серед яких світова економічна криза 2008 року, міграційна криза 2015–2016 років, дефіцит партійної демократії, відіграли вагому роль у перебудові партійного ландшафту європейських країн. У зв’язку із цим почали створюватися нові політичні сили (антисистемні), які стали реальними конкурентами для традиційних партій у прагненні до влади, яким симпатизує та віддає перевагу електорат. Політичний курс традиційних (просистемних) політичних партій став менше підтримуватися як суспільством, так і іншими політиками, а діяльність новостворених політичних об’єднань (антисистемних), навпаки, вийшла на провідні позиції. Початок ХХІ століття для просистемних європейських політичних сил ознаменувався цілою низкою нагальних проблем: скасування державного фінансування в окремих країнах; корупційні скандали; внутрішньопартійні суперечності; збій партійних координат. Ці факти говорять про те, що натепер наявна чітка тенденція до скорочення чисельності політичних партій, до їх знецінення, до втрати довіри громадян у провідні політичні сили. Усе це говорить про трансформацію партійного простору сучасних європейських держав, а в деяких випадках навіть про деградацію європейської партійної системи загалом. З огляду на це, зроблений аналіз як зовнішніх, так і внутрішніх чинників дозволяє ширше розкрити основні процеси та суперечності, наявні в рамках функціонування партійних систем країн Європейського Союзу.

Біографія автора

М. А. Свєтлакова, Маріупольський державний університет

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Посилання

Бирюков С., Коваленко А. Правоконсервативное лицо Восточной Европы. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravokonservativnoe-litso-vostochnoy-evropy (дата звернення: 25.09.2020).

Вайнштейн Г. Трансформация западноевропейского политического ландшафта и институцио нализация антисистемной политики. URL: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=1248&file= https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/05_2018/0017_0028_VAINSHTEIN_ID17690.pdf (дата звернення: 26.09.2020).

Іспанія на порозі політичної кризи. URL: https://commons.com.ua/ru/ispaniya-na-porozi-politichnoyi krizi/ (дата звернення: 02.10.2020).

Каменская Г. Политические идеологии в современном мире: кризис или очередной этап эво люции? URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-ideologii-v-sovremennom-mire-krizis-ili ocherednoy-etap-evolyutsii/viewer (дата звернення: 01.10.2020).

Копинець Ю. Парламентські вибори у країнах Європейського Союзу у 2018 році: характерис тика електоральних результатів та конфігурацій партійного ландшафту. URL: http://politicus.od.ua/ 3_2020/9.pdf (дата звернення: 03.10.2020).

Морозова О. Онлайн-партии как новое явление партийной и избирательной системы. URL: https://nauka-rastudent.ru/19/2827/ (дата звернення: 26.09.2020).

Парфенова Ю. Сетевые партии как новые актеры публичной политики в условиях кризиса пар ламентаризма. Политическая экспертиза : ПОЛИТЭКС. 2015. Т. 11. № 2. С. 124–130.

Соловьев Э. Эволюция партийных систем: новая точка бифуркации? URL: https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/321/321# (дата звернення: 27.09.2020).

Шипунов Г. Партії «нової політики» як феномен постіндустріального суспільства: ідейно інституційні особливості. URL: http://politologia-rdgu.rv.ua/images/pan14/211.pdf (дата звернення: 04.10.2020).

Панченко Т. Субсидіарність і демократія: витоки, суперечності та перспективи взаємодії. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/46587275.pdf.

Hartleb F. All Tomorrow’s Parties: The Changing Face of European Party Politics. URL: https:// martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/the-changing-face-of-european-political-parties. pdf (дата звернення: 03.10.2020).

Ignatsi P. Parties and Democracy in the Post-Industrial Era. Political Science. № 4. Р. 49–76

Lambert S. Why Labour must listen to Jon Cruddas and use our patriotism to see off UKIP’s threat to our working-class vote. URL: https://labourlist.org/2017/02/why-labour-must-listen-to-jon-cruddas-and use-our-patriotism-to-see-off-ukips-threat-to-our-working-class-vote/ (дата звернення: 01.10.2020).

Margetts H. The Cyber Party. URL: http://www.governmentontheweb.org/sites/governmentontheweb. org/files/Cyber_party_paper.pdf (дата звернення: 09.09.2020).

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Політологія