Європейське об’єднання територіального співробітництва як інструмент розвитку транскордонної співпраці

Автор(и)

  • Ю. Р. Лемко Національний університет «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-9864-6963

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).232981

Ключові слова:

транскордонне співробітництво, ЄС, єврорегіон, європейське об’єднання територіального співробітництва

Анотація

У статті розглянуто одну з найпоширеніших та найефективніших форм транскордонної співпраці між країнами Європейського Союзу, а саме європейські об’єднання територіального співробітництва. Роль територіального співробітництва в Європейському Союзі постійно зростає, оскільки він являє собою основу політичної, економічної та соціальної згуртованості, яка є невід’ємною частиною українського суспільства. Розвиток територіального співробітництва зумовлений зміною та розвитком національних, регіональних чи місцевих учасників даного процесу. Невід’ємними чинниками, що сприяють цьому процесу, є наявність шенгенської угоди, спільний внутрішній ринок та спільна валюта, а також поява численних нових транскордонних проєктів, розвиток транскордонних територій. У статті досліджено європейське об’єднання територіального співробітництва «Тиса» (Tisza), що був створений у жовтні 2015 року на Закарпатській області України разом з угорськими областю Саболч-Сатмар-Берег та муніципалітетом Кішварда. Зазначається, що об’єднання отримало широку соціальну і політичну підтримку із двох сторін на регіональному та локальному рівнях. Ця подія стала визначальною як для України, так і для Європейського Союзу, оскільки вперше таке об’єднання було створено за участю країни, що не є членом Європейського Союзу. Це був довгоочікуваний крок, оскільки регіони-учасники вже давно співпрацюють разом у різних сферах, зокрема й у рамках реалізації грантових проєктів. Багато проблем потрібно вирішувати спільно, серед яких захист від паводків, відновлення заводів з очистки стічних вод, транспорт та розвиток економічних зв’язків. Можемо стверджувати, що натепер єврорегіони є найбільш розвиненою формою транскордонного співробітництва в Україні, проте їхня діяльність також показує і коло проблем, що заважають їхньому ефективному функціонуванню. Це і велика кількість учасників із різними культурними й економічними особливостями, диспропорції в законодавстві й адмініструванні країни, низький рівень структур підприємництва та неурядових організацій. Такі питання, як відсутність системного підходу до організації єврорегіональної співпраці, низький рівень регіональної влади та відсутність фінансової підтримки, також варто згадати.

Біографія автора

Ю. Р. Лемко, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Імплементація європейського досвіду функціонування інстуціоналізованих структур транскор донного співробітництва в Україні : проблеми та перспективи. URL: http:// http://ird.gov.ua/irdp/ e20170401.pdf.

Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. Львів : ІРД НАН України, 2003. С. 14–15.

Розвиток транскордонного співробітництва : науково-аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіо нальних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В. Кравців ; наук. координа тор Х. Притула. Львів, 2016.

Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва / pа ред. Н. Мікули. Львів : ІРД НАН України, 2010. С. 55–60.

Тимечко І. Особливості розвитку прикордонних територіальних громад. URL: ftp://financial.lnu.edu. ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8% D0%BA-3-2017-2-1.pdf#page=182.

EGTC monitoring report 2016 and impacts of Schengen area crisis on the work of EGTCs. European Committee of the Regions Official Website. URL: http://www.cor.europa.eu/en/documentation/studies/ Documents/CoR-EGTCmonitoring.pdf.

Regulation (EC) № 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a Euro pean grouping of territorial cooperation (EGTC) (2016). European Union Official Website. URL: http:// ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2006)en.pdf.

Fact sheet; EGTC – European Grouping of Territorial Cooperation (2016). Website Interact European Union. URL: www.interact-eu.net/download/file/fid/3777.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Політологія