Соціум у реаліях пандемії: виклики та сценарії подальшого розвитку країн у посткарантинний період

Автор(и)

  • Л. М. Моісєєнко Донецький національний технічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6581-6789

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).232812

Ключові слова:

COVID-19, неолібералізм, глобалізм, «гранична ситуація», кейнсіанська політика

Анотація

У статті представлено аналіз безпрецедентної гуманітарної кризи, що виникла внаслідок COVID-19 та зачепила такі важливі для суспільства галузі, як охорона здоров’я, економіка та трудові відносини. Мета статті полягала в тому, щоб проаналізувати виклики, що постали перед світовою спільнотою через COVID-19, охарактеризувати сценарії подальшого розвитку соціуму в посткарантинний період та назвати шляхи мінімізації викликів. Автор не ставила завданням окреслити реальну програму дій та змін. Ці питання є предметом постійного обговорення. Держави мають переосмислити соціальний договір, поставити питання екологічної стійкості, справедливості та гуманітарної солідарності в основу програми реконструкції й оновлення в посткарантинний період. Показано, що гуманітарна криза ускладнилася нестійкістю економічної ситуації, зростанням нерівності та нестабільності як усередині країн, так і на міжнародному рівні, що загрожує зростанням соціальних протестів та демонтажем звичних укладів. Продемонстровано, що політичні курси, які були спрямовані на денаціоналізацію економіки, підтримку крупного капіталу, скорочення бюджетних витрат на соціальні програми, утвердження панування транснаціональних корпорацій, не змогли забезпечити адекватну реакцію на виклики пандемії, оголили масштабні проблеми, які торкнулися як держав загалом так і окремо взятої людини. Проаналізовані проблеми, що виникли внаслідок COVID-19 та вплинули на міжнародних інститутів; були спричинені вразливістю та неготовністю до пандемії органів охорони здоров’я; призвели до зростання соціально-економічної нерівності як усередині країн, так і на міжнародному рівні; загострили питання продовольчої безпеки для країн, що розвиваються; ґендерні питання, питання трудових відносин тощо. Показано, що під сумнів були поставлені принципи неолібералізму, на які спиралися розвинуті країни Європи й Америки протягом останніх 70 років, що актуалізувало пошуки моделей, сценаріїв та шляхів подальшого розвитку як окремих держав, так і світової спільноти загалом. У статті наведені сценарії подальшого розвитку держав у посткарантинний період. Ці сценарії перебувають у діапазоні від збереження принципів неолібералізму до руйнації звичних моделей розвитку суспільства. Окрім того, у статті названі умови, що можуть допомогти країнам вийти на траєкторію оптимістичного сценарію.

Біографія автора

Л. М. Моісєєнко, Донецький національний технічний університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та права

Посилання

Печеранський І. Критика неоліберальної політичної моделі та неоконсервативна перспек тива України у ХХІ ст. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2016. Вип. 30. С. 22–29.

Ясперс К. Философия. Москва : Канон+. Т. 2 : Просветление экзистенции. 2011

Долбнєва Д. Вплив COVID-19 на економіку країн світу. Світова економіка та міжнародні відно сини. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-1_0-pages-20_26.pdf.

Возняк Г., Жеребило І. Мінливість економіки в умовах пандемії: фінансово-економічні наслідки для країни та територіальних громад. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/607-Article%20Text-872-1- 10-20200927.pdf.

Білик О. Вплив пандемії на трансформацію соціального ризику. Право та державне управління. 2020. № 3. URL: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2020/26.pdf.

Трохименко О. Пандемія COVID-19 в Україні: «несподіванка» чи випробування на міцність. Стра тегія сталого розвитку України – 2030. 2020. № 5. С. 7–12. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ praktuka_susp_peretvoren/2020/5.pdf.

Executive Order on An America-First Healthcare Plan. URL: https://www.whitehouse.gov/ presidential-actions/executive-order-america-first-healthcare-plan/.

EU should avoid “Europe First” approach, German FM says. URL: https://www.euractiv.com/section/ global-europe/news/eu-should-avoid-europe-first-approach-german-fm-says/.

The COVID-19 pandemic: Lessons on building more equal and sustainable societies / Kristin van Barneveld et al. DOI: 10.1177/1035304620927107.

Levin J. Peter, Gebbie N. Eric, Qureshi Kristine. Can the Health-Care System Meet the Challenge of Pandemic Flu? Planning, Ethical, and Workforce Considerations. Public Health Reports. 2007. Vol. 122. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/003335490712200503.

What happens when the private sector plans hospital services for the NHS: three case studies under the private finance initiative / A. Pollock et al. BMJ. 1997. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC2126590/pdf/9154034.pdf.

Evidence informing the UK’s COVID-19 public health response must be transparent / N. Alwan et al. 2020. URL: https://europepmc.org/articles/pmc7270644/bin/mmc1.pdf.

COVID-19 – crisis in Ukraine. URL: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/ eastern-partners/COVID-19-CRISIS-IN-KRAINE.pdf.

США розривають відносини з ВООЗ. URL: https://www.Radio svoboda.org/a/news-ssha-tramp-vooz rozryv-vidnosyn/30642374 html.

Research Statistics Data and Systems. Statistics Trends and Reports. National Health Expend Data. National Health Accounts Historical. URL: ttps://www.cms.gov.

Mahbubani, Can the World Health Organization be rejuvenated? URL: https://mahbubani.net/2020/03/17/ can-the-world-health-organization-be-rejuvenated/.

Карта COVID-19. URL: https://news.google.com/covid19/map? hl=ru&mid=%2Fm%2F02j71&gl=RU& ceid=RU%3Aru.

World Health Organization. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496.

Нерівність у доходах зросла практично в усьому світі за останні десятиліття. Інтерфакс-Україна. 12.2017. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/470022.html.

World Economic Situation and Prospects 2020. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/ publication/world-economic-situation-and-prospects-2020/.

Sumner Andy, Hoy Chris, Ortiz-Juarez Eduardo. Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty United Nations University World Institute for Development Economics Research. URL: https://www. researchgate.net/publication/340456156_Estimates_of_the_impact_of_COVID-19_on_global_poverty.

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. URL: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/ impacts-and-responses/WCMS_749399/lang--en/index.htm.

Coronavirus pandemic “will cause famine of biblical proportions”. URL: https://www.theguardian. com/global-development/2020/apr/21/coronavirus-pandemic-will-cause-famine-of-biblical proportions?fbclid=IwAR0jW4yy BguSLcdifKgbXgAVgRPYSZASDFhEhhOlXm7jEUlqbjv910NzwkA.

The COVID-19 sex-disaggregated data tracker december update report URL: https://globalhealth5050. org/the-sex-gender-and-covid-19-project/dataset/.

Глава ООН: пандемия коронавируса усугубила проблему гендерного неравенства. URL: https://news.un.org/ru/story/2020/08/1384802.

Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage. URL: https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/ COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf.

Пандемія COVID-19 загострила проблему домашнього насильства. URL: https://www.ua.undp. org/content/ukraine/uk/home/blog/2020/dafina-gercheva--covid-19-pandemic-puts-spotlight-on domestic-vi.html.

ООН занепокоєна сплеском домашнього насильства в період пандемії. URL: https://www.ukrinform. ua/rubric-world/3002481-oon-zanepokoena-spleskom-domasnogo-nasilstva-v-period-pandemii.html.

Глава ООН: пандемия коронавируса усугубила проблему гендерного неравенства. URL: https://news.un.org/ru/story/2020/08/1384802.

Maynard John Keynes. National Self-Sufficiency. The Yale Review. June 1933. Vol. 22. № 4. P. 755–769. URL: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/interwar/keynes.htm.

Four scenarios for Europe’s future after the crisis by Philippe Pochet on 30’th April 2020. URL: https://www.socialeurope.eu/four-scenarios-for-europes-future-after-the-crisis.

Scenarios for a post-pandemic world. URL: https://www.maddyness.com/uk/2020/07/02/scenarios for-a-post-pandemic-world/.

Sustainable Development Outlook 2020: Achieving SDGs in the wake of COVID-19 : Scenarios for policymakers. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development outlook-2020-achieving-sdgs-in-the-wake-of-covid-19-scenarios-for-policymakers

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Соціологія