Державна підтримка розвитку громадянського суспільства в Україні у 2007–2020 роках: стратегічні завдання та механізми реалізації

Автор(и)

  • Т. Андрійчук Департамент інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3832-6252

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).232688

Ключові слова:

громадянське суспільство, держава, інститути громадянського суспільства, уряд, стратегія, координаційна рада

Анотація

Україна у 2007 році приєдналася до країн, в яких сприяння розвитку громадянського суспільства визнано пріоритетом держави. З того часу реалізовано три відповідні стратегічні документи – урядова Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства та затверджені Президентом України Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства і Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки.
У статті представлено результати дослідження різних підходів до визначення стратегічних завдань державної підтримки розвитку громадянського суспільства та механізмів їх реалізації, що втілювалися протягом 2007–2020 років. За результатами аналізу згаданих вище державних документів і практики їх реалізації виокремлено сильні та слабкі сторони відповідних підходів.
Автор обґрунтовує, що кожен стратегічний документ відіграв певну позитивну роль у становленні державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. Водночас жоден із них не був досить якісним із точки зору планування та механізму реалізації. У результаті відповідна політика досі не набрала усталених форм. Автором виокремлено низку недоліків: нечіткість формулювання стратегічних завдань та прив’язки до них планів заходів; постійна зміна органів та посадових осіб, уповноважених визначати пріоритети та планувати діяльність у відповідній сфері – Кабінет Міністрів (2007 рік), Президент України (2012 рік), Президент України і Кабінет Міністрів (2016 рік); слабкість механізмів координації; відсутність індикаторів і показників для моніторингу та оцінки результативності та ін.
За результатами дослідження сформульовано рекомендації щодо удосконалення підходів до визначення стратегічних завдань та механізмів їх реалізації в процесі підготовки нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

Біографія автора

Т. Андрійчук, Департамент інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Кандидат політичних наук, заступник завідувача відділу

Посилання

Шайгородський Ю. Громадянське суспільство в Україні: чинники й особливості формування. Сучасна українська політика. 2013. № 28. С. 323–334.

Дем’яненко О. Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Університетські наукові записки. 2019. Том 18. № 4 (72). С. 27–37.

Зеленько Г. Технології сприяння розвитку громадянського суспільства: практики посткомуністичних країн. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2014. Спец. вип. С. 49–61.

Калінічева Г. Державна політика підтримки розвитку організацій громадянського суспільства в країнах ЦСЄ. Віче. 2013. № 20. С. 7–11.

Корнієвський О. Громадянське суспільство сучасної України: проблемні аспекти розвитку. Наукові праці МАУП. Політичні науки. 2017. Вип. 1. С. 56–63.

Підготовка проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2025 роки. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/ gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/spriyannya-rozvitku-gromadyanskogo-suspilstva/pidgotovkaproektu-nacionalnoyi-strategiyi-spriyannya-rozvitku-gromadyanskogo-suspilstva-v-ukrayini-na- 2021-2025-roki (дата звернення: 16.12.2020).

Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1035. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1035-2007-%D1%80 (дата звернення: 16.12.2020).

Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України від 25.01.2012 р. № 32. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/ go/32/2012 (дата звернення: 17.12.2020).

Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації : Указ Президента України від 24.03.2012 р. № 212. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/212/2012 (дата звернення: 17.12.2020).

Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 342. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/342/2013 (дата звернення: 17.12.2020).

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26.02.2016 р. № 68. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/ go/68/2016 (дата звернення: 17.12.2020).

Питання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства : Указ Президента України від 04.11.2016 р. № 487. База даних «Законодавство України». URL: https:// zakon.rada.gov.ua/go/487/2016 (дата звернення: 17.12.2020).

Моніторингове дослідження «Імплементація Національної Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки». Київ, 2019. 124 с. URL: https://parlament.org.ua/ wp-content/uploads/2019/12/Brochure_10.12.19_final.pdf (дата звернення: 17.12.2020).

Звіти про виконання планів заходів з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/ gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/spriyannya-rozvitku-gromadyanskogo-suspilstva/ nacionalna-strategiya-spriyannya-rozvitku-gromadyanskogo-suspilstva-v-ukrayini-na-2016-2020- roki/zviti-pro-vikonannya-planiv-zahodiv-z-realizaciyi-nacionalnoyi-strategiyi-spriyannya-rozvitkugromadyanskogo-suspilstva-v-ukrayini-na-2016-2020-roki (дата звернення: 18.12.2020)

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Політологія