Відповідність цілей молодіжної стратегії єс на 2019–2027 роки глобальним цілям сталого розвитку (цср) на 2015–2030 роки в контексті сфер соціального впливу на суспільство і молодь

Автор(и)

  • Олексій Баханов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-4868-4096

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).232630

Ключові слова:

цілі сталого розвитку, Молодіжна стратегія ЄС, молодь

Анотація

У статті розглядаються процеси ефективної модернізації суспільства та розвитку молодіжної політики в контексті збільшення сталості в межах досягнення 11 молодіжних цілей ЄС (МЦЄС) Молодіжної стратегії ЄС на 2019–2027 роки та 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) ООН. Зіставлення відбувається в контексті взаємодії молоді і суспільства на теренах Європи для задоволення потреб та вирішення проблем молоді, подолання соціально-економічної та демократичної ізоляції. Молодіжна стратегія ЄС на 2019–2027 роки спрямована на поліпшення співробітництва між політичними сферами, зокрема через молодіжного координатора ЄС; надання молоді права голосу у формуванні політики ЄС; контроль витрат ЄС на молодь; початок нового й більш інклюзивного молодіжного діалогу в ЄС; сприяння мобільності волонтерства та єдності; здійснення програми для молоді з метою поширення визнання неформального навчання; зміцнення зв’язку між молодіжною політикою ЄС і відповідними програмами ЄС. Проведено аналіз відповідності цілей сталого розвитку та молодіжних цілей ЄС. Цілі об’єднані за такими соціальними сферами впливу на суспільство і молодь. На мікрорівні виділено такі чотири сфери, як: здоров’я, гідна праця, якісна освіта, захист прав та гендерна рівність. На мезорівні виділено такі сфери: «Стале партнерство, підтримка та участь молоді» та «Мир та справедливість». На макрорівні можна виділити дві сфери: «Збереження екосистем» та «Інновації, інфраструктура». Досягаючи цілей у цих сферах, молодь впливає на збереження світу, створює собі майбутнє і також відчуває себе частиною сталої, якісної екосистеми. Інновації, якісна інфраструктура, задоволення потреб у здоров’ї, освіті, якісній праці та захисті прав надає молоді впевненості та надихає її на нові звершення.

Біографія автора

Олексій Баханов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

викладач кафедри соціології

Посилання

Досягнення цілей сталого розвитку та нова програма сталого розвитку 2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3641-dosiahnennia-tsilei-rozvytku-tysiacholittia ta-nova-prohrama-staloho-rozvytku-2030.

Про глобальні цілі. URL: http://www.gproxx.com/http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili.

Youthgoals. URL: https://youth-goals.eu/youthgoals.

Кутуєв П. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм. К.: «Сталь», 2005. 500 с.

Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології : монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с.

Кутуев П., Енин М., Костюкевич С. Вызовы успешному трудоустройству молодежи в кон тексте современной идеологии университетского образования. Идеология и политика. 2019. № 2 (13). С. 60–86.

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / Пер. с англ. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Тоффлер Э. Третья волна / Пер. С англ. М.: АСТ, 1999. 781 с.

Єнін М. Ідеологічні форми та ціннісні модифікації патріотизму української молоді (на основі ана лізу модерованих групових дискусій). Ідеологія та політика. 2018. № 2. С. 61–93.

Василець О., Єнін М. Патріотичне виховання української молоді: механізми раціоналізації. Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 2017. № 2 (8). С. 87–100.

Yenin M. Higher education in Ukraine: current problems and probable social consequences of its reforming in the context of neoliberal transformation. Социология : теория, методы, маркетинг. 2016. № 1. С. 117–126.

Zielińska, M., Szaban D. On the way to post-materialism? Polish and Ukrainian students in terms of cultural change. Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 2016. № 2 (6). P. 135–151.

Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С.В., Перга Ю.М. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 196 с.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Соціологія