Деякі аспекти вдосконалення правового регулювання проходження державної служби в Україні

Автор(и)

  • Т. Сенюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-9700-9308

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.3(47).229495

Ключові слова:

державна служба, правове регулювання, проходження державної служби, державний службовець, удосконалення правового регулювання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню деяких аспектів удосконалення правового регулювання проходження державної служби в Україні. Проаналізовано норми, які передбачають застосування обмежень до держслужбовців відповідно до Закону України «Про очищення влади», а також з’ясовано, що такі обмеження порушують право особи на повагу до приватного життя. Досліджено порядок проведення оцінювання службової діяльності держслужбовців. Обґрунтовано, що застосування звільнення внаслідок отримання державним службовцем негативної оцінки після проведення оцінювання службової діяльності не відповідає принципам індивідуальності, об’єктивності та співмірності під час ухвалення рішення про звільнення особи, загальним нормам, що стосуються дисциплінарної відповідальності держслужбовців, які передбачені в Законі України «Про державну службу».

Проаналізовано досвід правового регулювання проходження державної служби в Польщі, Молдові та Німеччині. З’ясовано, що вдосконалення вітчизняного правового регулювання проходження державної служби в певній частині може відбуватись через запозичення тих особливостей проходження держслужби, що містяться в законодавстві вищезгаданих держав. Подано пропозиції щодо вдосконалення законодавства про державну службу, а саме застосування догани, а не звільнення внаслідок отримання негативної оцінки за результатами проходження держслужбовцем оцінювання службової діяльності. Пропонується внести зміни до люстраційного законодавства, у якому передбачити індивідуальний підхід до особи, яка буде люстрованою лише в разі доведення її вини в ухваленні рішень, учиненні діянь, що сприяли недемократичному режиму В. Януковича.

Біографія автора

Т. Сенюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Магістрантка кафедри господарського та адміністративного права

Посилання

Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889–VIII. Дата оновлення: 24.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 17.11.2020).

Справа «Полях та інші проти України» (заява № 58812/15). Рішення Європейського суду з прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e71 (дата звернення: 17.11.2020).

Чурсін О. Поняття та принципи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців за новим законодавством. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Т. 3. № 6. С. 236–239.

Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF (дата звернення: 18.11.2020).

Даниленко Ю. Оцінювання у державній службі: теорія і правове регулювання : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2017. 200 с.

Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. URL: https://www.lexlege.pl/ustawa-o-sluzbie-cywilnej/ (дата звернення: 18.11.2020).

О применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе) : Закон Республики Молдова от 12 декабря 2008 г. № 269–XVI. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26924 (дата звернення: 18.11.2020).

Управління персоналом в умовах децентралізації / В. Олуйко та ін. Київ : Рада Європи, 2018. 504 с.

Щодо надання роз’яснень положень Закону України «Про очищення влади» : лист Міністерства юстиції України. Доступ. Правда. URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/64992/ response/160796/attach/3/UTF%208%2019.03.20.pdf (дата звернення: 19.11.2020).

Пчелін В. Можливі шляхи підвищення ефективності функціонування інституту очищення влади (люстрації) в Україні. Право і безпека. 2020. № 2 (77). С. 13–18.

Люстраційний дисбаланс. Закон і бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/141666lyustrovani_chinovniki_ otrimali_shans_na_kompensacii_y_ponov.html (дата звернення: 19.11.2020).

Більше, ніж зарплати. Чому потрібна нова організаційна культура державної служби? Українська правда. URL: https://www.pravda.co-m.ua/columns/2020/02/5/7239425/ (дата звернення: 19.09.2020).

Сорокіна Н. Організаційна культура публічної служби та особливості її змін. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. № 4 (43). С. 114–122.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право