Розвиток криміналістичної тактики на стадії зрілої науки

Автор(и)

  • Ю. Мирошниченко Іллічівський районний судуміста Маріуполя Донецької області, Україна https://orcid.org/0000-0002-9114-1495

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.3(47).229489

Ключові слова:

криміналістика, криміналістична тактика, історія

Анотація

Стаття завершує цикл робіт, присвячених дослідженню історії криміналістичної тактики. Наводиться авторське бачення періодизації становлення й розвитку цього розділу науки. Робиться висновок, згідно з яким тенденції сучасного етапу розвитку криміналістичної тактики визначаються радикальними змінами доказової парадигми, заснованої на змагальній ідеології реформованого кримінальному процесу. Це ставить перед ученими і практиками низку актуальних завдань, серед яких як удосконалення тактики допиту, огляду, обшуку, пред’явлення для впізнання, так і розроблення прийомів проведення нових для нашого судочинства слідчих дій, як-от одночасний допит двох і більше осіб, слідчого експерименту. Гостро потребує тактико-криміналістичного забезпечення весь спектр негласних (розшукових) слідчих дій – інституту, також досі невідомого вітчизняному кримінальному процесу.

Усе більш відчутною стає необхідність обґрунтування доцільності розширення пізнавальних меж криміналістичної тактики, поширення її рекомендацій на сферу судового розгляду кримінальних справ. Необхідно продовжити розроблення теорії судових ситуацій, тактичних рішень, тактики судового допиту й інших процесуальних дій. Актуальними залишаються і потребують подальшого дослідження на основі положень чинного законодавства проблеми планування судового провадження, зокрема в аспекті забезпечення безперервності судового розгляду.

Цілком нових тактичних напрацювань потребує специфічна діяльність слідчого судді. Нагальною є необхідність розроблення тактичних рекомендацій щодо засобів забезпечення кримінального провадження, подолання протидії досудовому розслідуванню та судовому розгляду кримінальних справ, захисту учасників кримінального процесу. Надзвичайно важливим із позиції сучасних тенденцій кримінального судочинства є розроблення тактико-криміналістичних рекомендацій із забезпечення судового провадження на підставі процесуальних угод та інших особливих порядків кримінального провадження (спрощене, спеціальне тощо).

Біографія автора

Ю. Мирошниченко, Іллічівський районний судуміста Маріуполя Донецької області

Кандидат юридичних наук, голова суду

Посилання

Мирошниченко Ю.М. Періодизація розвитку криміналістичної тактики. Підприємство, господарство і право. 2019. № 10. С. 194–197 ; Мирошниченко Ю.М. З історії криміналістичної тактики (донауковий період). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 42. Т. 1. С. 141–144 ; Мирошниченко Ю.М. Розвиток криміналістичної тактики на етапі формування криміналістики як науки. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». 2020. № 1. С. 261–266 ; Мирошниченко Ю.М. Криміналістична тактика в період становлення науки криміналістики. Юридичний бюлетень. 2020. Вип. 13. С. 201–207.

Шепитько В.Ю. Диалектика криминалистической тактики. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2011. Вип. 11. С. 5–16.

Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика : учебник / под ред. Е.П. Ищенко. Москва, 2006. 784 с.

Россинская Е.Р. К 95-летию профессора Р.С. Белкина. Краткий биографический очерк. Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Т. 12. № 3. С. 8–14.

Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ : учебное пособие. Киев, 2003. 368 с.

Аверьянов А.Н. Системное познание мира: методологические проблемы. Москва, 1985. 263 с.

Якушин С.Ю. Криминалистическая тактика: современные тенденции развития. Союз криминалистов и криминологов. 2014. № 1. С. 61–63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право