Нормативні та індивідуальні акти як інструменти діяльності публічної адміністрації у сфері телебачення та радіомовлення

Автор(и)

  • А. Калімбет Національний університет «Одеська юридична академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-6200-0036
  • М. Сідор Національний університет «Одеська юридична академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-3217-1707

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.3(47).229420

Ключові слова:

публічне адміністрування, інструмент, нормативно-правовий акт, індивідуальний акт, телебачення

Анотація

У статті висвітлюється сутність нормативних та індивідуальних актів суб’єктів публічної адміністрації, що застосовуються у сфері телебачення та радіомовлення. Акцентується увага на необхідності врахування сучасних тенденцій розвитку національного законодавства та поглядів європейських учених стосовно трансформації інституту форм державного управління в інститут інструментів публічної адміністрації.

Зазначається, що адміністративні дії суб’єктів публічної адміністрації, що мають на меті забезпечення публічного інтересу, можуть приймати різноманітну зовнішню форму і таким чином набувати вигляду інструментів публічного адміністрування. Виділено загальні ознаки інструментів публічного адміністрування, серед яких – підзаконний характер, правомочність, належна оформленість, можливість оскарження тощо; а також проведено порівняльну характеристику між нормативними та адміністративними актами як інструментами публічного адміністрування, основна відмінність яких визначається за колом осіб, на яких поширюється дія акта та можливості багаторазового його застосування.

Визначено, що результатом розгляду та вирішення відкритих у певному порядку адміністративних справ, які виникають під час здійснення відповідними суб’єктами публічного адміністрування у сфері телебачення та радіомовлення, є прийняття індивідуальних актів, які є підставою виникнення, зміни та припинення адміністративних правовідносин у сфері телебачення та радіомовлення.

Встановлено необхідність видання органами державної виконавчої влади та іншими суб’єктами публічного адміністрування у сфері телебачення нормативних актів, що є підзаконною правотворчою діяльністю, яка має на меті розшифрування абстрактних положень законів і надання їм конкретного та цілісного змістового характеру. З’ясовано, що видання нормативних актів є ефективним оперативним способом регулювання динамічних правовідносин у такій сфері.

Звернено увагу, що адміністративне правозастосування як різновид форми діяльності суб’єктів публічного адміністрування у сфері телебачення та радіомовлення спрямовано на індивідуалізацію юридичних норм стосовно конкретних суб’єктів і конкретних життєвих обставин. Така діяльність характеризується виданням індивідуальних актів, що є результатом розгляду та вирішення відкритих у певному порядку адміністративних справ.

Біографії авторів

А. Калімбет, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права

М. Сідор, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право