Захист соціальних працівників під час пандемії covid-19

Автор(и)

  • Б. Баханов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-4868-4096

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.3(47).227028

Ключові слова:

суспільство ризику, соціальний захист, соціальні працівники, соціальні служби, соціальні послуги, пандемія COVID-19

Анотація

У статті розглянуто сучасні виклики, які поставило життя перед соціальними працівниками в Україні та світі в їхній діяльності в контексті протидії наслідкам пандемії COVID-19. Перед нами постає завдання докласти максимум зусиль для підтримки соціальних працівників і надати їм можливості безпечної діяльності у наданні послуг. У статті розглянуто функції та принципи, на яких базується організація діяльності соціальних працівників у протидії пандемії. Розглянуто також аспекти, пов’язані з проблемами та ризиками в їхній діяльності. Важливою є також розробка пріоритетних дій у контексті їхнього захисту від інфікування. У зв’язку з тим, що ситуація з пандемією постійно змінюється, відбуваються зміни в пріоритетах дій, відбуваються зміни також у протоколах організації та надання соціальної допомоги. Додатково проводиться оцінка доступності тестування, рівень ризиків для здоров’я й етичних наслідків втручання соціальних служб у ситуації пов’язаний із соціальними проблемами в сім’ях постраждалих від пандемії. Це грунтується на Глобальній декларації етичних принципів соціальної роботи Міжнародної федерації соціальних працівників (IFSW). У статті розглянуто, який рівень вразливості працівника соціальної служби, клієнта або населення до важких клінічних симптомів та підвищеному ризику смерті від зараження. У контесті нових викликів розглянуто також моделі віддаленого надання послуг та ситуацій, в яких це не можливо. Для соціальних працівників запропоновано проведення тренінгових навчальних занять та проведення регулярних дистанційних супервізій їхньої діяльності під час їх протидії пандемії COVID-19. Соціальним працівникам пропонується створення планів соціально-психологічного захисту та турботи про себе.

Біографія автора

Б. Баханов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Викладач кафедри соціології факультету соціології і права

Посилання

CHILD PROTECTION SUBCLUSTER. CHILD PROTECTION SUBCLUSTER STRATEGY / CHILD PROTECTION SUBCLUSTER. URL: https://www.nccdglobal.org/sites/default/files/Child%20 Welfare%20Supervision%20During%20Physical%20Distancing-Tools%20and%20Guidance.pdf; https://pscentre.org/?resource=interim-guidance-supportive-supervision-for-volunteers-providingmental-health-and-psychosocial-support-during-covid-19.

Semigina T. Нові глобальні етичні принципи соціальної роботи [NEW GLOBAL ETHICAL PRINCIPLES OF SOCIAL WORK]. URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ technical-guidance/infection-prevention-and- control.

SOCIAL SERVICE WORKFORCE SAFETY AND WELLBEING DURING THE COVID-19 RESPONSE ∙ RECOMMENDED ACTIONS. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/7041/file/SSW%20safety% 20in%20COVID.pdf.

Notes from the Field: Development of an Enhanced Community-Focused COVID-19 Surveillance Program – Hopi Tribe, June‒July 2020 / [R. Jenkins, R. M. Burke, J. Hamilton]. Centerers for Disease Control and Prevention. 2020. № 69. С. 1660–1661.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. Москва : Прогресс–Традиция, 2000. 384 с.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация менует нашу жизнь / Пер. с англ. Москва : Издательство «Весь мир», 2004. 120 с.

Кутуєв П. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм. Київ : «Сталь», 2005. 500 с.

Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с.

Кутуев П., Енин М., Костюкевич С. Вызовы успешному трудоустройству молодежи в контексте современной идеологии университетского образования. Идеология и политика. 2019. № 2 (13). С. 60–86.

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / пер. с англ. Москва : ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Тоффлер Э. Третья волна / Пер. С англ. Москва : АСТ, 1999. 781 с.

Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. Москва : Научный мир, 1998. 204 с.

Хобта С.В. Ценностный аспект макросоциальных изменений. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наук. праць. У 2-х т. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. Т. 1. С. 96–101.

Єнін М. Еліта і народні маси в суспільстві другого модерну. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2010. № 891. С. 50–55.

Єнін М. Ідеологічні трансформації в суспільстві другого модерну. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. XIII. Вип. 217. Серія «Соціологія». Донецьк, 2012. С. 165–171.

Yenin M. Higher education in Ukraine: current problems and probable social consequences of its reforming in the context of neoliberal transformation. Социология: теория, методы, маркетинг. 2016. № 1. С. 117–126.

Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. Москва : Логос, 2005. 390 с.

Бек У. Собственная жизнь в развязанном мире: индивидуализация, глобализация и политика. URL: http://www.soc.pu.ru/publications/pts/bek_3.shtml

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

Соціологія