Соціологічна наукова діяльність та стратегії вибору дослідницької теми у фокусі теоретичних рефлексій

Автор(и)

  • П. Кутуєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6997-6306
  • М. Єнін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3835-2429
  • Дж. Зихович Альбертський університет, Canada
  • Г. Куровська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.3(47).227027

Ключові слова:

соціологічна наукова діяльність, соціологічна уява, освіта, вища освіта, соціологічна освіта, соціологія соціології, рефлексивна соціологія

Анотація

У статті окреслені основні напрями теоретичних дискусій щодо можливості об’єктивного та ціннісно-нейтрального соціологічного знання та загалом, зв’язок наукового знання із ціннісними позиціями. Розглянуто ідеї щодо зв’язку напрямів досліджень і характеру соціологічного теоретизування залежно від позиції вченого-соціолога в суспільстві та науковому середовищі. Використано ідеї базових та доменних передумов А. Гоулднера, академічного поля П. Бурдьє, соціологічної уяви та спрямувань соціології за Ч.Р. Мілсом, співвіднесення соціологічного теоретизування з історичним суспільним запитом П. Штомпки та ін. для опису основних чинників, що в пливають на інтерес соціолога як дослідника. Соціолог щодо того чи іншого соціального явища як об’єкта дослідження виступає як дослідник та як учасник цієї соціальної дійсності. Водночас різні позиції дослідників спричиняють зміни в самій соціологічній науці. У цій публікації описано концепцію академічного середовища як цілісної системи елементів різного типу, що існують на мікро-, мезо- та макрорівні. Розглянуто роль академічного середовища в професійній соціалізації здобувачів вищої освіти та концепцію і концептуальну схему професійної соціалізації в академічному полі Дж. Вейдмана. На основі інтерв’ю зі студентами і випускниками спеціальності «Соціологія» було виокремлено та описано основні стратегії вибору теми дослідницьких робіт із соціології (в контексті здобуття вищої освіти). Загалом зафіксовано п’ять стратегій вибору теми дослідження та джерела їх формування. Визначено місце п’яти виявлених стратегій у концептуальній моделі академічного середовища. Практичне значення цих стратегій полягає в можливості розробки заходів мотивування та підтримання дослідницького інтересу до дисципліни та дослідницької роботи у студентів на основі виокремлених стратегій.

Біографії авторів

П. Кутуєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології

М. Єнін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Дж. Зихович, Альбертський університет

доктор філософії в галузі славістики та російських і східноєвропейських студій,
науковець-візитер

Г. Куровська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірантка кафедри соціології

Посилання

Арон Р. Етапи формування соціологічної думки. Київ : Юніверс, 2004. 688 c.

Бергер П. Приглашение в социологию. Москва : Аспект-Пресс, 1996. 91 с.

Буравой М. За публичную социологию. Социальная политика в современной России: реформы и повседневность / под ред. П. Романова. Е. Ярской Смирновой. Москва : ЦСГПИ, Вариант, 2008.

Бурдьё П. Поле науки. Социологическое пространство Пьера Бурдьё. URL: http://bourdieu.name/ content/burde-pole-nauki#_ftn4 (дата звернення 14.11.2020)

Бурдьє П., Вакан Л. Рефлексивна соціологія. Київ : Медуза, 2015. 224 с.

Валлерстайн И. Интеллектуалы в эпоху перехода. URL: https://web.archive.org/ web/20070930085716/http://www.maklakov.name/words/politic/vallerstine.html (дата звернення: 14.11.2020).

Вебер М. Избранные произведения. Москва : Прогресс, 1990. 808 с.

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Библиотека Гумер: вебсайт. URL: http:// www.chaskor.ru/article/nauka_kak_prizvanie_i_professiya_9908 (дата звернення: 14.11.2020).

Вебер М. Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке. Центр гуманитарных технологий: вебсайт. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3596 (дата звернення14.11.2020).

Гоулднер А. У. Наступающий кризис западной социологии. Санкт-Петербург : Наука, 2003. 547 с.

Грамши А. Тюремные тетради. Избранные произведения в трёх томах. Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. Т. 3. 566 с.

Єнін М. Ідеологічні трансформації в суспільстві другого модерну. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. XIII. Вип. 217. Серія «Соціологія». Донецьк, 2012. С. 165–171.

Єнін М. Ідеологія і наука: в пошуках можливостей діалогу. Грані. 2013. № 4. С. 84–89.

Єнін М. Кордони ідеології та науки: чи можливий продуктивний діалог? Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (соціологічні науки). 2012. № 2. С. 172–183.

Єнін М. Формування інтелектуальної еліти в суспільстві другого модерну: проблеми та перспективи. Грані. 2010. № 1. С. 71–76.

Кутуев П. Социология: исторические истоки и современные трансформации. Социология: теория, методы, маркетинг. 2009. N 3. P. 183–206.

Лекция Крейга Калхуна «Теории модернизации и глобализации: кто и зачем их придумывал». Институт общественного проектирования: вебсайт. URL: http://www.inop.ru/reading/page68/ (дата звернення: 14.11.2020).

Маркс К. Тезисы о Фейербахе. Marxists Internet Archive : вебсайт. URL: https://www.marxists.org/ russkij/marx/1845/feuerb.htm (дата звернення: 14.11.2020).

Миллс Ч.Р. Профессиональная идеология социопатологов. Социологический журнал. 2013. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-ideologiya-sotsiopatologov (дата звернення: 14.11.2020).

Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. Москва : Издательский дом Nota Bene, 2001. 234 c.

Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. Избранные труды по методологии науки. Москва, 1986. С. 125–467.

Штомпка П. Много социологий для одного мира. Социологические исследования. 1991. № 2. С. 13–23.

Azoulay A. Civil Imagination: A Political Ontology of Photography. New York: Verso Books: 2015.

Black, D. On the almost inconceivable misunderstandings concerning the subject of value-free social science. The British Journal of Sociology. 2013. 64(4), 763–780. doi:10.1111/1468-4446.12034

Blumer H. Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Berkley: University of California Press, 2009. 208 p.

Hammersley, M. Provoking misunderstanding: a comment on Black’s defence of value-free sociology. The British Journal of Sociology, 2014. 65(3), 492–501. doi:10.1111/1468-4446.12085

Hurtado S. The Study of College Impact Sociology of Higher Education_ Contributions and Their Contexts/ ed. Patricia J. Gumport Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2007. 381 p.

Jones, R. The student experience of undergraduate students: towards a conceptual framework. Journal of Further and Higher Education, 2018 42:8, 1040–1054. doi:10.1080/0309877x.2017.1349882

Renn K. A., Arnold K. D. Reconceptualizing research on college student peer culture. The Journal of Higher Education. 2003; 74, 3; p. 261–291.

Seubert V., Sociology and value neutrality: Limiting sociology to the empirical level. The American Sociologist. 1991. v. 22, pp. 210–220.

Silova, I; Sobe N.W.; Korzh A.; Kovalchuk S., Eds. Reimagining Utopias: Theory and Method for Educational Research in Post-socialist Contexts. Rotterdam: The Netherlands: Sense Publishers, 2017.

Smart J.C., Feldman K.A., Ethington C.A. Academic Disciplines: Holland’s Theory and the Study of College Students and Faculty. Nashville, TN: Vanderbilt University Press, 2000. 277 p.

Smart J.C., Feldman K.A., Ethington C.A. Holland’s Theory and Patterns of College Student Success : Commissioned Report for the National Symposium on Postsecondary Student Success: Spearheading a Dialog on Student Success / National Postsecondary Education Cooperative, 2006. 50 p.

Weidman J.C. Socialization of Students in Higher Education: Organizational Perspectives. The Sage Handbook for Research in Education: Engaging Ideas and Enriching Inquiry / Ed. Conrad C.C., Serlin R.C. Sage Publications, 2006. pp. 253–262.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Соціологія