Окремі питання правового забезпечення лізингу повітряного транспорту

Автор(и)

  • О. Радчук Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0001-8069-2980

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.2(46).226714

Ключові слова:

договір лізингу, фінансовий лізинг, поворотний лізинг, «сухий» і «мокрий» лізинг (wet leasing and dry leasing), повітряні судна як предмет договору лізингу, об’єднання лізингодавців.

Анотація

Стаття присвячена дослідженням правового забезпечення лізингу повітряного транспорту як різновиду економічної модернізації виробничих фондів, коли майно передається на певних умовах на визначений термін.

Здійснено аналіз положень договору лізингу повітряного транспорту та зазначено відмінності договору лізингу від договору оренди. Це характеристика договору як консенсуального та платного договору. Названо суб’єкти цього різновиду договору, основні права й обов’язки сторін за договором.

Зазначено, як здійснюється передача повітряного судна, що передається в лізинг, особливо якщо передача обтяжена зміною юрисдикції однієї держави стосовно предмета лізингу, зазначено порядок реєстрації таких літальних об’єктів і державні органи, що опікуються цими питаннями.

Проаналізовано основні положення законодавства про лізинг України: Цивільний кодекс України та Закон України «Про фінансовий лізинг»; а також положення міжнародно-правових актів: Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг, Конвенції про міжнародні гарантії стосовно рухомого обладнання і Протоколу до неї, поправки 83 bis «Передача певних функцій та обов’язків» до Чиказької конвенції 1944 р.

Розглянуто основні різновиди лізингу авіаційних суден, які є похідними від двох основних: фінансового лізингу й оперативного лізингу. Указано їх особливості щодо терміну дії таких договорів, кількості сторін, ролі учасників таких угод, варіантів сплати та використання лізингових платежів тощо.

Зроблено висновок, що розвиток авіаційного лізингу в Україні потребує стимулювання з боку державних органів управління шляхом надання пільг підприємствам, що беруть участь у такій діяльності, необхідно створити належну правову базу в Україні для укладення й виконання подібних угод, підготувати необхідні кадри в цій сфері тощо. Проблеми лізингових відносин потребують подальших досліджень юристів та економістів.

Біографія автора

О. Радчук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

Посилання

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. 4-е изд., стереотипное. Москва : Статут, 2002. 800 с.

Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_263#top.

Конвенція про міжнародні гарантії стосовно рухомого обладнання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_a24#top.

Протокол про введення нової статті 83 bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_040#Text.

Авіаційні правила України, частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ним виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0543-19#Text.

Авіаційні правила України, частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0240-19#top.

Українське об’єднання лізингодавців. URL: http://uul.com.ua/.

“Leaseurope”. URL: https://www.leaseurope.org/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право