Правова регламентація діяльності контролю держави порту (port state control)

Автор(и)

  • О. Костиря Національний університет «Одеська морська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1668-8896

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.2(46).226713

Ключові слова:

Міжнародна морська організація, меморандуми про взаєморозуміння, міжнародні конвенції, держава прапора, процедури контролю, безпека мореплавства

Анотація

У статті розглядаються вимоги Міжнародної морської організації щодо правового регулювання діяльності контролю держави порту, який є ефективним механізмом забезпечення безпеки мореплавства й захисту навколишнього середовища від забруднення моря із суден.

Необхідність посилення контролю над суднами з боку держави порту зумовлюється такими обставинами, як старіння світового флоту, скорочення екіпажів, ускладнення технічного обладнання й технології перевезень.

Необхідною умовою безпеки судноплавства повинен стати досить повний і суворий контроль у портах за застосуванням на суднах положень міжнародних конвенцій. Мета такого контролю – виявлення суден, які не відповідають чинним міжнародним стандартам, Правовою базою для такого контролю є міжнародні конвенції Міжнародної морської організації та Міжнародної організації праці.

Регіональна організація державного портового контролю – Паризький меморандум з контролю суден державою порту, створена в 1982 році 14-ма європейськими країнами з метою координації зусиль з інспектування іноземних суден у портах Європи.

Комітет Паризького меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту 17 травня 2010 року на 43-й сесії в Дубліні (Ірландія) остаточно схвалив новий інспекційний режим.

Особливістю нового інспекційного режиму став поділ суден на три ступені ризику: низький, середній і високий.

Чорноморський меморандум про взаєморозуміння (BS MOU) створений у квітні 2000 року. Країнами-членами є Болгарія, Грузія, Румунія, Російська Федерація, Туреччина та Україна. Сьогодні процедура контролю держави порту здійснюється на підставі вимог резолюції ІМО A.1119 (30).

Як показує досвід держав, які приєдналися до конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) з безпеки судноплавства, держави прапора неповною мірою здійснювали контроль над дотриманням і виконанням конвенційних вимог. У результаті відбулося значне зростання аварійності суден, тому подальше поширення й посилення контролю за суднами з боку держави порту відвідування стає сьогодні важливим завданням ІМО.

Біографія автора

О. Костиря, Національний університет «Одеська морська академія»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського права

Посилання

Торський В.Г. 20 лет МІУ – З правом на успіх?! Одеса : Екологія, 2000. 604 с.

Козірь Л.А., Торський В.Г., Любченко В.І. Контроль держави порту : практичний посібник. Одеса : АстроПринт, 2000. 312 с.

Топалов В.П., Торський В.Г. Застосування міжнародних конвенцій на борту судна. Одеса : Астропринт, 2005. 208 с.

Дудар А.П. Право контролю держави порту за дотриманням виконання деяких міжнародних угод (Port State Control). Актуальні проблеми держави і права. 2011. № 57. С. 412–417.

Розвиток державного порту; зниження кількості затриманих : Річний звіт паризького меморандуму про взаєморозуміння 2019 рік. URL: https://www.parismou.org/2019-paris-mou-annual-reportport-state-progression-detention-rate-down (дата звернення: 01.10.2020).

Press release 1 July 2020. URL: file:///D:/Press%20release%20performance%20lists%20Paris%20 MoU_1.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. URL: http://www.imo.org/en/ About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea- (SOLAS),-1974.aspx (дата звернення: 01.10.2020).

Річний звіт за 2019 рік. URL: http://www.bsmou.org/ (дата звернення: 06.10.2020).

Resolution A.1119(30) Adopted on 6 December 2017 (Agenda item 9) Procedures for Port State Control, 2017. URL: http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Assembly/ Documents/A.1119%2830%29.pdf (дата звернення: 06.10.2020).

Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_057#Text (дата звернення: 01.10.2020).

Національна транспортна стратегія України до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 06.10.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право