Адміністративно-правове забезпечення реалізації правоохоронної функції у сфері оподаткування: досвід європейського союзу та перспективи його адаптації в україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.2(46).226712

Ключові слова:

адміністративно-правове забезпечення, правоохоронна функція, правовідносини у сфері оподаткування, контролюючі органи, адаптація законодавства

Анотація

У статті встановлено, що правоохоронна функція, як і всі інші функції, має свій механізм реалізації, основу якого становлять сукупність правових, організаційних, економічних та матеріальних елементів. Система таких елементів має відповідати завданням, що ставляться перед країною на сучасному етапі державотворення. Обґрунтовано, що адміністративно-правове забезпечення реалізації правоохоронної функції держави у сфері оподаткування є специфічним видом правового впливу адміністративно-правових форм та засобів, які у своїй сукупності становлять механізм адміністративноправового регулювання реалізації правоохоронної функції держави у сфері оподаткування, на діяльність відповідних суб’єктів з метою забезпечення їх нормального функціонування та ефективного виконання покладених на них обов’язків у сфері підтримання законності та правопорядку, охорони та захисту прав і свобод громадян, протидії правопорушенням під час застосування податкового законодавства. З’ясовано, що норми законодавства забезпечують взаємодію між органами виконавчої влади та громадянами в усіх сферах суспільного життя, зокрема у правоохоронній сфері та сфері оподаткування, що за сучасних умов визначають основний критерій оцінювання якості державної політики. Розкрито сутність адаптації національного законодавства. Доведено, що в Україні існує досить розвинена нормативно-правова база, яка регламентує основні моменти адаптації вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу (зокрема, у сфері реалізації правоохоронної функції держави у сфері оподаткування). Визначено основні кроки в напрямі забезпечення ефективного функціонування адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації правоохоронної функції держави у сфері оподаткування. Запропоновано внести зміни до методології та процесу планування робіт з адаптації чинного національного законодавства у сфері оподаткування.

Біографія автора

С. Дмитренко, Офіс Генерального прокурора

Прокурор

Посилання

Безпалова О.І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : монографія. Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014. 544 с.

Теремецький В.І. Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оподаткування. Держава та регіони. Серія «Право». 2012. № 1 (35). С. 50–54.

Теремецький В.І. До питання про проблеми розмежування податкових та інших правовідносин. Наше право. 2012. № 2. Ч. 3. С. 115–120.

Теремецкий В.И., Байрачная Т.А. Европейский опыт организации контроля за деятельностью правоохранительных органов и возможность его использования в Украине. Форум права. 2017. № 4. С. 262–267.

Скакун О.Ф. Теория государства и права : учебник. Харків : Консум, 2000. 704 с.

Катеринчук І.П. Організаційно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в правоохоронній сфері : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2010. 18 с.

Гетьман І.В. Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах становлення європейського правового простору. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4 (71). С. 43–51.

Заєць А.П. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС як пріоритет реалізації державної політики інтеграції України до Європейського Союзу. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2003. № 1. С. 93–100.

Гетьман І.В. Герменевтичний підхід до праворозуміння: витоки, зміст, практичне призначення. Проблеми законності. 2008. Вип. 97. С. 13–14.

Білозерська Т.О. Адміністративно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2008. С. 113–114.

Пархоменко Н.М. Гармонізація податкового законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види. Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 338–342

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право