До поняття та класифікації іноземних громадян та осіб без громадянства

Автор(и)

  • Є. Герасименко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-5625-5622

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.2(46).226610

Ключові слова:

іноземні громадяни та піддані, особи без громадянства, міжнародний захист, біженці

Анотація

Статтю присвячено аналізу поняття та класифікації іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні. Вивчаються правові акти в цій галузі, теоретичні концепції та положення міжнародних актів, зарубіжна практика законодавчого регулювання. Цей аналіз був проведений з метою вдосконалення правового регулювання правового статусу негромадян України та забезпечення захисту тих, хто цього потребує, зокрема за допомогою адміністративно-правових інструментів. На основі проведеного дослідження виявлено теоретичні та правові проблеми і прогалини та невідповідності законодавству України; розроблені пропозиції щодо шляхів їх усунення. Пропонується включити до законодавства України поняття «негромадянин України» як узагальнювальну назву іноземних громадян, підданих та осіб без громадянства. Критерієм виокремлення осіб до цієї категорії є факт наявності чи відсутності в особи громадянства України. При цьому правовий статус усіх негромадян характеризується відсутністю в його складі однакового для всіх цих осіб обсягу прав та обов’язків, визначених Конституцією України лише для її громадян – «громадянських» прав та обов’язків.

У статті також запропоновано вдосконалити класифікацію негромадян (іноземців та осіб без громадянства). Зокрема, запропоновано за критерієм строку знаходження на території України виокремити такі види негромадян:
1. Особи, які тимчасово перебувають в Україні.
2. Особи, які тимчасово проживають в Україні, зокрема які прибули в Україну:
2.1. для працевлаштування;
2.2. для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
2.3. з релігійною метою або для участі в діяльності громадських (неурядових) організаційіноземних держав;
2.4. для роботи у філіях чи представництвах іноземних суб’єктів господарювання;
2.5. для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності;
2.6. з метою участі у волонтерській діяльності;
2.7. з метою навчання;
2.8. з метою контролю за діяльністю зареєстрованої в Україні юридичної особи;
2.9. з метою возз’єднання сім’ї.
3. Особи, які постійно проживають в Україні.

Біографія автора

Є. Герасименко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та процесу

Посилання

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 04.02.1994 р. № 3929-XII. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 19–20 від 18.05.2012. Ст. 179.

Юридичні терміни : тлумачний словник / за заг. ред. В.Г. Гончаренка. 2-ге вид., стереотипне. Київ : Либідь, 2004. 320 с.

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навч. посібник / С.М. Алфьоров та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012, 326 с.

Кирилова Т.Н. Общие положения гражданской правосубъектности иностранцев в СССР. Правоведение. 1986. № 1. С. 103–110.

Про громадянство України : Закон України від 18.01.2001 р. № 2235-III. Відомості Верховної Ради України 2001. № 13 від 30.03. Ст. 65.

Петров Є.Ю. До проблеми поняття «іноземець» та видів іноземців в Україні. Право і Безпека. 2012. № 3. С. 54–59.

Петров Є. Ю. Принципи конституційно-правового статусу іноземців в Україні. Форум права. 2012. № 1. С. 767–775.

Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas. pilsonības un migrācijas lietu pārvalde «Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības (Datums=01.07.2019)». URL: https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISVP_Latvija_pec_VPD01072019.pdf (дата звернення: 20.10.2020).

Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde «Ārvalstīs dzīvojošo sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības (Datums=01.07.2019)». URL: https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISAG_Aarvalstiis_pec_DZGada_VPD01072019.pdf (дата звернення: 20.10.2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право