Проблемні аспекти застосування регресу в разі відшкодування роботодавцями шкоди, завданої їх працівниками

Автор(и)

  • Л. Василенко Поліський національний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-8333-8573
  • С. Хоменко Поліський національний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.2(46).226609

Ключові слова:

регрес, відшкодування шкоди, майнова відповідальність, матеріальна відповідальність, працівник, роботодавець, шкода

Анотація

Метою проведеного в статті дослідження є розгляд теоретичних проблем правового регулювання відносин щодо майнової відповідальності роботодавця. Ця робота покликана дослідити особливості відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою, в порядку ст. 1172 Цивільного кодексу України. Це надасть змогу встановити випадки її використання, в тому числі в поєднанні з іншими нормами законодавства, зокрема трудового. Необхідним є розкриття умов та підстав появи згаданих недоговірних зобов’язань, особливостей та проблем застосування права регресу до осіб, які заподіяли шкоду. Поняття «регресні зобов’язання» сьогодні, на жаль, є недостатньо дослідженим, вітчизняне законодавство не містить конкретного визначення вказаного терміна, відсутні підстави та умови їх виникнення і застосування, не витлумачені правові положення учасників таких зобов’язань, що ускладнює застосування регресу на практиці.

Питання щодо відшкодування шкоди, завданої працівником під час виконання своїх трудових обов’язків, тісно переплітається з двома суміжними галузями права – цивільним і трудовим. Тому необхідно проаналізувати деякі елементи кожного виду відповідальності задля визначення їхньої самостійності та відокремленості.

Для досягнення цієї мети авторами ставляться такі завдання: виявити причини виникнення зазначеної дискусії; провести аналіз наукових позицій про цивільно-правову природу відносин з відшкодування шкоди, заподіяну працівником третім особам; провести порівняльний аналіз правового регулювання даних відносин нормами трудового права і регламентацію відносин з відшкодування шкоди роботодавцем, заподіяної його працівником, цивільним законодавством; визначити особливості відносин щодо матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівником; зробити висновки про правову природу відносин з відшкодування шкоди, завданої працівником.

Це допоможе виокремити рекомендації стосовно вчинення дій у разі виникнення схожих зобов’язань у життєвій площині. З цією метою в дослідженні проаналізовано національне законодавство з теоретичної та практичної точки зору.

Біографії авторів

Л. Василенко, Поліський національний університет

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства

С. Хоменко, Поліський національний університет

магістрантка II курсу спеціальності «Право»

Посилання

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/435-15 (дата звернення: 20.10.20).

Постанова пленуму ВСУ № 14 від 29.12.92 р. «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, їх працівниками» URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v0014700-92#Text (дата звернення: 15.10.20).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право