Інтеграційний потенціал історичної пам’яті в контексті формування консолідаційної моделі національної ідентичності

Автор(и)

  • Ю. Руденко Національна академія Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0002-5292-5334

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.2(46).226608

Ключові слова:

історична пам’ять, національна ідентичність, інтеграційний потенціал, громадянське суспільство, національні герої

Анотація

Стаття присвячена формуванню національної ідентичності крізь призму інтегруючого потенціалу історичної пам’яті. Визначається поняття «історична пам’ять» і її типи. Серед останніх – безпосередня, наукова, міфологічна та постійна. Акцентується увага на тому, що наукова історична пам’ять має вагомий вплив на масову свідомість громадян. Однак задля інтеграції суспільства науковці вимушені прийняти «усереднену» її модель. Визнається тісний зв’язок історичної пам’яті й національної ідентичності. Відстоюється позиція особливого значення історичної пам’яті для української спільноти, яка довгий час формувалася як «культурна», а не «державна».

Акцентується увага на тому, що задля виконання історичною пам’яттю інтегрувальної функції при формуванні національної ідентичності необхідно, що культура смислоутворюювального етносу (українського) не поглинала культури інших етносів, а стала консолідуючим ядром, яке зберігає внутрішню єдність нації.

Серед історичних чинників, які відграють важливу роль у формуванні національної ідентичності, визначаються «пам’яті місця» чи «місця пам’яті», загальні історичні трагедії та перемоги, пантеон національних героїв тощо.

Стверджується, що сучасний стан історичної пам’яті в Україні можна охарактеризувати як кризовий, при якому співіснують, а інколи вступають у суперечність різні її версії, що може свідчити про те, що історична пам’ять у певних обставинах може виконувати й дезінтегрувальну функцію. Основним суб’єктом, який може подолати зазначену фрагментованість, визначається громадянське суспільство, оскільки лише громадянське суспільство здатне сформувати серйозний соціальний запит, який буде відбивати його сутнісні національні потреби. Зауважується, що якщо формування консолідаційної моделі національної ідентичності закріплюється виключно за державою, то ми залишаємося в етатистській і поставторитарній риториці. Стверджується, що процес формування національної ідентичності крізь призму історичної пам’яті принаймні повинен бути зустрічним: між державою та громадянським суспільством.

Біографія автора

Ю. Руденко, Національна академія Служби безпеки України

Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри національної безпеки

Посилання

Зерній Ю. Взаємозв’язок історичної пам’яті та національної ідентичності. Політичний менеджмент. 2008. № 5. C. 104–115.

Halbwachs М. On collective memory. Chicago and London : The University of Chicago Press, 1992. 235 p.

Масненко В.В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості. Український історичний журнал. 2002. № 5. C. 49–62.

Полянський В.С. Историческая память в этническом самосознании народов. Социс. 1999. № 3. С. 11–20.

Дробижева Л.М. Историческое самосознание как часть национального самосознания народов. Традиции в современном обществе. Исследования этнокультурных процессов. Москва : Наука, 1990. 246 с.

Козловець М.А. Феномен національної іденттичності: виклики глобалізації : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.

Дудар В.П. Дудар В.В. Феномен історичної пам’яті у формуванні національної свідомості. Національна ідея в духовній культурі України ХІХ–ХХ ст. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Полтава, 1993. С. 25–28.

Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії : навчальний посібник. Київ : Видавництво Європейського університету, 2005. 422 с.

Kuzio T. Ukraine. State and Nation Bulding. London : Routiend, 1998.

Сміт Е. Національна ідентичність. Київ : Основи, 1994. 223 с.

Зерній Ю. Взаємозв’язок історичної пам’яті та національної ідентичності. Політичний менеджмент. 2008. № 5. C. 104–115.

Зерній Ю. Взаємозв’язок історичної пам’яті та національної ідентичності. Політичний менеджмент. 2008. № 5. C. 104–115.

Степико М. Сучасний етап становлення української політичної нації: характерні особливості. Стратегічна панорама. 2004. № 1. C. 84–90.

Assmann J. Das kulturelle gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitat in den fruhen Hochkulturen. München, 1992. 344 s.

Масненко В.В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості. Український історичний журнал. 2002. № 5. C. 49–62.

Масненко В.В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості. Український історичний журнал. 2002. № 5. C. 49–62.

Доманська Є. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / переклад з польськ. та англ. В. Склокіна. Київ : Ніка-Центр, 2012. 264 с.

Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія. Київ : НІСД, 2011. 336 с.

Козловець М.А. Феномен національної іденттичності: виклики глобалізації : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Київ : Критика, 2004. 330 с.

Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія. Київ : НІСД, 2011. 336 с.

Nora P. Between Memory and history: Les lieux de mémoire. Representations published by University of California Press. Special Issue: Memory and Counter-Memory. Spring, 1989. № 26. Р. 7–24.

Томпсон Є. Трубадури імперії. Російська література та колоніалізм. Київ : Основи, 2006. 368 с.

Ятченко В. Боги і люди в Українській казці. Кив : Міленіум, 2009. 152 с.

Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія. Київ : НІСД, 2011. 336 с.

Козловець М.А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.

Грицак Я. Мій баланс незалежності. Країна. 2011. № 33 (84). С. 39–46.

Касьянов Г., Толочко О. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України. Український історичний журнал. 2012. № 6. С. 4–24.

Козловець М. Національна ідентичність у контексті глобалізації : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». Київ, 2010. 30 c.

Пашина Н. Концепт політичної ідентичності в українській політиці. Політичний менеджмент. 2012. № 4–5. С. 180–190.

Масненко В.В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості. Український історичний журнал. 2002. № 5. C. 49–62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Політологія