Етапи процесу євроінтеграції країн балтії: досвід для україни

Автор(и)

  • Ю. Масик Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна https://orcid.org/0000-0002-8092-6908

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.2(46).226606

Ключові слова:

країни Балтії, країни Балтіїєвропейська інтеграція, розширення ЄС, країни-кандидати, зовнішня політика держави

Анотація

У статті проаналізовано особливості інтеграції Латвії, Литви та Естонії до Європейського Союзу. Виділено етапи, з’ясовано засади й механізми євроінтеграційної політики країн Балтії. Розкриті проблеми адаптації України до вимог Європейського Союзу, шляхи використання відповідного досвіду Латвії, Литви та Естонії. Розглянуто рекомендації для подальшого зближення України з ЄС.

Вступ десятки нових країн до ЄС у травні 2004 року став якісно новим етапом інтеграційних процесів як у Європі, так і у світі. У зв’язку з цим найбільшим розширенням Європейського Союзу істотно змінився стан економіки в старих країнах-членах, але скоріше це мало визначальні наслідки в усіх сферах економіки для нових країн-членів. Аналіз позитивних і негативних явищ, які супроводжували збільшення ЄС, має вагоме значення для країн, які мають або розглядають можливість вступу до ЄС у подальшому, під час формування довготривалої економічної політики і прийняття рішення про напрями їх інтеграції. Найбільш наближеними до України за рівнем розвитку в ЄС є країни Центральної Європи й Балтії, тому їхній досвід буде корисним для нашої держави.

Інтеграція з Європейським Союзом була менш тяжкою для трьох країн Балтії, ніж для багатьох
інших країн, що мають доступ, через їхній сильний суспільний поштовх приєднання до західної
політичної, економічної та правової культури, після того як вони відновили свою незалежність від
Радянського Союзу в 1990 році. Однак приєднання Естонії, Латвії та Литви мало декілька відмінних
рис, пов’язаних із конституційним походженням та установами, що сильно вплинуло на вирішення
проблем між урядом та інституціями ЄС. Дорога, яку пройшли країни Балтії при вступі до ЄС, була
складною, їх роль в ЄС була не легкою. Сьогодні для складання порядку денного, пов’язаного з ЄС,
потрібно більше навичок, ніж раніше, у пошуку союзників і виборі партнерів.

Біографія автора

Ю. Масик, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Аспірантка кафедри політології

Посилання

Завацький В.М. Європейська інтеграція країн Балтії (1991–2004 рр.) : дис. ... канд. іст. наук. Донецьк, 2008. 225 с.

Аракелян Д.В. Зовнішня політика країн Балтії в контексті розширення ЄС та НАТО : автореф. дис. ... канд. політ. наук. Київ, 2008. 20 с.

Замікула М.О. Країни Балтії на початку 1990-х років: передумови євроатлантичної інтеграції. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія «Історія». 2010. Т. 129. Вип. 116. С. 91–94.

Білоножко С.В. Західний вектор зовнішньої політики країн Балтії: шлях від незалежності до євроінтеграції. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2015. Вип. 44. Т. 2. С. 130–135.

Ковтун Є. Досвід інтеграції Латвії, Литви та Естонії до Європейського Союзу як приклад для України. Емінак. 2008. № 1-4. С. 105–109.

Сидорук М. Особливості інтеграції держав Балтії до ЄС. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». 2010. Вип. 2. С. 97–104.

Щедрова Г.П. Адаптація України до вимог ЄС: досвід країн Балтії. Politicus. 2017. Вип. 1. C. 156–161.

Мазіна А. Особливості демократичного процесу в країнах Балтії. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2009. Вип. 16. С. 387–393.

Скриль С.А. Трансформація політичних систем Латвії, Литви та Естонії в умовах інтеграції в європейське співтовариство. Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 54. С. 146–152.

Воронов К.В. Пятое расширение ЕС: судьбоносный выбор. Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 9. С. 59–69.

Чугаєв О.А. Наслідки вступу до ЄС для країн Балтії. Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006. Вип. 59. Ч. І. С. 129–135.

Симонян Р.Х. Страны Балтии в Евросоюзе. Вопросы экономики. 2006. № 11. С. 118–132.

Підсумки саміту «Україна – ЄС» – 2016. РБК-Україна. URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/itogisammita-ukraina-es-2016-1480014052.html.

Bengtsson R. Towards a Stable Peace in the Baltic Sea Region? Cooperation and Conflict. 2000. Vol. 35. Р. 355–388.

The European Union and the Baltic States: Visions, Interests and Strategies for the Baltic Sea Region / Еd. by Jopp M. and Arnswald S. Helsinki : The Finnish Institute of International Affairs, 1998. 269 p.

Return to the Western World: Cultural and Political Perspectives on the Estonian Post-Communist Transition / Еd. by M. Lauristin, P. Vihalemm et al. Tartu : Tartu University Press, 1997. 387 p.

Small States in Turbulent Environment: The Baltic Perspective / Еdited by Atis Lejins, Zaneta Ozolina. Riga : Latvian Institute of International Affairs, 1997. 253 p

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Політологія