Проблеми соціально-економічного розвитку національних районів та сільрад в українській рср у 1920–1930-х рр.: правові аспекти

Автор(и)

  • Н. Кузьменко Інститут законодавства Верховної Ради України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8926-498X

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.1(45).226498

Ключові слова:

національні меншини, національна рівноправність, правові аспекти соціально-економічного розвитку, правове регулювання міжнаціональних відносин

Анотація

У статті розглянуто правові аспекти соціально-економічного розвитку національних районів та сільрад в Українській РСР у 1920–1930-х рр.
Встановлено, що впродовж 1920–1930-х рр. правова політика щодо соціально-економічного розвитку територій компактного проживання національних меншин УРСР мала різні тенденції та неоднакову інтенсивність реалізації. На етапі утвердження радянської влади сутність національної політики більшовиків переважно зводилась до зрівняння у правах представників різних національностей. При цьому національна рівноправність в УРСР закріплювалася на конституційному рівні та проголошувалася в усіх суспільних сферах: політико-правовій, соціально-економічній та культурно-національній. З’ясовано, що зрівняльний перерозподіл земельних володінь іноземних колоністів на користь українських або російських селян призвів до ліквідації національних волостей та економічного занепаду господарств національних меншин, а також сприяв посиленню еміграційних настроїв у середовищі колоністів та закладав підґрунтя для загострення міжнаціональних стосунків.
Доведено, що започаткована в середині 1920-х рр. політика коренізації, що поширювалася на соціально-економічну сферу, сприяла більш активному залученню національних меншин до виробничої діяльності, поліпшенню їх соціально-економічного становища, підвищенню рівня їхньої політичної активності та культури, подоланню напруги у сфері міжнаціональних відносин. Відмова керівництва СРСР на початку 1930-х рр. від здобутків національної політики 1920-х рр. призвела до зростання незадоволення в середовищі національних меншин та протестних акцій, а також зумовила загострення міжнаціональних відносин в УРСР. Обґрунтовано необхідність урахування соціальноекономічних факторів у процесі правового регулювання міжнаціональних відносин.

Біографія автора

Н. Кузьменко, Інститут законодавства Верховної Ради України

провідний науковий співробітник відділу європейського права та міжнародної інтеграції

Посилання

Чорний С.М. Національний склад населення України в ХХ сторіччі : Довідник. Київ, 2001. 86 с.

Кулинич І.М., Кривець Н.В. Нариси з історії німецьких колоній в Україні. Київ, 1995. 272 с.

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України (далі – ЗУ УРСР). 1919. № 19. Ст. 204.

До історії міжнаціональних процесів в Україні. Документи та матеріали. Український історичний журнал. 1990. № 6. С. 109–118.

Земельний кодекс УСРР. ЗУ УРСР. 1922. № 51. Ст. 750.

Євтух В.Б., Чирко Б.В. Німці в Україні (1920-і – 1990-і роки). Київ, 1994. 182 с.

Німці в Україні. 20-30-ті роки ХХ ст. Збірник документів державних архівів України / упор. Л.В. Яковлєва та ін. Київ, 1994. 242 c.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 1. Оп. 3. Спр. 2504.

Постанова ВУЦВК та РНК УСРР «Про виділ районів Катеринославщини з переважаючою німецькою людністю». ЗУ УРСР. 1924. № 13. Ст. 130.

Постанова ВУЦВК «Положення про сільські ради». ЗУ УРСР. 1924. № 46. Ст. 279.

Постанова ВУЦВК «Про низове районування». ЗУ УРСР. 1925. № 13–14. Ст. 99.

Вісті ВУЦВК. 1925. 7 травня.

Проблема районирования на Украине / под ред. А.И. Буценка. Харьков, 1926. 61 с.

Національні меншини в Україні. 1920-1930-ті роки : Історико-картографічний атлас / упоряд.: М.І. Панчук, О.П. Ковальчук, Б.В. Чирко Київ, 1995. 104 с.

ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 7. Спр. 1176.

Чирко Б.В. Національні меншини в Україні (20-30 роки ХХ століття). Київ, 1995. 215 с.

ЦДАВО України. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 167.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право