Національні моделі політики у сфері вищої освіти в умовах демократії

Автор(и)

  • В. Пашков Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4273-2181

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.1(45).226486

Ключові слова:

освітня політика, національні моделі, ринкові механізми, освітні коаліції, адміністрування, групи інтересів, освітні реформи

Анотація

У статті проаналізовані основні національні моделі університетської політики в провідних демократіях світу, визначені відмінності в механізмах і стилі освітньої політики, причини, що зумовлюють різні підходи до формування політики в галузі в умовах демократичного устрою.
Установлено, що в умовах демократичного режиму держава зберігає за собою роль адміністратора освітньої системи, але через розширення публічності влади та плюралізм уряди прагнуть залучати до процесу формування політики зацікавлені групи, формуючи з ними коаліції. Освітні коаліції дають уряду змогу артикулювати інтереси частини внутрішніх і зовнішніх груп у системі вищої освіти, залучити ресурси та підтримку цих груп до реалізації власної концепції реформування галузі.
Разом із тим склад освітніх коаліцій, механізми їх формування різняться від країни до країни, що зумовлено різницею в адміністративних системах, ідейних орієнтаціях, політичній культурі та історичних традиціях. Визначено, що системі вищої освіти притаманна стійка конфігурація зовнішніх і внутрішніх груп, із якої формуються ті чи інші коаліції. Внутрішні групи становлять академічна спільнота (викладачі), академічний менеджмент, студенти; зовнішні групи – держава, місцева влада та ринок (роботодавці).
У статті проаналізовані специфіка й відмінності французької, британської, німецької, американської та азійської (Японія, Південна Корея) моделей освітньої політики. В основі британської та американської моделі лежать ринкові механізми при загальній координації держави. У США вишівська політика також відзначається існуванням двох політичних курсів у галузі – влади штатів і федерального центру.
Французька модель спирається на централізоване адміністрування освітньої системи з боку уряду та поляризованістю внутрішніх груп. Німецька модель робить ставку на тісну співпрацю й координацію федеральної та регіональних освітніх політик при обмеженні ринкових механізмів. Для азійської моделі характерними є корпоративні принципи формування освітньої політики та кооптації інтересів груп.

Біографія автора

В. Пашков, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат політичних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Посилання

Гуторов В. Политика и образование: историческая традиция и современные трансформации. Полис. 2015. № 1. С. 9–29.

Костина Н.Б. Государственные стратегии в сфере высшего образования: содержание, виды, субъекты. Вопросы управления. 2016. № 3. С. 124–132.

Костюк Т.Ю. Механізми управління сучасною вищою освітою: перегляд доктринальних засад. Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 2 (21). С. 55–60.

Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології: монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с.

Лунячек В. Розвиток системи вищої освіти у США в умовах децентралізації влади. Проблеми сучасної педагогічної освіти : збірник статей. 2009. Вип. 21. Ч. 5. С. 34–46.

Михальченкова Н. Высшая школа и государство: глобальное и национальное измерение политики. Санкт-Петербург : Литрес, 2018. 328 с.

Особливець О.Ю. Динаміка розвитку освітньої політики Великобританії в останній чверті ХХ – на початку ХХІ ст. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2009. № 2. С. 91–99.

Паламарчук О. Участь академічного персоналу в ефективному врядуванні в університетах: досвід Франції. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія «Педагогічні науки». 2019. Вип. № 1 (58). С. 80–87.

Тайхлер У. Многообразие и диверсификация высшего образования: тенденции, вызовы, варианты политики. Вопросы образования. 2015. № 1. С. 14–38.

Хоружий Г.Ф. Європейська політика вищої освіти : монографія. Полтава : Дивосвіт, 2016. 384 с.

Alice Civera. Erik E. Lehmann. Stefano Paleari. Higher education policy: Why hope for quality when rewarding quantity? Research Policy. 2020. Vol. 49. P. 97–109.

Gunn А. Mintrom М. Higher education policy change in Europe: Academic research funding and the impact agenda. European Education. 2016. Vol. 48. P. 241–257.

Meng-Hsuan Chou. Higher education regionalism in Europe and Southeast Asia. Comparing policy ideas, Policy and Society. 2017. Vol. 36. P. 143–159.

Philip G. Altbach. Global Perspectives on Higher Education. Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2016. 332 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Політологія