ПОНЯТТЯ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • А. Ю. Олійник Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine
  • І. В. Кеда Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199743

Ключові слова:

конституційна свобода фізичної особи на підприємницьку діяльність, гарантії реалізації конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні, умови і засоби забезпечення названої конституційної свободи

Анотація

У статті розглянуто поняття гарантій реалізації конституційної свободи фізичної особи на підприємницьку діяльність в Україні. Проаналізовано праці авторів: К. Волинки, Л. Воєводіна, П. Глущенка, М. Гуренко, С. Лисенкова, І. Магновського, О. Негодченка, В. Погорілка, П. Рабіновича, В. Сіренко, О. Скакун, В. Федоренко й ін.

Аналіз різних позицій авторів щодо гарантій прав і свобод людини та громадянина дає змогу дійти висновку, що існують їх характеристики: а) загального розуміння (С. Лисенков); б) місця і ролі в українській теоретико-правовій думці (І. Магновський); в) витоків колективістської концепції (М. Гуренко); г) захисту (О. Негодченко); ґ) ролі в механізмі реалізації прав і свобод (Л. Воєводін). Їх розглядають як: а) правові (В. Погорілко); б) юридичні (П. Глущенко); в) загальні та спеціальні (П. Рабінович, В. Сіренко, О. Скакун); г) загальні та правові (юридичні) (К. Волинка) тощо.

Можна стверджувати, що всі автори не заперечують того факту, що гарантії конституційних прав і свобод – це умови і засоби забезпечення їх реалізації. Дається визначення гарантій реалізації конституційної свободи фізичної особи на підприємницьку діяльність в Україні як закріплені нормами Конституції України, що мають найвищу юридичну силу і деталізовані в законодавстві України, загальносоціальні та юридичні умови і засоби, що створюють сприятливу обстановку для здійснення названої конституційної свободи, охороняють, захищають, відновлюють її та сприяють відшкодуванню моральних і матеріальних збитків на національному і міжнародному рівнях.

Погоджуючись із наведеними критеріями класифікації гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина, ми пропонуємо виділити критерії такої класифікації залежно від групи прав та групи свобод, тобто виділення окремо гарантій конституційних свобод. Така пропозиція ґрунтується на наявності особливостей гарантій конституційних свобод людини і громадянина в Україні.

Біографії авторів

А. Ю. Олійник, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри приватного та публічного права факультету підприємництва та права

І. В. Кеда, Київський національний університет технологій та дизайну

студент кафедри приватного та публічного права факультету підприємництва та права

Посилання

Воєводін Л. Гарантії у механізмі реалізації прав і свобод. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 77–78.

Лисенков С., Таранов А. Гарантії прав і свобод людини і громадянина. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 73.

Магновський І. Гарантії прав і свобод людини в українській теоретико-правовій думці. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 70–72.

Гуренко М. Гарантії прав і свобод людини і громадянина. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 73–75.

Негодченко О. Гарантії захисту прав і свобод людини. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 66–68.

Погорілко В. Гарантії правові Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 76.

Погорілко В., Федоренко В. Конституційне право України : підручник / за заг. ред. В. Погорілко. Київ : Наукова дума ; Прецедент, 2007. 344 с.

Глущенко П. Гарантії юридичні. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 78.

Рабінович П., Хавронюк М. Права людини і громадянина : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2004. 464 с.

Совгиря О., Шукліна Н. Конституційне право України : навчальний посібник. Київ : Юрінком-Інтер, 2008. 632 с.

Олійник А. Конституційні свободи людини і громадянина та їх забезпечення в Україні : монографія. Київ ; Дніпро : КНУТД ; ДДУВС, 2018. 371 с.

Колодій А. Принципи права України : монографія. Київ : Юрінком-Інтер, 1998. 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Право