ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

  • Є. Д. Лук’янчиков Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Б. Є. Лук’янчиков Національна академія прокуратури України, Ukraine
  • С. Ю. Петряєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199742

Ключові слова:

слідчий, спеціаліст, експерт, спеціальні знання, експертиза, висновок експерта, джерела доказів

Анотація

Звертається увага на об’єктивні передумови використання знань різних галузей науки, техніки, мистецтва ремесла та окремих видів практичної діяльності для виявлення ознак злочинів та викриття осіб, винних у їх вчиненні. Аналізуються думки науковців, що здійснювали спроби сформулювати поняття «спеціальні знання», що застосовуються у кримінальному провадженні, визначити їх обсяг, особливі риси та ознаки. Доводиться, що поняття «спеціальні знання» має бути сформульовано науковцями. Саме вони мають виявити всі визначальні та суттєві ознаки знань, що дозволять віднести до спеціальних, і лише після цього визначення може знайти відображення у відповідних нормативних актах, а не навпаки, як це не рідко відбувається в практиці.
В історичному аспекті показано процес закріплення в законодавчих актах можливості використання знань різних галузей науки і практичної діяльності у кримінальному процесуальному доказуванні. Аналізуються форми використання спеціальних знань і суб’єкти такої діяльності.  Доводиться, що призначення експертизи як форми використання спеціальних знань зумовлюється не їх відсутністю у слідчого, а недопустимістю суміщення в одній особі різних процесуальних функцій.  Пропонується авторське визначення спеціальних знань, не пов’язане з суб’єктом їх використання.

Біографії авторів

Є. Д. Лук’янчиков, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності

Б. Є. Лук’янчиков, Національна академія прокуратури України

кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач відділу підготовки прокурорів з процесуального керівництва та криміналістичного забезпечення досудового розслідування

С. Ю. Петряєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності

Посилання

Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія. Харків : В деле, 2015. 560 с.

Основи судової експертизи : навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта / авт.-уклад.: Л.М. Головченко, А.І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. Харків : Право, 2016. 928 с

Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. Москва, 1949. 272 с.

Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. Москва : Советская энциклопедия, 1980. 1600 с.

Шепітько В.Ю. Криміналістичні та спеціальні знання: сутність, співвідношення, тенденції використання. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу. Київ : КНДІСЕ Мінюста України, 2019. С. 611–616.

Чорноус Ю.М., Даніч Є.О. Особливості залучення спеціальних знань до кримінального провадження. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу. Київ : КНДІСЕ Мінюста України, 2019. С. 593–597.

Шиканов В.И. Использование специальных познаний при расследовании убийств : учеб. пособие. Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1976. 92 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Право