ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

  • Є. А. Ананьєва Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199695

Ключові слова:

правове регулювання, фінансова діяльність, об’єднані територіальні громади, бюджет, місцеві податки та збори, місцеві фінанси, місцевий бюджет, доходи бюджету об’єднаних територіальних громад

Анотація

У статті розглядаються правові питання забезпечення дохідної частини бюджетів об’єднаних територіальних громад. З’ясовані правові акти загального та спеціального характеру, що регулюють їхню фінансову діяльність. Аналізуються норми Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад, розподілу міжбюджетних трансфертів, отримання запозичень, розширення списку фінансових надходжень. Доведено, що Податковий кодекс України займає значну ланку в нормативному забезпеченні фінансової діяльності громад, оскільки встановлює види місцевих податків та зборів та процедуру їх стягнення. Визначено, що обсяг фінансових надходжень у дохідну частину бюджетів об’єднаних територіальних громад вдалося збільшити шляхом введення спрощеної систему оподаткування в частині єдиного податку.  Зазначено прогалини та недоліки чинного законодавства щодо правового забезпечення дохідної частини бюджетів об’єднаних територіальних громад, які пов’язані, по-перше, з розмежуванням повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно формування, розподілу та використання місцевих фінансів, по-друге, з невизначеністю повноважень посадових осіб виконавчих органів місцевих рад, які відповідають за фінансову діяльність. Наведено ряд шляхів усунення прогалин у законодавстві щодо фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад.  Доказується, що актуальним залишається проведення дій, спрямованих на створення міцної фінансово- економічної бази місцевого самоврядування шляхом: удосконалення законодавчої бази формування та стягнення місцевих податків і зборів; створення пільгових умов місцевого оподаткування для активізації підприємницької діяльності в регіоні; оптимізації податкового навантаження на провідні місцеві галузі економіки з урахуванням збалансованості місцевого бюджету; підвищення фіскальної ефективності обов’язкових платежів за рахунок удосконалення системи адміністрування; оптимізації податкових пільг; організації податкового контролю та зменшення податкових правопорушень і злочинів, зокрема ухилення від оподаткування; проведення роботи з підвищення правової культури населення щодо руху місцевих фінансів.

Біографія автора

Є. А. Ананьєва, Харківський національний університет внутрішніх справ

доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності
факультету No 6

Посилання

Конституція України No 2680-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. No 30. Ст. 141.

Бюджетний Кодекс України No 2456-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. No 50–51. Ст. 572.

Податковий кодекс України No 2755-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. No 13–14, 15–16, 17. Ст. 112.

Овчинніков А.В. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи його розвитку. Мукачівський державний університет. 2017. Вип. 8. С. 634–639.

Даудова Г.В. Бюджетоутворюючі податки місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 3 (50). С. 150–155.

Бак Н.А. Місцеве оподаткування в Україні: стан і перспективи посилення дієвості. Економіка: реалії часу. 2017. No 1 (29). С. 12–25. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/12.pdf

Овчинніков А.В. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи його розвитку. Мукачівський державний університет. 2017. Вип. 8. С. 634–639. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/106.pdf

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 24 травня 2017 р. Офіційний вісник України. 2017. No 58. Ст. 1747.

Офіційний сайт Державної регуляторної служби України. URL: http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/pozytsiya-derzhavnoyi-regulyatornoyi-sluzhby-ukrayiny-shhodo-zastosuvannya-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-vid-24-05-2017-483-pro-zatverdzhennya-form-typovyh-rishen-pro-vstanovlennya-stavok-ta-p/

Казюк Я., Венцель В. Місцеві податки і збори: аналіз вимог до прийняття рішень органами місцевого самоврядування. URL: https://decentralization.gov.ua/news/8778

Бак Н.А. Місцеве оподаткування в Україні: стан і перспективи посилення дієвості. Економіка: реалії часу. 2017. No 1 (29). С. 12–25. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/12.pdf

Білуха Л.А. Поняття територіальної громади та спроможної територіальної громади. Теорія та практика державного управління. 2017. No 1 (56). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/ tpdu/2017-1/doc/3/02.pdf

Стефанюк І.Б. Удосконалення механізму фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Фінанси України. 2013. No 2. С. 71–82. URL: file:///C:/Users/7272~1/AppData/Local/Temp/Fu_2013_2_8.pdf

Зайчикова В.В. Системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських країнах : автореф. дис. ... канд. економ наук : 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Ірпінь, 2003. 22 с.

Монаєнко А.О. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. Регіональне самоврядування та місцевий розвиток. Грудень 2012. С. 44–46. URL: file:///C:/Users/7272~1/AppData/Local/Temp/mcrru_2012_1_21-2.pdf

Татарін Н.Б., Снітко С.О. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах створення об’єднаних територіальних громад. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 16. С. 822–827. http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/125.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Право